Verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg

Voor medewerkers die starten binnen de laag- en middencomplexe ambulancezorg biedt de Academie voor Ambulancezorg een leertraject aan. Er is een leertraject voor de chauffeurs laag- en middencomplexe ambulancezorg, en verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg. Op diverse momenten in het leertraject trainen de chauffeurs en verpleegkundigen samen om de praktijk zo goed mogelijk te kunnen benaderen.

Inhoud van de opleiding tot verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg

De opleiding tot verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg is gericht op het zo optimaal verlenen van zorg aan patiënten die binnen de inzetcriteria vanuit het Kwaliteitskader laag- en middencomplexe ambulancezorg vallen. De verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg past de EWS toe om de conditie van de patiënt te bepalen en of de patiënt al dan niet door de middencomplexe ambulancezorg vervoerd mag worden. Er wordt aandacht besteed aan diverse ziektebeelden waar de verpleegkundigen middencomplexe ambulancezorg in de uitvoering van hun werk mee te maken krijgen.

Opzet van de opleiding

De opleiding tot verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg duurt (indien alle modules goed doorlopen worden) omstreeks negen weken. Gedurende deze weken doorloopt de student een traject van zestien lesdagen op de Academie te Harderwijk. Bij de RAV waar de student in dienst is, wordt hij/zij begeleid door een praktijkbegeleider.

De opleiding is in zeven modules opgebouwd. Iedere module bestaat uit twee of meer lesdagen. De modules bevatten niet alleen schoolse activiteiten, maar ook verwerkingsopdrachten die de student uitvoert in het werkveld. Daarnaast bevat de opleiding praktijkopdrachten die de student tevens in het werkveld uitvoert.

Gedurende de opleiding zijn er verschillende integratiemomenten met studenten die de opleiding tot chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg volgen. Het samen oefenen, trainen en praktisch examineren geeft een toegevoegde waarde aan de vorming van een competente verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg, omdat de chauffeur en verpleegkundige op de ambulance een team vormen.

De opleiding is digitaal ingericht, dit houdt in dat het lesmateriaal, de lesroosters, de studiewijzers, het examenreglement, de toetsen en het portfolio zijn ondergebracht in de digitale leeromgeving (ELO) van de Academie. Voor de start van de opleiding krijgen de studenten een toegangscode voor de digitale leeromgeving.

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch assessment. Na een positieve beoordeling vanuit de Academie voor Ambulancezorg, de werkgever (RAV) en de student, is de student competent bevonden en kan de student functioneren als zelfstandig verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg.