Ambulanceverpleegkundige

Voor beginnende professionals biedt de Academie voor Ambulancezorg de opleiding tot ambulancechauffeur (ACH), ambulanceverpleegkundige (AVP), verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA), Verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg (VPMC) en chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg (CHLMC)). Studenten zijn afkomstig van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s).

Inhoud van de opleiding

De opleiding

Studenten leren tijdens de opleiding tot ambulanceverpleegkundige snel kritieke gezondheidsbelemmeringen te ontdekken en te behandelen. Naast het methodisch handelen is ook ruim aandacht voor niet-technische vaardigheden. Aan het einde van de opleiding is de student bekwaam om zelfstandig het vak ambulanceverpleegkundige uit te oefenen.

Opzet van de opleiding

De opleiding tot ambulanceverpleegkundige duurt (indien alle modules goed doorlopen worden) ongeveer 7 maanden. In deze maanden doorloopt de student een traject van 23 lesdagen in de Academie te Harderwijk. Bij de RAV waar de student in dienst is wordt hij/zij begeleid door een, eveneens door de Academie opgeleide, praktijkbegeleider.

De opleiding is in modules opgebouwd. Iedere module bestaat uit één of meer lesdagen. De modules bevatten niet alleen schoolse activiteiten, maar ook praktijk- en beroepsopdrachten die de student uitvoert in het werkveld.

De opleiding is te splitsen in twee delen. De eerste vijf modules worden beschouwd als basistraject en staan vooral in het teken van het aanleren van de benodigde vaardigheden en kennis. In deze periode werkt de student onder begeleiding in het werkveld waarin hij/zij groeit naar een steeds grotere mate van zelfstandigheid. Het basistraject wordt afgesloten met een tussentijds praktijkassessment in de Academie. Als zowel de Academie als de werkgever/praktijkbegeleider een positieve beoordeling geven, is de student startcompetent bevonden en kan de student de opleiding vervolgen.

De hierop volgende periode staat meer in het teken van verdieping en toepassing van de aangeboden lesstof. In deze periode werkt de student onder directe begeleiding in het werkveld. Dit verdiepingstraject wordt ook afgesloten met een praktijkassessment. Na een positieve beoordeling vanuit de Academie en de werkgever/praktijkbegeleider van de RAV, is de student competent bevonden en kan de student functioneren als zelfstandig ambulanceverpleegkundige.

Gedurende de opleiding zijn er verschillende integratiemomenten met studenten die de opleiding tot ambulancechauffeur volgen. Het samen oefenen, trainen en praktisch examineren geeft een toegevoegde waarde aan de vorming van een competente ambulanceverpleegkundige omdat de ambulancechauffeur en ambulanceverpleegkundige op de ambulance een team vormen.

De opleiding is digitaal ingericht, dit houdt in dat het lesmateriaal, de lesroosters, de studiewijzer, het examenreglement, de toetsen en het portfolio zijn ondergebracht in de Elektronische Leeromgeving (ELO) van de Academie. Voor de start van de opleiding krijgen de studenten een toegangscode voor de Elektronische leeromgeving.

Bekijk onderstaande film voor een impressie van het onderwijs bij de Academie voor Ambulancezorg:


Lange tranche

Studenten leren tijdens de opleiding snel kritieke gezondheidsbelemmeringen te ontdekken en te behandelen. Naast het methodisch handelen is ook ruim aandacht voor niet-technische vaardigheden en persoonlijke & professionele ontwikkeling.

Meer informatie