Verpleegkundig meldkamer centralist ambulancezorg

Voor beginnende professionals biedt de Academie voor Ambulancezorg de opleiding tot ambulancechauffeur (ACH), ambulanceverpleegkundige (AVP), verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA), uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg (UCMKA), verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg (VPMC) en chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg (CHLMC). Studenten zijn afkomstig van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s).

Inhoud van de opleiding

De opleiding

Studenten doen in de opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA) kennis en vaardigheden op die nodig zijn om het gehele proces van indiceren tot adviseren goed te laten verlopen. De opleiding bereidt je zorgvuldig voor op een uitdagende functie.

Opzet van de opleiding

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA) duurt (indien alle modules goed doorlopen worden) ongeveer 7 maanden. In deze maanden doorloopt de student een traject van 6 modules op de Academie voor Ambulancezorg, locatie Bilthoven. Bij de RAV waar de student in dienst is wordt hij/zij begeleid door een, eveneens door de Academie opgeleide, praktijkbegeleider.

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA) omvat 20 lesdagen en bestaat uit een basis- en verdiepingstraject. Tijdens de opleiding komen verschillende onderwerpen aan bod. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen. Theorie wordt afgewisseld met oefencasuïstiek die in de simulatiemeldkamer worden uitgespeeld.

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg is een universele opleiding. Dit betekent dat zowel medewerkers van meldkamers die gebruik maken van ProQA als waar NTS als triagesysteem wordt gehanteerd de opleiding volgen.

De opleiding is opgebouwd uit een basistraject en een verdiepingstraject. Zowel het basistraject als het verdiepingstraject wordt afgesloten met een assessment. Het basisassessment is bedoeld om te meten waar je sterke competenties liggen en waar je je nog verder in moet ontwikkelen.

De opleiding wordt op verzoek van de Academie uitgevoerd door het METS Center te Bilthoven.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de initiële opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg: