Disclaimer

De Academie voor Ambulancezorg doet haar uiterste best op deze website actuele en correcte informatie te verstrekken. Desondanks accepteren we geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

Aan berichten op de website of per mail verzonden van de Academie voor Ambulancezorg kunnen geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van (e-mail)berichten aan derden is zonder voorafgaande toestemming van de Academie voor Ambulancezorg niet toegestaan.

Wat betreft e-mail vanuit de Academie voor Ambulancezorg: de afzender, werkzaam bij de Academie voor Ambulancezorg, staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van emailberichten. Ook kan de afzender geen garantie geven dat emailberichten en eventuele bijlage(n) virusvrij zijn of dat berichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien een emailbericht per abuis bij u is terechtgekomen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

Op al het beeldmateriaal dat de Academie voor Ambulancezorg vrijgeeft door Social Media in haar cursusmateriaal, op deze website of via de mail zit copyright.

Tenslotte wijzen wij u op onze Algemene Voorwaarden.