Naar het opleidingsoverzicht
Beoordeeld met een 8.3

Ambulanceverpleegkundige (AVP)

Bij een acute zorgvraag ben je als ambulanceverpleegkundige vaak de eerste zorgprofessional ter plaatse. Samen met de ambulancechauffeur speel je een cruciale rol bij spoedeisende hulp. Je moet in uiteenlopende situaties snel kunnen schakelen en de juiste beslissingen nemen. In deze opleiding voor ambulance verpleegkundige leer je alles wat nodig is voor jouw toekomstige werk op de ambulance!

Wat kan je verwachten?

Deze opleiding bestaat uit een samenspel tussen theorie (kennis) en praktijk (vaardigheden). In het theoretische deel (fase 1) komen diverse thema’s aan bod. Vervolgens laat je zien dat je het geleerde kan toepassen in de praktijk (fase 2). Hierbij werk je onder supervisie van een praktijkbegeleider op de ambulance. Je leert behalve methodisch handelen ook belangrijke niet-technische vaardigheden zoals leiderschap en communicatie. Je groeit stapsgewijs naar volledige zelfstandigheid.

Opzet

  • De volgende thema’s komen aan bod: methodiek, cardiologie, non-trauma, pediatrie, trauma, de kwetsbare patiënt, onderzoek, differentiaal diagnostiek en multidisciplinair samenwerken.
  • In de praktijk vormen de ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur een team. Daarom zijn er tijdens de opleiding verschillende integratiemomenten met professionals in opleiding (PIO) tot ambulancechauffeur. Samen oefenen, trainen en praktisch examineren biedt echte meerwaarde aan de vorming van jou als competente professional.

EPA’s en toetsing

  • Op het einde van fase 1 en fase 2 wordt een praktijkassessment afgenomen. Hiermee verwerf je datapunten voor je portfolio.
  • Je werkt aan de volgende EPA’s: AZ-AMB-1 t/m 4 en AZ-FO-11.
  • De opleiding gaat uit van programmatisch toetsen. Je ontwikkelt complexe vaardigheden en competenties die je nodig hebt op de arbeidsmarkt, maar die niet in een enkele toets te vangen zijn en vragen om een bredere kijk. Bij programmatisch toetsen verzamel je datapunten met feedback in een portfolio om je ontwikkeling en voortgang te monitoren en onderbouwen.
  • Je bent geslaagd als je beide fases succesvol hebt afgesloten en de Academie en de praktijkopleider van jouw RAV ervan overtuigd zijn dat de EPA’s jou zijn toevertrouwd.

Resultaat

  • Met dit diploma op zak kun je direct aan de slag als ambulanceverpleegkundige.

  • Je hebt o.a. gewerkt aan stressbestendigheid, beslissingsvaardigheid, flexibiliteit, inlevingsvermogen en communicatieve vaardigheden.

Ervaringen

"De casuïstiek in het Experium is super. De trainingsdag met de politie is van toegevoegde waarde."

Ambulanceverpleegkundige

Trainers

Jesse Beenker

Opleiding AVP, ACH, VPMC en CHLMC

Patrick Kriebel

Opleiding AVP, ACH, VPMC en CHLMC

Overzicht alle trainers