Advanced Life Support – ALS

Het uitvoeren van een reanimatie is een teamprestatie. Heldere communicatie, een goede samenwerking en leiderschap zijn hierbij cruciaal. Het doel van deze intensieve tweedaagse training is het volgens het protocol (NRR/ ERC) leren uitvoeren van Advanced Life Support.

Resultaat

In de training Advanced Life Support (ALS) leer je als gespecialiseerd verpleegkundige om in teamverband een specialistische reanimatie van volwassenen te coördineren en pré- en postreanimatiezorg te verlenen om zo het verschil te maken voor een kritieke patiënt. De training is primair gericht op ziekenhuisreanimaties.

Toelatingseis

  • Afronding van de theoretische pretoets is verplicht.
  • Sinds 1 januari 2018 verwacht de NRR/ERC dat je BLS-vaardig bent.

Opzet en inhoud

De Advanced Life support (ALS) cursus biedt een gevarieerd programma met workshops, lezingen, skill-stations en scenario-onderwijs. Na het doorlopen van de cursus ben je in staat om:

  • Prioriteiten te stellen tijdens een reanimatie;
  • Deelvaardigheden uit te voeren zoals endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening;
  • Leiding te geven aan een reanimatieteam;
  • Non-technical skills toe te passen binnen een reanimatieteam;
  • Te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij de taken behorende handelingen;
  • Interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien;
  • Op basis van bevindingen tijdens de reanimatie een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden;
  • Therapeutische interventie toe te passen bij bijzondere reanimaties, zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap, etc.

Afronding

Er wordt voorafgaand en tijdens de cursus schriftelijk en praktisch getoetst. Er vindt geen eindassessment meer plaats. Gedurende de cursus is er een continue assessment.

Certificering

Bij het succesvol afronden van de Advanced Life Support cursus ontvang je een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC).

Sinds begin 2021 hebben de certificaten die worden afgegeven na het succesvol afronden van een ALS of EPALS cursus geen geldigheid meer. Check voor actuele informatie over certificering de website van de NRR.

 

Reacties cursisten:


“De mentorgesprekken zijn fijn. De aandachtspunten worden benoemd en je wordt indien nodig aan de hand meegenomen.”


“Grote diversiteit, veel scenario’s, veilige leeromgeving, goede samenwerking tussen de trainers.”


“De positieve kanten van de deelnemer werden genoemd en daarna de keerpunten. Dit alles op een dusdanige manier dat het prettig overkomt.”


“Zeer leerzame scholing die mij veel heeft gebracht en die mij vertrouwen geeft om in de toekomst de ALS trainingen te verzorgen binnen het OK complex”
.