Thema Onderzoek (EBP)

Evidence Based Practice (EBP) is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik maken van het beste bewijsmateriaal dat beschikbaar is met als doel: samen met individuele patiënten beslissingen nemen en zo de kwaliteit van de zorgverlening verbeteren.

opleiding Uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg

Dit thema wordt verzorgd door het lectoraat Intensieve Acute Zorg van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Dit lectoraat is betrokken bij de inrichting en uitvoering van de Onderzoeksagenda Ambulancezorg.

Inhoud

  • EBP houdt in dat (verpleegkundige) beslissingen gebaseerd worden op een combinatie van drie zaken: bewijsmateriaal uit wetenschappelijk onderzoek, de eigen klinische vaardigheden en de voorkeuren van de patiënt.
  • In dit thema Onderzoek leer je gebruik te maken van uitkomsten van onderzoek om je vakinhoudelijk handelen te verbeteren.

Voor wie?

  • (BIG-geregistreerde) verpleegkundigen.
  • Doorstromers vanuit de opleiding C-ZCC die het diploma VCMKA willen behalen, moeten dit thema nog volgen. Voor het diploma VCMKA moet je BIG-geregistreerd verpleegkundige zijn.
  • Gedurende de opleiding heb je een dienstverband of detacheringsovereenkomst bij een regionale ambulancevoorziening (RAV) of zorgcoördinatiecentrum.

Dit thema is een verplicht onderdeel van de opleiding:

EPA-overstijgende leeractiviteit (EOL)

Deze leeractiviteiten richten zich op het verdiepen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de professional in opleiding op de werkplek. Ze zijn voorwaardelijk voor het afgeven van het uiteindelijke diploma.

Programmatisch toetsen

Het thema gaat uit van programmatisch toetsen. Tijdens de opleiding ontwikkel je complexe vaardigheden en competenties die je nodig hebt op de arbeidsmarkt maar die niet in één toets te vangen zijn en vragen om een bredere kijk. Bij programmatisch toetsen verzamel je datapunten met feedback in een portfolio om je ontwikkeling en voortgang te monitoren en onderbouwen.

Afronding – datapunten

Dit thema wordt afgerond met een productbeoordeling van een poster waarin je op basis van best evidence vanuit de wetenschappelijke literatuur een antwoord geeft op een relevant en actueel vraagstuk binnen de ambulancezorg. De opdracht moet je afronden met een voldoende.