Thema Introductie

Jouw opleiding aan de Academie voor Ambulancezorg begint met een introductiedag. Je maakt kennis met het opleidingsinstituut, de studiebegeleider en andere startende professionals in opleiding (PIO’s). Met deze PIO’s ga je intensief samenwerken en leren om je opleiding succesvol af te ronden.

Inhoud

  • Tijdens de introductiedag krijg je informatie over de opzet en de structuur van de opleiding. Er wordt aandacht besteed aan de eindtermen uit het competentieprofiel waaraan je aan het einde van je leertraject moet voldoen.
  • Je krijgt toegang tot de digitale leeromgeving (DLO) die tijdens de introductiedag wordt toegelicht.
  • Tijdens de introductiedag wordt ook een groepsfoto gemaakt.

Voor wie?

  • Dit thema is een verplicht onderdeel voor iedereen die wil starten met een (meldkamer)opleiding aan de Academie voor Ambulancezorg.
  • Daarnaast is het belangrijk dat je tijdens je opleiding een dienstverband of detacheringsovereenkomst hebt bij een regionale ambulancevoorziening (RAV) of zorgcoördinatiecentrum.

Programmatisch toetsen

Tijdens de opleiding volg je diverse thema’s. Hierbij gaan we uit van programmatisch toetsen. Je ontwikkelt complexe vaardigheden en competenties die je nodig hebt op de arbeidsmarkt maar die niet in één toets te vangen zijn en vragen om een bredere kijk. Bij programmatisch toetsen verzamel je datapunten met feedback in een portfolio om je ontwikkeling en voortgang te monitoren en onderbouwen.

EPA-overstijgende leeractiviteit (EOL)

Deze leeractiviteiten richten zich op het verdiepen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de professional in opleiding op de werkplek. EOL’s zijn voorwaardelijk voor het afgeven van het uiteindelijke diploma.

Afronding – datapunten

Aan dit thema zijn geen productbeoordelingen gekoppeld. Er wordt verwacht dat je actief deelneemt aan deze dag.