Assessments

Weten waar je staat en wat je nog kunt ontwikkelen. Dat is de essentie van het landelijk assessment ambulancezorg (LAA). Goed getrainde assessoren geven de ambulancezorgprofessional waardevolle feedback op hun vakinhoudelijke prestaties. Hiermee dragen we bij aan het op peil houden en het verhogen van de kwaliteit van de ambulancezorg in Nederland.

Doorlopend aanbod

Regionale ambulancevoorzieningen kunnen het hele jaar door medewerkers aanmelden via het opleidingsportaal van de Academie. We bieden een landelijk assessment aan voor de volgende functiegroepen:

  • Ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen en medische hulpverleners (ACH, AVP, MH). Inschrijving gaat per team. Hierin zit altijd een ambulancechauffeur samen met een ambulanceverpleegkundige of een medisch hulpverlener.
  • Verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg (VPMC) en chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg (CHLMC). Inschrijving gaat per team.
  • Verpleegkundig centralisten en uitgiftecentralisten meldkamer ambulancezorg (VCMKA en UCMKA). Individuele inschrijving.

Opzet: case-based learning

Deelnemers maken een kennistoets met meerkeuzevragen, voeren praktijkcasussen uit en schrijven naar aanleiding van hun handelen een reflectieverslag. Voor chauffeurs geldt dat ze aanvullend een rijvaardigheidsassessment afleggen. De eindrapportage met het advies wordt gedeeld met de deelnemer en de regionale opleidingscoördinator of hoofd leren en ontwikkelen.

Assessoren

Het landelijk assessment is CITO-geaccrediteerd en wordt afgenomen door zorgvuldig geselecteerde ervaren professionals. Ze zijn werkzaam in de beroepspraktijk bij diverse regionale ambulancevoorzieningen in Nederland. De assessoren zijn goed getraind om de vakinhoudelijke prestaties van professionals objectief te beoordelen en van feedback te voorzien op basis van de landelijk vastgestelde normen.