Verpleegkundig meldkamercentralist ambulancezorg met vrijstelling

Momenteel is de inzetbaarheid van de verpleegkundigen in de acute zorg gespitst op een zo breed mogelijke inzet in deze gehele keten. Vanuit dit perspectief is het wenselijk dat deze studenten een opleiding op maat krijgen aangeboden, zodat overlapping van aan te bieden medische vakinhoudelijke kennis zoveel mogelijk wordt vermeden.

Wie komen in aanmerking

Studenten met ervaring als SEH- of ambulanceverpleegkundige komen op basis van eerder verworven competenties (EVC) in aanmerking voor deze opleiding. De studenten krijgen vrijstelling voor de medisch inhoudelijke vakken. Als opleidingsinstituut adviseren wij wel deze studenten minimaal een maand voordat de opleiding start in de praktijk te laten beginnen om vaardig te worden met de diverse systemen waarmee gewerkt wordt.

Inhoud van de opleiding

De opleiding

Studenten doen in de initiële opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA met vrijstelling) kennis en vaardigheden op die nodig zijn om het gehele proces van indiceren tot adviseren goed te laten verlopen. De opleiding bereidt je zorgvuldig voor op een uitdagende functie.

Opzet van de opleiding

De initiële opleiding tot VCMKA met vrijstelling (het theorie deel) volgen de theorie-uren binnen de reguliere VCMKA-groep en duurt (indien alle modules goed doorlopen worden) daarmee minimaal 6 maanden. In deze maanden doorloopt de student een traject van 3 modules in de Academie, locatie te Bilthoven. Bij de RAV waar de student in dienst is wordt hij/zij begeleid door een, eveneens door de Academie opgeleide, praktijkbegeleider.

De opleiding tot VCMKA met vrijstelling omvat 12 lesdagen verspreid over minimaal 6 maanden. Tijdens de opleiding komen verschillende onderwerpen aan bod. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen. Theorie wordt afgewisseld met oefencasuïstiek die in de simulatiemeldkamer wordt uitgespeeld.

De initiële opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg is een universele opleiding. Dit betekent dat zowel medewerkers van meldkamers die gebruik maken van ProQA als meldkamers waar NTS als triagesysteem wordt gehanteerd, de initiële opleiding volgen.

De opleiding wordt afgesloten met een eindassessment waarbij het theoriegedeelte van de opleiding afgerond wordt. Wanneer de student na 6 maanden ook in de praktijk het gewenste uitstroomniveau heeft bereikt, dan dient de RAV zelf bij CZO een verzoek in te dienen voor verkorting van de opleiding middels vrijstellingen.

De opleiding wordt op verzoek van de Academie uitgevoerd door het METS Center te Bilthoven.