Naar het trainingsoverzicht

Advanced Life Support (ALS)

Het uitvoeren van een reanimatie is een teamprestatie. Heldere communicatie, een goede samenwerking en leiderschap zijn hierbij cruciaal. Het doel van deze intensieve tweedaagse training is het volgens het protocol (NRR/ ERC) leren uitvoeren van Advanced Life Support.

reanimatie training

Inhoud

 • In deze officiële NRR/ERC training Advanced Life Support (ALS) leer je als gespecialiseerd verpleegkundige en arts om in teamverband een specialistische reanimatie van volwassenen te coördineren en pré- en postreanimatiezorg te verlenen om zo het verschil te maken voor een kritieke patiënt. De training is primair gericht op ziekenhuisreanimaties.
 • Naast het participeren in een reanimatieteam wordt veel aandacht besteed aan het leiding geven aan een reanimatieteam. Focus ligt op het aanleren van niet-technische vaardigheden, waaronder leiderschap, samenwerking, werklastverdeling en effectief communiceren.
 • We werken met een gemengde faculty: ALS-instructeurs die tevens werkzaam zijn als arts of verpleegkundige in pre- of klinische setting. De instructeurs zijn didactisch onderlegd en kunnen hierdoor goed aansluiten op het leerniveau van de individuele cursist. Dit in combinatie met een veilig leerklimaat zorgt voor een hoog leerrendement.
 • Er vindt geen eindassessment meer plaats. Gedurende de cursus is er een continuous assessment. Je houdt zelf een logboek bij voor reflecties.
 • Bij het succesvol afronden van de cursus ontvang je een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC).

Resultaat

 • Na afloop kan je volgens het NRR/ERC protocol in teamverband een specialistische reanimatie van volwassenen coördineren en uitvoeren.

Programma

 • Voorbereiding

  • Afronding van een theoretische pre-toets in Cosy en het lezen van de literatuur (ALS-boek in Cosy) is verplicht.
  • Daarnaast doorloop je de elektronische leeromgeving.
  • We verwachten dat je BLS-vaardig bent.
 • Dag 1

  • Start met BLS/AED.
  • Deelvaardigheden w.o. luchtwegmanagement, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening.
  • Leidinggeven aan een reanimatieteam, niet-technische vaardigheden toepassen binnen een reanimatieteam en participeren in een reanimatieteam.
 • Dag 2

  • Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties, zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap.