Initiële opleidingen

Voor beginnende professionals bieden wij de initiële opleiding tot ambulanceverpleegkundige (AVP), ambulancechauffeur (ACH), verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA), zorgambulancebegeleider (ZAB) en zorgambulancechauffeur (ZACH). Studenten zijn afkomstig van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV-en).

Post-initiële opleidingen

Voor gevorderde professionals bieden wij expert-classes, cursussen en trainingen aan gebaseerd op verschillende thema’s en actuele onderwerpen die gericht zijn op verdieping van de basiskennis en vaardigheden.

Assessments

De Academie voor Ambulancezorg neemt met regelmaat het Landelijk Assessment Ambulancezorg af bij ambulanceprofessionals. Tijdens de initiële opleidingen worden er tussentijdse- en eindassessments afgenomen.

Bekijk ons scholingsaanbod


Icoon Ambulancechauffeur

Ambulancechauffeur

De ambulancechauffeur (ACH) heeft een grote verantwoordelijkheid. Naast dat hij/zij de patiënt zo snel mogelijk moet bereiken en vervolgens zo stabiel, veilig en snel mogelijk moet vervoeren, heeft hij/zij ook te maken met verschillende situaties in het verkeer en bij de acute zorgvraag. Hij/zij vervult in teamverband met de ambulanceverpleegkundige (AVP) een cruciale rol bij spoedeisende hulp.

Bekijk cursusaanbod


Icoon Ambulanceverpleegkundige

Ambulanceverpleegkundige

Bij een acute zorgvraag is de ambulanceverpleegkundige (AVP) vaak de eerste zorgprofessional ter plaatse. Hij/zij vervult in teamverband met de ambulancechauffeur (ACH) een cruciale rol bij spoedeisende hulp.

Bekijk cursusaanbod


Icoon Medisch manager ambulancezorg

Medisch manager ambulancezorg

De medisch manager ambulancezorg is binnen de regionale ambulancevoorziening (RAV) verantwoordelijk voor de borging van de medische aspecten van de ambulancezorgverlening.

Bekijk cursusaanbod


Icoon Meldkamer centralist

Meldkamer centralist

Direct alert en professioneel reageren, mensen kalmeren en anderen aansturen. Het is een boeiende, spannende wereld in de meldkamer. Er gebeurt van alles en er wordt veel van jou als centralist meldkamer ambulancezorg verwacht. Elke hulpvraag begint bij jou als je fungeert als schakel tussen de hulpvrager en het ambulanceteam. Je bent echt een spin in het web. Geen dag is hetzelfde voor jou als centralist.

Bekijk cursusaanbod


Icoon Praktijkbegeleider

Praktijkbegeleider

In de functie van praktijkbegeleider is het zorg om steeds te kijken naar je eigen functioneren. Om studenten te kunnen begeleiden moet je eerst zicht hebben op hoe je begeleidt en hoe je kijkt naar het opleiden van studenten.

Bekijk cursusaanbod


Icoon Zorgambulancebegeleider

Zorgambulancebegeleider

Als zorgambulancebegeleider verzorg je het geplande vervoer met de zorgambulance. Het gaat tijdens deze ritten niet om spoedgevallen. Je vervoert mensen die niet zelf met de auto naar het ziekenhuis kunnen komen of mensen die vanuit het ziekenhuis naar een andere plek gebracht moeten worden, zoals een verzorgingshuis of ander ziekenhuis.

Bekijk cursusaanbod


Icoon Zorgambulancechauffeur

Zorgambulancechauffeur

De zorgambulancechauffeur heeft twee taken: ondersteunen in het verlenen van zorg en rijvaardigheid. Het zorgverlenende deel is toegespitst op het ondersteunen van de zorgambulancebegeleider tijdens de zorgverlening aan de patiënt.

Bekijk cursusaanbod