Thema Methodiek

De SBARR-methodiek, klinisch redeneren met VABCD en het toepassen van andere belangrijke redeneerhulpen in de bepaling van urgentie en zorginzet komen allen aan bod in dit thema. Ook maak je kennis met de juridische kant van het werk: wat zegt de wet over de verwerking van meldingen en over het delen van informatie?

Inhoud

  • Dit thema bestaat uit een introductie op klinisch redeneren, waarbij we gebruik maken van het SPART model. De focus ligt op redeneerhulpen als ABCD, SBARR, (P)EWS en hoe je deze toepast bij het methodisch uitvoeren van een telefonische zorgvraag en het bepalen van de zorginzet en urgentie.
  • We besteden ook aandacht aan juridische vraagstukken. Wat zegt de wet? Hoe verwerken we informatie uit een melding als er politie of brandweer nodig is? Wat schrijven we in het meldkamersysteem en waar zetten we dat neer? Wat mag wel, wat mag niet en wie is daar verantwoordelijk voor?
  • Wat doe je met een vraag van de brandweer of de politie? Hoe ga je om met het vermoeden van geweld of vragen over de veiligheid van de patiënt (of huisgenoten) binnenshuis?
  • Hoe communiceren we zelf op een veilige manier? Kan je alles vragen aan collega’s? Hoe doen we dat dan? Crew Resource Management (CRM) kan hierbij helpen. Bewustwording staat daarbij op de voorgrond. We nemen de triagesystemen die op de meldkamers in Nederland gebruikt worden daarbij mee.
  • Tijdens de opleidingsdagen maken we gebruik van activerende werkvormen. Theorie wordt afgewisseld met oefenscenario’s die we in de simulatiemeldkamer uitspelen.

Voor wie?

  • (BIG-geregistreerde) verpleegkundigen en doktersassistenten niveau 4.
  • Gedurende zolang de opleiding heb je een dienstverband of detacheringsovereenkomst bij een regionale ambulancevoorziening (RAV) of zorgcoördinatiecentrum.

Dit thema is een verplicht onderdeel van de volgende opleidingen:

EPA-overstijgende leeractiviteit (EOL)

Dit thema is een EPA-overstijgende leeractiviteit (EOL). Deze leeractiviteiten richten zich op het verdiepen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de professional in opleiding op de werkplek. EOL’s zijn voorwaardelijk voor het afgeven van het uiteindelijke diploma.

Programmatisch toetsen

Het thema gaat uit van programmatisch toetsen. Tijdens de opleiding ontwikkel je complexe vaardigheden en competenties die je nodig hebt op de arbeidsmarkt maar die niet in één toets te vangen zijn en vragen om een bredere kijk. Bij programmatisch toetsen verzamel je datapunten met feedback in een portfolio om je ontwikkeling en voortgang te monitoren en onderbouwen.

Afronding – datapunten

Dit thema wordt afgerond met twee productbeoordelingen:

  • De verwerkingsopdracht ‘ABCDE/SBAR’ moet je afronden met een voldoende.
  • Inleveren formulier Intervisie.