Skip to content

Verbinden, verbeteren, vernieuwen

Jaarbericht 2019

Voorwoord

De Academie voor Ambulancezorg kijkt terug op een succesvol jaar. Een jaar waarin een nieuwe missie en visie en bijbehorende kernwaarden zijn geïntroduceerd. Deze zijn de basis geweest voor de bedrijfsvoering in 2019. Er zijn nieuwe initiatieven opgestart waarbij de kernwaarden Verbinden, Verbeteren en Vernieuwen centraal staan. 2019 was ook een jaar waarin wij weer meer studenten hebben opgeleid en hebben wij nieuwe opleidingen ontwikkeld.

In 2019 wist de Academie zich wederom geconfronteerd met een groeiend aantal studenten voor een van de initiële opleidingen. Nieuw hierbij was de zogenaamde Lange Tranche opleiding tot Ambulanceverpleegkundige en de opleidingen ten behoeve van de Zorgambulance.

Met de pilot Medium Care, welke in nauwe samenwerking met een aantal RAV’s in 2019 van start ging, toont de Academie aan snel in te kunnen spelen op behoeften vanuit de ambulancezorg. Denk hierbij aan de steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Andere ontwikkelingen waren de introductie van Doczero met e-learning trainingen die beschikbaar zijn voor alle studenten, maar ook de betrokkenheid van Mobiel Medische Teams (MMT) bij het initiële onderwijs aan ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen sinds april 2019.

Mede dankzij een betrokken en bovenal deskundig team van medewerkers kijken we terug op een enerverend en succesvol jaar.

René Ton
Bestuursvoorzitter