Tactical Emergency Casualty Care (TECC)

Resultaat

De TECC Course biedt je richtlijnen voor het beheer van traumatisch letsel waarbij meerdere / veel slachtoffers betrokken zijn binnen een mogelijk nog niet veilige situatie. Wat nieuw is in deze cursus is dat we als ambulancezorgverleners leren ‘tactisch’ te denken, iets wat voor politie en defensie al gemeen goed is.

Opzet

De cursus omvat 2 aaneengesloten lesdagen (18 uur), waarbij intensief praktijk- en theorielessen worden verzorgd. De volgende onderwerpen worden behandeld: triage, luchtwegcontrole, naalddecompressie, strategieën voor de behandeling van gewonde hulp- verleners in een bedreigende omgeving en technieken voor het (ver)slepen en de evacuatie van gewonde slachtoffers naar een veilige (werk)omgeving.

De TECC Course is gebaseerd op drie verschillende fasen. Deze zijn ‘evidence based’ door TCCC-opgeleide professionals in de strijd tegen het terrorisme. De Nationale Politie, Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, V&VN Ambulancezorg, de Academie voor Ambulancezog en GGD GHOR Nederland hebben multidisciplinaire afspraken gemaakt voor first responders bij extreem geweld. Deze multidisciplinaire afspraken hebben onder andere betrekking op de tactische hulpverlening in ‘warm zones’. Deze afspraken worden tijdens de TECC Course niet alleen toegelicht, maar ook beoefend.

Resultaat

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets. Na het succesvol afronden van deze toets ontvangen cursisten het internationale TECC-certificaat van de NAEMT dat vier jaar geldig is.

 

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de TECC: