Uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg

De uitgiftecentralist verzorgt het logistieke proces, plant de zorg en overlegt met de aannamecentralist de prioriteiten binnen de zorgtoewijzing. Door de focus op logistieke taken kan deze opleiding ook gevolgd worden door niet-verpleegkundigen.

Inhoud van de opleiding

De opleiding

Studenten doen in de opleiding tot uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg (UCMKA) kennis en vaardigheden op die nodig zijn om het logistieke proces op de meldkamer te goed te kunnen organiseren. De opleiding bereidt je zorgvuldig voor op een uitdagende functie.

Opzet van de opleiding

De opleiding tot uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg (UCMKA) duurt ongeveer 4 maanden. In deze maanden doorloopt de student een traject van 4 modules (Logistiek, Communicatie, ICT en Medische kennis) op de Academie voor Ambulancezorg, locatie Bilthoven. Bij de RAV waar de student in dienst is wordt hij/zij begeleid door een, eveneens door de Academie opgeleide, praktijkbegeleider.

De opleiding tot uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg (UCMKA) omvat 15 lesdagen en wordt afgesloten met een eindassessment. Tijdens de opleiding komen verschillende onderwerpen aan bod. en wordt er tijdens de lessen gebruik gemaakt van activerende werkvormen. Theorie wordt afgewisseld met oefencasuïstiek die in de simulatiemeldkamer worden uitgespeeld. In de praktijk werk je aan je opdrachten die gedurende de opleiding worden aangeboden.

De opleiding wordt op verzoek van de Academie voor Ambulancezorg uitgevoerd door het METS Center te Bilthoven.