Thema Methodiek en medische kennis

Als uitgiftecentralist heb je misschien geen medische achtergrond. Wel is het belangrijk om bekend te zijn met de medische terminologie en welke ziektebeelden of toestandsbeelden vaak voorkomen in de ambulancezorg. Hierdoor kan je beter inschatten welke hulp er nodig is en wat dit betekent voor de paraatheid. Daar leer je alles over in dit thema.

Inhoud

  • Aan bod komt klinisch redeneren met VABCD en het toepassen van andere belangrijke redeneerhulpen in de bepaling van urgentie en zorginzet. We behandelen ook de overdracht volgens SBARR en de landelijke scores vanuit de EWS-score.
  • Daarnaast ga je in op de juridische kant van het werk. Wat zegt de wet? Hoe verwerk je de informatie uit een melding als er politie of brandweer nodig is? Wat schrijf je in het meldkamersysteem en waar zet je dat neer? Wat mag wel, wat mag niet en wie is daar verantwoordelijk voor? Wat doe je met een vraag van de brandweer of de politie? Hoe ga je om met het vermoeden van geweld of vragen over de veiligheid van de patiënt (of huisgenoten) binnenshuis? Wat zegt de wet over de verwerking van meldingen en jouw functie als uitgiftecentralist?
  • De CRM-principes leren je hoe je zelf patiëntveilig kan werken en communiceren.

Voor wie

  • Iedereen met affiniteit voor het logistieke proces van de meldkamer ambulancezorg.
  • Je hebt gedurende het thema een dienstverband of detacheringsovereenkomst bij een regionale ambulancevoorziening (RAV).

Dit thema is een verplicht onderdeel van de opleiding:

EPA-overstijgende leeractiviteit (EOL)

EPA-overstijgende leeractiviteiten richten zich op het verdiepen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de professional in opleiding op de werkplek. EOL’s zijn voorwaardelijk voor het afgeven van het uiteindelijke diploma.

Afsluiting – datapunten

Dit thema wordt afgerond met een productbeoordeling en inlevering van het formulier Intervisie.