Initiële opleidingen

Voor beginnende professionals bieden wij de initiële opleiding tot ambulanceverpleegkundige (AVP), ambulancechauffeur (ACH) en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA). Studenten zijn afkomstig van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV-en).

Voor verpleegkundige Voor chauffeur Voor centralist


Post-initiële opleidingen

Cursussen

Advanced Life Support (ALS)/ILS

In de training Advanced Life Support (ALS) volgens de ERC leer je medische problemen beter begrijpen en de juiste beslissingen te nemen in de strijd om leven of dood. Na het volgen van deze training ben je in staat om in teamverband een specialistische reanimatie van volwassenen te coördineren en pré- en postreanimatiezorg te verlenen om zo het verschil te maken voor een kritieke patiënt.

Meer informatie

Advanced Medical Life Support (AMLS)

Je kunt door klinisch te redeneren frequent en minder frequent voorkomende ‘interne’ ziektebeelden op een gedegen wijze beoordelen en behandelen. Je benadert zieke patiënten met meer vertrouwen en krijgt meer inzicht in de symptomen van diverse ziektebeelden.

Meer informatie

EuSim Simulation Instructor Course (level 1)

De EuSim Simulation Instructor Course leert je een techniek om leersituaties te faciliteren en daarin een koppeling te maken naar de kernpunten van Crisis Resource Management. Je krijgt meer kennis aangeboden met betrekking tot het leren van volwassenen en bent in staat om lerende te helpen reflecteren op hun handelen.

Meer informatie

General Instructor Course (GIC)

Vol vertrouwen instructie verzorgen voor professionals in de gezondheidszorg. Dat is het resultaat van deze boeiende training. Na het volgen van de General Instructor Course ben je in staat om diverse didactische werkvormen in te zetten bij het verzorgen van trainingen. Je kunt aansluiten op de leerstijlen van de volwassen lerenden en hebt tools aangereikt gekregen om het leren zo optimaal mogelijk te faciliteren.

Meer informatie

Geriatric Education for Emergency Medical Services (GEMS) ALS

Als ambulanceverpleegkundige vervul je een belangrijke rol in de beoordeling van de acute klachten van een geriatrische zorgvrager. Kenmerkend voor deze groep is dat de presentatie van de klachten vaak atypisch zijn. Daarnaast is het stellen van een enkelvoudige diagnose bij deze groep ouderen ingewikkeld omdat er vaak meerdere klachten zijn. Daarom is het cruciaal dat jij je als hulpverlener niet alleen focust op een enkele aandoening maar naar de ‘hele’ patiënt kijkt.

Meer informatie

Geriatric Education for Emergency Medical Services (GEMS) BLS

De toegevoegde waarde van de GEMS zit in het bieden van een ander perspectief op de benadering en behandeling van oudere patiënten. Dit houdt in dat je bij ouderen niet uitsluitend op een enkele aandoening focust maar oog hebt voor de ‘totale’ patiënt. Je bent in staat om specifiek op ouderen gerichte zorg te verlenen.

Meer informatie

Incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN)

Deze unieke tweedaagse training op het prachtige nieuwe CBRN-oefencentrum van Defensie draagt bij aan bewustwording, begrip en inzicht rondom incidenten waarbij chemische, biologische, radioactieve of nucleaire stoffen betrokken zijn. Na het volgen van de training beschik je over praktische vaardigheden op het gebied van het herkennen van een CBRN-incident, specifieke symptomen en een mogelijke behandeling.

Meer informatie

Pediatric Emergencies for Prehospital Professionals (PEPP) ALS

In de PEPP ALS krijg je een structuur aangeboden waarmee je de kwetsbare doelgroep van baby’s en kinderen zo goed mogelijk kunt benaderen. De benodigde kennis en vaardigheden om kritiek zieke kinderen zo adequaat mogelijk te behandelen wordt je in deze training aangeboden.

Meer informatie

Pediatric Emergencies for Prehospital Professionals (PEPP) BLS

In de PEPP BLS krijg je een structuur aangeboden waarmee je de kwetsbare doelgroep van baby’s en kinderen zo goed mogelijk kunt benaderen. De benodigde kennis en vaardigheden om je collega te assisteren in een zo adequaat mogelijke behandeling van kritiek zieke kinderen wordt je in deze training aangeboden.

Meer informatie

Praktijkbegeleiding

Een praktijkbegeleider heeft grote invloed op de ontwikkeling van een lerende. Of een lerende slaagt of niet slaagt, kan afhangen van de competenties en kwaliteiten van de praktijkbegeleider. daarom is het heel waardevol dat je zicht hebt op hoe je lerenden begeleidt.

Meer informatie

Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS)

De kwaliteit van de door jou te leveren traumazorg neemt enorm toe door het volgen van de PHTLS. Je breidt je kennis verder uit waardoor je beter in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen in de benadering en behandeling van traumapatiënten.

Meer informatie

Systematic Approach to Vital Emergency Respons (SAVER)

Na deze training ben je in staat om complexe ongevallen (basis, middelzware en zware hulpverlening) met beknelling en/of ernstig letsel praktisch en systematisch te benaderen. Je maakt kennis met de SAVER-methode waarbij je inzicht krijgt in de belangrijkste aandachtspunten per fase en op de hoogte bent van de indeling en taakverdeling van het multidisciplinaire hulpverleningsteam bij beknelde traumaslachtoffers. Je doet ervaring op met het uitvoeren van medische handelingen en technische hulpverlening bij ongevallen met beknelling en/of ernstig letsel.

Meer informatie

Tactical Emergency Casualty Care (TECC)

De TECC Course biedt je richtlijnen voor het beheer van traumatisch letsel waarbij meerdere / veel slachtoffers betrokken zijn binnen een aanvankelijk onveilige situatie.

Meer informatie

Expert-classes

Fracturen en luxaties

In deze expert-class wordt een overzicht van verschillende soorten fracturen en luxaties gegeven. Je krijgt inzicht in de oorzaken en gevolgen en welke behandeling voor welke fractuur of luxatie de best passende is.

Meer informatie

Incident management

Na het volgen van deze expert-class is je kennis ten aanzien van de richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen verkeersincidenten weer helemaal up to date. Daarnaast is er veel aandacht voor communicatie en samenwerking bij de afhandeling van incidenten.

Meer informatie

Thematrainingen

(P)BLS/AED, SBAR en VFM

Aan het einde van deze training ben je in staat om een reanimatie van zowel een volwassene, een kind en een pasgeborene op te starten, kun je de sbar-methode toepassen in de overdracht van patiënten en ben je in staat om de vitale functies meetkaart te gebruiken om de toestand van de patiënt te kunnen bepalen.

Meer informatie

Beroepsgeheim & Mentale weerbaarheid

Het verpleegkundig beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij de uitoefening van zijn beroep te weten is gekomen. Ook als verpleegkundig centralist moet je je houden aan de verplichtingen die dit beroepsgeheim met zich meebrengt. In het tweede deel van deze training staat mentale weerbaarheid centraal. Meldingen en melders kunnen behoorlijke impact hebben op jou als centralist. Soms klap je dicht of je schiet zelf uit je slof. Soms merk je thuis pas dat je er meer last van hebt dan je dacht.

Meer informatie

Het MMT, wat kun je ermee?

In de dagelijkse ambulancezorg wordt er regelmatig gebruik gemaakt van een mobiel medisch team (MMT). Maar wat is nu precies de toegevoegde waarde van dit team, hoe werk je als centralist zo optimaal mogelijk met het MMT en het ambulanceteam ter plaatse samen. Daar gaat deze training dieper op in.

Meer informatie

Pro-actief assisteren

Na het volgen van deze interactieve, praktijkgerichte tweedaagse training heb je het medisch assisteren bij het beoordelen van frequent voorkomende interne ziektebeelden verder ontwikkeld. Je hebt kennis gemaakt met de onderzoeksmethodiek en bent in staat de ambulanceverpleegkundige te ondersteunen tijdens het klinisch redeneren en het afnemen van de anamnese. Je kunt proactief handelen tijdens de behandeling van de patiënt.

Meer informatie

Rijden met Optische en Geluidssignalen (O&G)

In deze training fris je je kennis en vaardigheden ten aanzien van het rijden met optische en geluidssignalen op om veilig en efficiënt deel te kunnen nemen aan het verkeer tijdens een spoedrit. Na afloop ben je weer volledig op de hoogte van de wettelijke en branchespecifieke regelgeving en pas je deze toe om zo een veilige, vlotte en gelijkmatige rit met hoge urgentie uit te voeren.

Meer informatie

Rijvaardigheid voorrangsvoertuig

In deze rijvaardigheidstraining krijg je de benodigde wettelijke en branchespecifieke kennis overgedragen om verantwoord met gebruik van optische en geluidsignalen te rijden. Daarnaast pas je deze kennis toe in een praktische rijvaardigheidstraining op de openbare weg waarna je bevoegd en bekwaam met spoed kunt rijden.

Meer informatie

Rijvaardigheidsafari

Na het volgen van deze training ben je als chauffeur nog meer in staat in diverse omstandigheden en situaties bewust en veilig te anticiperen. Je krijgt tijdens de training handreikingen om je rijvaardigheden verder te verbeteren en doet ervaring op die je direct kunt toepassen in de praktijk. Je straalt na het volgen van deze training nog meer vertrouwen uit tijdens je werk op de ambulance.

Meer informatie

Special Event Medical Services (SEMS)

De SEMS geeft je inzicht in de bijzonderheden rondom de organisatie van de hulpverlening bij evenementen. Je bent daarnaast ook in staat om een medisch responsplan uit te voeren bij calamiteiten tijdens een evenement. Je begrijpt dat goede communicatie, veiligheid en zichtbaarheid van hulpverleners van essentieel belang is.

Meer informatie

Terrorisme en CBRN

De kans dat Nederland te maken krijgt met terrorisme is substantieel te noemen. De meldkamer zal op zo’n moment overladen worden met informatie en vragen. Handig om wat bagage met betrekking tot terrorisme in je rugzak te hebben. Het tweede deel van de training geeft een inleiding tot Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire en explosieve incidenten en de rol die je als centralist hebt als zich een dergelijk incident voordoet.

Meer informatie

Assessments

De Academie voor Ambulancezorg neemt met regelmaat het Landelijk Assessment Ambulancezorg af bij ambulanceprofessionals.

Lees verder