Kwaliteit in leren en ontwikkelen

Visie op onderwijs

Ambulancezorgverleners ondersteunen in het vakbekwaam worden en blijven, dat is waar we binnen de Academie voor staan en gaan. Door de inzet van effectieve werkvormen en leermiddelen in onze opleidingen en trainingen creëren we leerervaringen met impact. Deze leerervaringen beïnvloeden het gedrag van de professional in de praktijk, waardoor de kwaliteit van zorg voldoet aan de landelijk gestelde normen en de patiëntveiligheid is gewaarborgd.

trauma training academie voor ambulancezorg

Uitgangspunten in het onderwijs

 • We doen het samen!

  Leren is een sociaal proces waarbij we van en met elkaar leren. Je bent regisseur van jouw eigen leerproces. Samen zorgen we voor een optimaal leerklimaat.

 • Praktijkgericht

  Leren vindt plaats in een specifieke beroepssituatie binnen de context van het werkveld. Het onderwijs sluit zo goed mogelijk aan op jouw eigen praktijk!

 • Effectief

  Uitgangspunt is de transfer van leren naar doen. We streven naar een zo groot mogelijk leerrendement. Evaluaties en accreditaties dragen bij aan de optimalisatie van het onderwijs.

 • Innovatief en aansprekend

  Leren is beleven. We vertalen onderwijskundige en vakinhoudelijke inzichten naar aansprekend onderwijs. In onze rijke leeromgeving is volop ruimte om veilig te oefenen en experimenteren.