Thema Triage en medische kennis 2

Dit thema biedt aankomend verpleegkundig centralisten een stevige basis in een verantwoorde en methodische aanname van een telefonische hulpvraag van patiënten (leken). Net als bij het thema Triage en medische kennis 1 passeren veel voorkomende patiëntencategorieën de revue.

Inhoud

  • Tijdens de opleidingsdagen maken we gebruik van activerende werkvormen. Theorie wordt afgewisseld met oefenscenario’s die we uitspelen in de simulatiemeldkamer.
  • Hierbij gaat het om patiënten met cardiale-, neurologische-, interne-, pulmonale-, psychische-, verloskundige problemen en traumapatiënten. Dit thema beperkt zich tot de acute situatie; tot onderwerpen die je tegen kunt komen bij het aannemen van 112 lijnen.
  • Dit thema voorziet niet in ondersteuning en training van ICT-vaardigheden.

Voor wie?

  • BIG-geregistreerde verpleegkundigen.
  •  Doorstromers vanuit de opleiding C-ZCC die het diploma VCMKA willen behalen, moeten dit thema nog volgen. Voor het diploma VCMKA moet je BIG-geregistreerd verpleegkundige zijn.
  • Gedurende de opleiding heb je een dienstverband of detacheringsovereenkomst bij een regionale ambulancevoorziening (RAV) of zorgcoördinatiecentrum.

Dit thema is een verplicht onderdeel van de opleiding tot:

Je werkt aan de volgende EPA’s:

  • AZ-VCMKA-3

Programmatisch toetsen – datapunten

Het thema gaat uit van programmatisch toetsen. Tijdens de opleiding ontwikkel je complexe vaardigheden en competenties die je nodig hebt op de arbeidsmarkt maar die niet in één toets te vangen zijn en vragen om een bredere kijk. Bij programmatisch toetsen verzamel je datapunten met feedback in een portfolio om je ontwikkeling en voortgang te monitoren en onderbouwen.

Afronding

Tijdens dit thema moet je de volgende voorbereidingsopdrachten inleveren:

  • Twee scenario’s ondersteund met een meldergesprek die tijdens de opleidingsdagen gebruikt worden.
  • Je doet binnen je eigen RAV onderzoek naar de afspraken die er gemaakt zijn voor de samenwerking met diverse disciplines op het gebied van psychiatrie.