Thema Logistieke ondersteuning

Het logistieke proces is het in balans brengen van vraag en aanbod van ambulancevervoer waarbij rekening wordt gehouden met de paraatheid in de regio. In dit thema leer je om te gaan met de communicatiemiddelen. Niet alleen tijdens het reguliere werk, maar ook in een situatie van opgeschaalde zorg. Je hebt hierin een ondersteunende rol.

logistieke ondersteuning

Inhoud

  • Je maakt kennis met de basishandelingen in C2000 en GMS.
    In dit thema krijg je basisinformatie over het logistieke proces en hoe om te gaan met de communicatiemiddelen.
  • Het logistieke proces heeft een belangrijke plaats ingenomen binnen de ambulancesector als gevolg van schaalvergroting en diversiteit in vervoer. Je leert de principes van Dynamisch Ambulance Management (DAM) en kan deze toepassen om de paraatheid binnen de regio te bewaken.
  • Tijdens de opleidingsdagen maken we gebruik van activerende werkvormen en wordt theorie afgewisseld met oefenscenario’s die we uitspelen in de simulatiemeldkamer.

Voor wie?

  • Medewerkers van de RAV’s die zich willen ontwikkelen tot aannamecentralist of 112-centralist.
  • Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of detacheringsovereenkomst bij een regionale ambulancevoorziening (RAV) of zorgcoördinatiecentrum.

Dit thema is een verplicht onderdeel van de opleidingen:

  • Aannamecentralist
  • 112-centralist

EPA-overstijgende leeractiviteit (EOL)

Deze leeractiviteiten richten zich op het verdiepen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de professional in opleiding op de werkplek. Ze zijn voorwaardelijk voor het afgeven van het uiteindelijke diploma. Deelname aan dit thema levert datapunten op die je kunt gebruiken voor alle EPA’s.

Programmatisch toetsen

Het thema gaat uit van programmatisch toetsen. Tijdens de opleiding ontwikkel je complexe vaardigheden en competenties die je nodig hebt op de arbeidsmarkt, maar die niet in één toets te vangen zijn en vragen om een bredere kijk. Bij programmatisch toetsen verzamel je datapunten met feedback in een portfolio om je ontwikkeling en voortgang te monitoren en onderbouwen.