Tip, compliment of klacht?

De Academie voor Ambulancezorg doet er alles aan om de organisatie en het onderwijs continu te verbeteren. Jij kunt ons hierbij helpen. Verbeterpunten, complimenten of klachten horen wij daarom graag! Je kunt je tip, compliment of klacht op de volgende manieren aan ons melden:

1. Tips & complimenten

Tips & complimenten zijn altijd welkom. Hiermee krijgen wij waardevolle input om onze producten of dienstverlening te optimaliseren. Heb je een tip of compliment voor ons? Mail dit naar communicatie@academievoorambulancezorg.nl. Uiteraard informeren we je over de opvolging.

2. Klachten

Ben je ergens ontevreden over? Bespreek dit dan eerst met de direct betrokkene(n). Een gesprek lost vaak al veel op. Kom je er met de betrokkene(n) niet uit, dan bestaat de mogelijkheid om een gesprek aan te gaan met de vertrouwenspersoon en eventueel een formele klacht in te dienen. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn vermeld onder het hoofdstuk vertrouwenspersoon.

3. Klachtenregeling ongewenst gedrag

Het is voor iedereen die bij het onderwijs op de Academie voor Ambulancezorg betrokken is (medewerkers, studenten en deelnemers aan trainingen en assessments) mogelijk om een ongewenste situatie ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken en te beëindigen. Met de klachtenregeling willen we voorkomen dat er binnen onze organisatie en bij ons onderwijs sprake is van ongewenst gedrag, willekeur en/of een onzorgvuldige ongelijke behandeling.

4. Hoe nu verder?

Voor het geven van een tip, of een compliment kun je direct een e-mail sturen (zie 1). Wil je eerst contact met een vertrouwenspersoon (zie 5)? Dan kan dit zonder tussenkomst van de Academie voor Ambulancezorg.

Wil je direct een klacht indienen? Meer informatie hierover: Download Klachtenregeling en procedure

5. Vertrouwenspersoon

Heb je een klacht of ervaar je ongewenst gedrag en wil je hierover van gedachten wisselen, dan staat onze vertrouwenspersoon tot je beschikking. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van de Academie voor Ambulancezorg, is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt, blijft dus vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • Verzorgt de eerste opvang als je lastiggevallen bent en hulp en advies nodig hebt.
  • Bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Informeert je over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Geeft je begeleiding als je de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende. Een klacht wordt altijd schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie.
  • Verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management van de Academie voor Ambulancezorg bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Registreert gevallen van ongewenst gedrag.

Je kunt de vertrouwenspersoon zelf inschakelen, zonder de Academie voor Ambulancezorg in te lichten. De vertrouwenspersoon bespreekt alleen met jou het probleem en de stappen die je zelf al hebt ondernomen. Hierna worden eventuele vervolgstappen besproken.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

De gegevens van de vertrouwenspersoon zijn opgenomen in de klachtenregeling.