Verpleegkundig meldkamercentralist ambulancezorg met vrijstelling

Momenteel is de inzetbaarheid van de verpleegkundigen in de acute zorg gespitst op een zo breed mogelijke inzet in deze gehele keten. Vanuit dit perspectief is het wenselijk dat deze studenten een opleiding op maat krijgen aangeboden.

Wie komen in aanmerking

Studenten met ervaring als SEH- of ambulanceverpleegkundige komen op basis van eerder verworven competenties (EVC) in aanmerking voor deze opleiding. De studenten krijgen vrijstelling voor de medisch inhoudelijke vakken. Als opleidingsinstituut adviseren wij wel deze studenten minimaal een maand voordat de opleiding start in de praktijk te laten beginnen om vaardig te worden met de diverse systemen waarmee gewerkt wordt.

Inhoud van de opleiding

De opleiding

Studenten doen in de opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA met vrijstelling) kennis en vaardigheden op die nodig zijn om het gehele proces van indiceren tot adviseren goed te laten verlopen. De opleiding bereidt de student zorgvuldig voor op een uitdagende functie.

Opzet van de opleiding

De studenten van de opleiding tot VCMKA met vrijstelling volgen de theorie-uren binnen de reguliere VCMKA-groep. Tijdens de opleiding doorloopt de student een traject van drie modules binnen de Academie, locatie te Bilthoven. Bij de RAV waar de student in dienst is wordt hij/zij begeleid door een, eveneens door de Academie opgeleide, praktijkbegeleider.

De opleiding tot VCMKA met vrijstelling omvat 12 lesdagen verspreid over minimaal zes maanden. Tijdens de opleiding komen verschillende onderwerpen aan bod en wordt in de lessen gebruik gemaakt van activerende werkvormen. Theorie wordt afgewisseld met oefencasuïstiek die in de simulatiemeldkamer wordt uitgespeeld.

De opleiding tot VCMKA is een universele opleiding. Dit betekent dat zowel studenten van meldkamers die gebruik maken van ProQA als studenten van meldkamers waar NTS als triagesysteem wordt gehanteerd, deze opleiding volgen.

De opleiding wordt afgesloten met een eindassessment waarbij het theoriegedeelte van de opleiding afgerond wordt. Wanneer de student na zes maanden ook in de praktijk het gewenste uitstroomniveau heeft bereikt, dan dient de RAV zelf bij CZO een verzoek in te dienen voor verkorting van de opleiding middels vrijstellingen.

De opleiding wordt op verzoek van de Academie uitgevoerd door het METS Center te Bilthoven.