Naar het trainingsoverzicht
Gemiddelde waardering: 8.2

Spektakel rond het spoor (MKA)

Nederland kent één van de drukste spoorwegen ter wereld. De ambulancezorg krijgt veel meldingen op of rondom het spoor. Bij de afhandeling van deze incidenten is samenwerking met ProRail en NS onmisbaar. Welke uitdagingen en overwegingen zijn er in de meldkamer wanneer de patiënt zich in de trein of elders op het spoor bevindt?

training spoor ongeluk

Inhoud

Deze training wordt verzorgd door het METS Center in samenwerking met de NS. Deze vindt plaats bij de Meldkamer NS – Utrecht Centraal.

 • In deze training leer je hoe zorg- of hulpverleningsvragen in en rondom treinen en stations in de meldkamer worden afgehandeld. De samenwerking met de meldkamer van NS en ProRail komt hierbij uitgebreid aan de orde.
 • Veilig werken bij incidenten op het spoor vraagt om een specifieke aanpak als meldkamer centralist. We delen veel kennis en een actieve deelname is welkom!
 • Als centralist heb je een cruciale rol bij de keuze van de disciplines. Welke beperkingen en mogelijkheden zijn van belang voor een goede samenwerking met ketenpartners? Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars expertise? Je ervaart dit aan de hand van diverse scenario’s.

Resultaat

 • Je kent de werkwijze van ProRail, NS en de regionale vervoerders en weet hoe je hun expertise kunt inzetten bij zorgvragen in de trein, op het station en op het spoor.

 • Je hebt inzicht gekregen in de rol die betrokken functionarissen bij treinongevallen hebben en je expertise over de inzet van hulpverleners bij een grootschalig incident is opgefrist.

Ervaringen

"Kleinschalig, actief en relevant. Heel goed bruikbaar in de praktijk met fijne afwisseling en veel info van de NS."

Deelnemer Spektakel rond het spoor

Programma

 • Voorbereiding

  Er is geen uitgebreide voorbereiding noodzakelijk. Je ontvangt een handreiking om door te nemen.

 • Veiligheid

  Theorie en afwisselende werkvormen over veiligheid werken bij incidenten rond het spoor. Waar moet je aan denken bij risico’s als elektrocutie, tunnels, gevaarlijke stoffen, etc.

 • Samenwerking

  In diverse scenario’s besteden we aandacht aan de goede samenwerking met ketenpartners? Hoe maak je effectief gebruik van elkaars expertise?

Trainers

Henk Botma

Meldkameronderwijs

Carlita Capello

Meldkameronderwijs

Overzicht alle trainers