Initiële opleidingen

Voor beginnende professionals biedt de Academie voor Ambulancezorg de initiële opleiding tot ambulancechauffeur (ACH), ambulanceverpleegkundige (AVP), verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA), uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg (UCMKA), verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg (VPMC) en chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg (CHLMC). Studenten zijn afkomstig van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV's).

Post-initiële opleidingen

Voor gevorderde professionals bieden wij expert-classes, cursussen en trainingen aan gebaseerd op verschillende thema’s en actuele onderwerpen die gericht zijn op verdieping van de basiskennis en vaardigheden.

Assessments

De Academie voor Ambulancezorg neemt met regelmaat het Landelijk Assessment Ambulancezorg af bij ambulanceprofessionals. Tijdens de opleidingen worden er tussentijdse- en eindassessments afgenomen.


Icoon Ambulanceverpleegkundige

Ambulanceverpleegkundige

Bij een acute zorgvraag is de ambulanceverpleegkundige (AVP) vaak de eerste zorgprofessional ter plaatse. Hij/zij vervult in teamverband met de ambulancechauffeur (ACH) een cruciale rol bij spoedeisende hulp.

Bekijk cursusaanbod


Icoon Ambulancechauffeur

Ambulancechauffeur

De ambulancechauffeur (ACH) heeft een grote verantwoordelijkheid. Naast dat hij/zij de patiënt zo snel mogelijk moet bereiken en vervolgens zo stabiel, veilig en snel mogelijk moet vervoeren, heeft hij/zij ook te maken met verschillende situaties in het verkeer en bij de acute zorgvraag. Hij/zij vervult in teamverband met de ambulanceverpleegkundige (AVP) een cruciale rol bij spoedeisende hulp.

Bekijk cursusaanbod


Icoon Meldkamer centralist

Meldkamer centralist

Direct alert en professioneel reageren, mensen kalmeren en anderen aansturen. Het is een boeiende, spannende wereld in de meldkamer. Er gebeurt van alles en er wordt veel van jou als centralist meldkamer ambulancezorg verwacht. Elke hulpvraag begint bij jou als je fungeert als schakel tussen de hulpvrager en het ambulanceteam. Je bent echt een spin in het web. Geen dag is hetzelfde voor jou als centralist.

Bekijk cursusaanbod


Icoon Verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg

Verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg

Als verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg (VPMC) verzorg je het geplande vervoer met de ambulance. Het gaat tijdens deze ritten niet om spoedgevallen. Je vervoert mensen die niet zelf met de auto naar het ziekenhuis kunnen komen of mensen die vanuit het ziekenhuis naar een andere plek gebracht moeten worden, zoals een verzorgingshuis of ander ziekenhuis.

Bekijk cursusaanbod


Icoon Chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg

Chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg

De chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg (CHLMC) heeft twee taken: ondersteunen in het verlenen van zorg en rijvaardigheid. Het zorgverlenende deel is toegespitst op het ondersteunen van de verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg tijdens de zorgverlening aan de patiënt.

Bekijk cursusaanbod


Icoon Medisch manager ambulancezorg

Medisch manager ambulancezorg

De medisch manager ambulancezorg is binnen de regionale ambulancevoorziening (RAV) verantwoordelijk voor de borging van de medische aspecten van de ambulancezorgverlening.

Bekijk cursusaanbod


Icoon Praktijkbegeleider

Praktijkbegeleider

In de functie van praktijkbegeleider is het zorg om steeds te kijken naar je eigen functioneren. Om studenten te kunnen begeleiden moet je eerst zicht hebben op hoe je begeleidt en hoe je kijkt naar het opleiden van studenten.

Bekijk cursusaanbod

Assessments

De Academie voor Ambulancezorg neemt met regelmaat het Landelijk Assessment Ambulancezorg af bij ambulanceprofessionals.

Lees verder