Thema Logistiek

Het uitgifteproces is meer dan het zorgen dat de patiënten van A naar B worden vervoerd. Het logistieke proces is het in balans brengen van vraag en aanbod van ambulancevervoer waarbij rekening wordt gehouden met de paraatheid in de regio.

Uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg

Inhoud

  • Bij de uitvoering van het logistieke proces maak je voortdurend gebruik van C2000 om te communiceren met het werkveld. Effectieve communicatie in de ambulancezorg is van essentieel belang. Tijdens grootschalige incidenten is het vaak de communicatie waarin het niet lekker loopt. Als centralist bepaal jij wie-met-wie mag communiceren, hoe de verbindingsschema’s lopen en draag je zorg voor het toepassen van etherdiscipline om de communicatie op gang te houden. In dit thema leer je hoe je het logistieke proces kunt bewaken en hoe om te gaan met de communicatiemiddelen. Niet alleen tijdens het reguliere werk maar ook in een situatie van opgeschaalde zorg.
  • Naast het op een juiste wijze triëren van de patiënt, is plannen van zorg een belangrijk onderdeel van je taak als meldkamercentralist. Het logistieke proces heeft een belangrijke plaats ingenomen binnen de ambulancesector als gevolg van schaalvergroting, diversiteit in vervoer en ontwikkelingen zoals DAM en DIA.
  • Tijdens de opleidingsdagen maken we gebruik van activerende werkvormen en wordt theorie afgewisseld met oefenscenario’s die we uitspelen in de simulatiemeldkamer.

Voor wie?

  • Medewerkers van de RAV’s die zich willen ontwikkelen tot uitgiftecentralist.
  • Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of detacheringsovereenkomst bij een regionale ambulancevoorziening (RAV) of zorgcoördinatiecentrum.

Dit thema is een verplicht onderdeel van de opleidingen:

Je werkt aan de volgende EPA’s:

  • AZ-VCMKA – 4
  • AZ-VCMKA – 5
  • AZ-VCMKA – 6

Programmatisch toetsen

Het thema gaat uit van programmatisch toetsen. Tijdens de opleiding ontwikkel je complexe vaardigheden en competenties die je nodig hebt op de arbeidsmarkt maar die niet in één toets te vangen zijn en vragen om een bredere kijk. Bij programmatisch toetsen verzamel je datapunten met feedback in een portfolio om je ontwikkeling en voortgang te monitoren en onderbouwen.

Afronding – datapunten

Dit thema wordt afgerond met een productbeoordeling voor de verwerkingsopdracht ‘Opschaling’. Deze opdracht moet je afronden met een voldoende.