Tactical Emergency Casualty Care (TECC)

Resultaat

De TECC Course biedt richtlijnen voor het beheer van traumatisch letsel waarbij meerdere/veel slachtoffers betrokken zijn binnen een mogelijk nog niet veilige situatie. In deze cursus leren we als ambulancezorgverleners ‘tactisch’ te denken, iets wat voor politie en defensie al gemeen goed is.

Opzet

De Nationale Politie, Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, V&VN Ambulancezorg, de Academie voor Ambulancezog en GGD GHOR Nederland hebben multidisciplinaire afspraken gemaakt voor first responders bij extreem geweld. Deze multidisciplinaire afspraken hebben onder andere betrekking op de tactische hulpverlening in de drie verschillende zones: de hot zone, warm zone en cold zone. Deze zones zijn te vergelijken met de in Amerika gehanteerde fases Direct Threat Care, Indirect Threat Care en Evacuation Care.

De cursus omvat twee aaneengesloten lesdagen. Tijdens deze lesdagen staan de multidisciplinaire afspraken en de zone-indeling (fases) centraal. De theorie wordt daarbij afgewisseld met het aanleren van vaardigheden en casuïstiektraining die passen bij de theorie. Bij het behandelen van de afspraken is bijvoorbeeld aandacht voor de samenwerking met ketenpartners en afspraken rondom en oefenen met het evacueren van gewonde slachtoffers naar een veilige (werk)omgeving. Een ander voorbeeld is dat er tijdens de theorie rondom de warm zone aandacht is voor de handelingen die in de warm zone verricht mogen worden, zoals triage, de MARCH, het behandelen van grote bloedingen en luchtwegcontrole.

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets. Na het succesvol afronden van deze toets ontvangen cursisten het internationale TECC-certificaat van de NAEMT dat vier jaar geldig is.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de TECC: