Jouw partner in leren en ontwikkelen

Voor elke leerbehoefte of onderwijskundige uitdaging

Functiedifferentiatie, de toenemende en complexere zorgvraag en de krappe arbeidsmarkt. De technologische, maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen zorgen voor grote uitdagingen in de sector. De Academie voor Ambulancezorg is niet alleen hèt landelijk opleidingsinstituut voor ambulanceprofessionals. We bieden ook onderwijskundige ondersteuning en advies aan de regionale ambulancevoorzieningen in Nederland om zo efficiënt mogelijk hoogwaardige zorgprofessionals op te leiden.

ambulance

Samen met de sector werken wij aan kwaliteit, vakbekwaamheid en patiëntveiligheid in de ambulancezorg.

Functiedifferentiatie

We anticiperen op functiedifferentiatie binnen de ambulancezorg door passende leertrajecten aan te bieden. Voor de inzet van laag- en middencomplexe ambulancezorg is een flexibel opleidingsprogramma beschikbaar. En in het ontwerp van het op EPA’s gebaseerde leertraject tot verpleegkundig centralist is rekening gehouden met de mogelijkheid om professionals voor verschillende rollen op de meldkamer op te leiden. Zo wordt beter aangesloten op de praktijk binnen de meldkamer ambulancezorg en de zorgcoördinatiecentra.

Verbreding instroom

De arbeidsmarkt voor verpleegkundigen staat onder druk. De verwachting is dat het aantal professionals in opleiding (PIO’s) hoog blijft en mogelijk verder toeneemt. De Academie onderzoekt mogelijkheden om de instroom verder te verbreden door onderwijs aan te bieden voor medisch hulpverleners en verpleegkundig specialisten.

Platform voor onderzoek en kennisontwikkeling

We ondersteunen het uitvoeren van evidence-based practice onderzoek (EBP) om zo de kwaliteit van zorgverlening te verbeteren. EBP houdt in dat verpleegkundige beslissingen worden gebaseerd op een combinatie van bewijsmateriaal uit wetenschappelijk onderzoek, persoonlijke klinische vaardigheden en de voorkeuren van de patiënt.

Start EPA-opleidingen

"Het was een heel constructieve en positieve dag waarbij we afspraken hebben gemaakt voor finetuning en voor de toekomst."

Krista Peeters, onderwijskundig adviseur

Waarborg kwaliteit

  • CRKBO. De Academie voor Ambulancezorg is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
  • CITO. De assessments die de Academie voor Ambulancezorg afneemt zijn door het CITO geaccrediteerd.
  • CZO. De opleidingen tot ambulancechauffeur, ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg zijn geaccrediteerd door het College van Zorg Opleidingen (CZO).
  • NAEMT
    De volgende trainingen die de Academie uitvoert onder licentie van V&VN Ambulancezorg voldoen aan de kwaliteitseisen van de NAEMT: de Tactical Emergency Casualty Care (TECC), Advanced Medical Life Support (AMLS) en de Geriatric Education for Emergency Medical Services (GEMS) Courses.
  • Kwaliteitsregister V&V. De trainingen van de Academie voor Ambulancezorg zijn geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Deelnemers krijgen bij het volgen van een training professionaliseringspunten toegekend.
  • ISO 9001: 2015 kwalificatie. Niet alleen onze opleidingen zijn geaccrediteerd, maar ook de bedrijfsvoering van de Academie voldoet aan een belangrijke internationale kwaliteitseis.

Samenwerkingspartners

samenwerkingen academie ambulancezorg