Thema Communicatie

Als meldkamercentralist moet je continu een juiste inschatting maken van mogelijke noodsituaties en verschillende belangen afwegen. En dat via de telefoon en binnen enkele minuten. De focus in dit thema ligt op de effectieve communicatie richting ketenpartners en ambulancezorgprofessionals. Je communiceert vanuit gelijkwaardigheid en respect, waarbij je reflecteert op je eigen gesprek en inzicht krijgt in hoe jij je beweegt op de 'statusladder'. 

Inhoud

  • We besteden veel aandacht aan het zorgvuldig hanteren van de uitvraagmethodiek. Dreiging van acuut gevaar gaat vaak gepaard met heftige emoties: paniek, woede, wanhoop en verdriet. Communiceren via de telefoon vraagt bovendien specifieke vaardigheden. Te snel beslissen of vooroordelen liggen op de loer. Je oefent essentiële vaardigheden zoals luisteren, inleven, assertief zijn, aannames checken, emoties in goede banen leiden en het geven van instructie. Daarmee red je levens, verlicht je pijn of voorkom je missers.
  • Hoe excellent je straks ook communiceert, het blijft mensenwerk. Hoe ga je om met fouten en teleurstellingen? Hoe vang je een collega op die van de kaart is geraakt door een lastige melding? Aandacht voor jezelf en voor je collega’s is ontzettend belangrijk om dit werk goed te blijven doen. Ook dit komt aan de orde in het thema Communicatie.
  • Tijdens de opleidingsdagen maken we gebruik van activerende werkvormen en wordt theorie afgewisseld met oefenscenario’s die in de simulatiemeldkamer worden uitgespeeld.

Voor wie?

  • Iedereen die een meldkameropleiding aan de Academie voor Ambulancezorg volgt.
  • Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of detacheringsovereenkomst hebt bij een regionale ambulancevoorziening (RAV) of zorgcoördinatiecentrum.

Programmatisch toetsen

Het thema gaat uit van programmatisch toetsen. Tijdens de opleiding ontwikkel je complexe vaardigheden en competenties die je nodig hebt op de arbeidsmarkt maar die niet in één toets te vangen zijn en vragen om een bredere kijk. Bij programmatisch toetsen verzamel je datapunten met feedback in een portfolio om je ontwikkeling en voortgang te monitoren en onderbouwen.

EPA-overstijgende leeractiviteit (ELO)

Deze leeractiviteiten richten zich op het verdiepen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de professional in opleiding op de werkplek. Ze zijn voorwaardelijk voor het afgeven van het uiteindelijke diploma. Deelname aan dit thema levert datapunten op die je kunt gebruiken voor alle EPA’s.

Afronding – datapunten

Dit thema wordt afgerond met een productbeoordeling voor de verwerkingsopdracht ‘Reflectieverslag’ die je moet afronden met een voldoende.