Chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg

Voor medewerkers die starten binnen de laag- en middencomplexe ambulancezorg biedt de Academie voor Ambulancezorg een leertraject aan. Er is een leertraject voor de chauffeurs laag- en middencomplexe ambulancezorg en verpleegkundigen middencomplexe ambulancezorg. Op diverse momenten in het leertraject trainen de chauffeurs en verpleegkundigen samen om de praktijk zo goed mogelijk te kunnen benaderen.

Inhoud van de opleiding tot chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg

De opleiding tot chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg bevat twee taakaccenten: ondersteunen in het verlenen van zorg en rijvaardigheid. Het zorgverlenende deel is toegespitst op het ondersteunen van de verpleegkundige tijdens de zorgverlening aan de patiënt. De verpleegkundige voert de daadwerkelijke zorg uit waarbij de chauffeur ondersteunt in het aanreiken en zo nodig handelingsgereed maken van materialen en medicamenten.

Uiteraard wordt er tijdens de opleiding de nodige aandacht geschonken aan het vervoerstechnisch gedeelte. Het rijden met de ambulance vraagt een zekere rijvaardigheid waardoor het vervoer van de patiënt verantwoord en comfortabel verloopt. De student volgt een rijvaardigheidstraining waarin het gebruik maken van ontheffingen op de verkeerswet en –regelgeving aan bod komt. De student leert de ambulance zo optimaal mogelijk te bedienen en beheersen om de ritten voor de patiënten zo comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Opzet van de opleiding

De opleiding tot chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg duurt (indien alle modules goed doorlopen worden) omstreeks negen weken. Gedurende deze weken doorloopt de student een traject van vijften lesdagen op de Academie te Harderwijk. Bij de RAV waar de student in dienst is, wordt hij/zij begeleid door een praktijkbegeleider.

De opleiding is in zeven modules opgebouwd. Iedere module bestaat uit twee of meer lesdagen. De modules bevatten niet alleen schoolse activiteiten, maar ook verwerkingsopdrachten die de student uitvoert in het werkveld. Daarnaast bevat de opleiding praktijkopdrachten die de student tevens in het werkveld uitvoert.

Gedurende de opleiding zijn er verschillende integratiemomenten met studenten die de opleiding tot chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg volgen. Het samen oefenen, trainen en praktisch examineren geeft een toegevoegde waarde aan de vorming van een competente chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg, omdat de chauffeur en verpleegkundige op de ambulance een team vormen.

De opleiding is digitaal ingericht, dit houdt in dat het lesmateriaal, de lesroosters, de studiewijzers, het examenreglement, de toetsen en het portfolio zijn ondergebracht in de digitale leeromgeving van de Academie. Voor de start van de opleiding krijgen de studenten een toegangscode voor de digitale leeromgeving.

De rijvaardigheidsmodule wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch assessment. Het zorgverlenende deel wordt aan het eind van de opleiding afgesloten met een theoretisch en praktisch assessment. Na een positieve beoordeling vanuit de Academie voor Ambulancezorg, de werkgever (RAV) en de student, is de student competent bevonden en kan de student functioneren als zelfstandig chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg.