Naar het opleidingsoverzicht
Beoordeeld met een 8.3

Ambulancechauffeur (ACH)

Je zorgt dat de ambulance bij een acute zorgvraag snel en veilig ter plaatse komt en ondersteunt de ambulanceverpleegkundige bij de hulpverlening aan de patiënt. Deze kerntaken staan centraal bij de opleiding tot ambulancechauffeur.

Wat kan je verwachten?

Deze opleiding bestaat uit een samenspel tussen theorie en praktijk (rijvaardigheid en veiligheid). In het theoretische deel (fase 1) komen diverse thema’s aan bod. Vervolgens laat je zien dat je het geleerde kan toepassen in de praktijk (fase 2). Hierbij werk je onder supervisie van een praktijkbegeleider op de ambulance. Je groeit stapsgewijs naar volledige zelfstandigheid.

Opzet

  • De focus ligt op rijvaardigheid en verkeersinzicht, zodat het vervoer van de patiënt verantwoord en zo comfortabel mogelijk verloopt. Je volgt een rijvaardigheidstraining, waarbij o.a. de aanvraag van ontheffingen op de verkeerswet en -regelgeving bij het rijden met optische en geluidssignalen aan bod komt.
  • Ieder thema bestaat uit één of meer opleidingsdagen. De thema’s omvatten theorielessen en praktijk- en beroepsopdrachten die je uitvoert in het werkveld.
  • In de praktijk vormen de ambulancechauffeur en ambulanceverpleegkundige een team. Daarom zijn er tijdens de opleiding verschillende integratiemomenten met professionals in opleiding (PIO) tot ambulanceverpleegkundige. Samen oefenen, trainen en praktisch examineren biedt echte meerwaarde aan de vorming van jou als competente professional.

EPA’s en toetsing

  • Op het einde van beide fases wordt een praktijkassessment afgenomen waarmee je datapunten verwerft voor je portfolio.
  • Je werkt aan de volgende EPA’s: MO-ACH-1 t/m 4.
  • De opleiding gaat uit van programmatisch toetsen. Je ontwikkelt complexe vaardigheden en competenties die je nodig hebt op de arbeidsmarkt, maar die niet in een enkele toets te vangen zijn en vragen om een bredere kijk. Bij programmatisch toetsen verzamel je datapunten met feedback in een portfolio om je ontwikkeling en voortgang te monitoren en onderbouwen.
  • Je bent geslaagd als je beide fases succesvol hebt afgesloten en de Academie en de praktijkbegeleider van jouw RAV ervan overtuigd zijn dat de EPA’s aan jou zijn toevertrouwd.

Resultaat

  • Met je diploma op zak heb je alle kennis en vaardigheden in huis om direct aan de slag te gaan als ambulancechauffeur.

Ervaringen

"De opleiding tot ambulancechauffeur is best pittig, helemaal als je geen somatische achtergrond hebt, zoals ik. Dat ik alsnog zo snel een nieuw vak kon leren had ik niet verwacht, dat verraste me nog wel het meest. Dat is te danken aan het feit dat de opleiding heel geleidelijk is opgebouwd. Je leert stapsgewijs!"

Alex Pater

Ambulancechauffeur RAV Fryslan

Trainers

Laura Mol

Opleiding AVP en ACH

Peter Vennik

Opleiding AVP. ACH en VPMC

Tom ten Wolde

Opleiding ACH

Sebastiaan Vos

Opleiding ACH

Overzicht alle trainers