Docent gezocht!

Wij zijn op zoek naar docenten die ons docententeam komen versterken. Ben jij de ambulanceverpleegkundige die graag een bijdrage wil leveren aan het opleiden van een nieuwe generatie ambulancezorgprofessionals? Bekijk dan de vacature en lees waar wij exact naar op zoek zijn en hoe je kunt solliciteren. 

Nieuwe traumatraining gericht op Nederlandse ambulancezorg (TTAZ)

De Academie voor Ambulancezorg start in september 2023 met een nieuw trainingsprogramma gericht op traumatologie in Nederland. “Typisch Nederlandse zaken komen aan de orde, zoals de ondersteunende inzet van het Mobiel Medisch Team (MMT), triage naar de juiste ziekenhuizen en opschaling van de hulpverlening”, zegt Arie Schipper, programmaleider bij de Academie voor Ambulancezorg.

Ervaren faculty
De nieuwe training is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een afvaardiging van de faculty. Deze bestaat uit ervaren trainers met veel kennis van de ambulancezorg, versterkt met specialisten op het gebied van traumachirurgie en urgentie-anesthesiologie. De inhoud sluit vakinhoudelijk naadloos aan op het hoge niveau van de Nederlandse ambulancezorg met de daarbij gehanteerde landelijke protocollen (LPA), werkwijzen en een nieuwe visie op toetsing. Arie Schipper: “Het grote voordeel van het ontwikkelen van deze training in eigen beheer is dat we hierdoor snel kunnen anticiperen op veranderende medische inzichten, protocollen en andere zaken die van belang zijn voor de hulpverlening aan traumapatiënten.”

Kwaliteitsimpuls
Met deze training wil de Academie voor Ambulancezorg een kwaliteitsimpuls geven aan de prehospitale zorgverlening aan traumapatiënten. Ervaren ambulancezorgprofessionals verdiepen en verbreden in deze next-level training hun kennis en kunde op het gebied van de benadering en behandeling van traumapatiënten. Het leren vindt plaats in uitdagende gesimuleerde praktijkrealistische scenario’s. Hierbij is niet alleen aandacht voor medisch-inhoudelijke handelen, maar ook voor de non-technical skills (w.o. leiderschap, communicatie) en het presteren onder druk.

Pilot training: 14-15 september
Op 14-15 september vindt een pilot training plaats bij de Academie voor Ambulancezorg in Harderwijk. De belangstelling voor deze nieuwe training is groot. De vier geplande trainingsdata tot het eind van 2023 zijn al praktisch volgeboekt. In september worden de data voor 2024 bekendgemaakt.

Kijk hier voor meer informatie en beschikbaarheid

Bereikbaarheid vakantieperiode

Vanaf maandag 24 juli t/m vrijdag 11 augustus is de Academie voor Ambulancezorg in verband met de vakantieperiode minder goed bereikbaar. Kun je ons telefonisch niet bereiken, dan kun je een e-mail sturen naar info@academievoorambulancezorg.nl.

Communicatiemedewerker gezocht!

Op zoek naar een uitdagende rol als Communicatiemedewerker waarin je je passie voor sociale media volledig kunt benutten? Zoek niet verder!

Beheer onze social media-kanalen, vergroot onze online aanwezigheid, creëer boeiende content en lanceer onze website. Werk aan diverse projecten en breng je creativiteit en passie voor communicatie volledig tot uiting.

Lees hier meer over de rol en de sollicitatieprocedure.

Bereikbaarheid 15 & 16 juni

Op 15 en 16 juni is de Academie minder goed bereikbaar. We werken deze dagen aan onze eigen deskundigheid tijdens de Academie 2-daagse. Maandag 19 juni staan we weer voor je klaar.

HR-adviseur gezocht!

Wij zijn op zoek naar een HR-adviseur voor 18-24 uur per week. Sta jij sterk in je schoenen en ben jij de HR-adviseur die een uitdaging aan wil gaan? Spreekt het je aan om in de volle breedte proactief aan de slag te gaan met HR-vraagstukken binnen de Academie voor Ambulancezorg? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Lees hier meer over de rol en de sollicitatieprocedure. 

Jaarbericht 2022

In dit jaarbericht lees je meer over de totstandkoming van de op EPA’s (Entrustable Professional Activities) gebaseerde leertrajecten die de Academie in samenwerking met de Regionale Ambulancevoorzieningen in 2022 hebben vormgegeven. Daarnaast lees je meer over ontwikkelingen die zowel binnen als buiten de organisatie hebben plaatsgevonden. Tot slot geven we inzicht in de resultaten van de Academie voor Ambulancezorg.

Bekijk hier het jaarbericht 2022

Academie voor Ambulancezorg en HAN University of Applied Science gaan duurzame samenwerking met elkaar aan

Meer aandacht voor evidence based practice in opleidingen voor ambulancezorgprofessionals. Het is niet alleen een belangrijk punt in de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026, ook de Academie voor Ambulancezorg heeft de wens om het onderzoekend vermogen van professionals in opleiding (PIO’s) gedurende de opleidingen voor ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten te vergroten. Om die reden slaan de Academie en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN de handen ineen voor het nieuwe onderwijsprogramma onderzoekend vermogen en praktijkonderzoek.


Martijn Forrer, manager opleidingen van de Academie voor Ambulancezorg, is blij met de samenwerking met de HAN. ‘Hoewel er in onze eerdere opleidingen ook aandacht werd besteed aan het vergroten van het onderzoekend vermogen van onze professionals in opleiding, was er toch behoefte aan verdieping binnen dit thema. Dit nieuwe programma helpt ambulancezorgprofessionals in de ontwikkeling naar een reflectieve beroepshouding in een dynamische beroepspraktijk, waarin zij zo goed mogelijke ambulancezorg kunnen leveren. Wij denken dat we met een partner als de HAN, die onderzoek als core business heeft, een verbeterslag kunnen aanbrengen in het vergroten van de onderzoeksvaardigheden van de ambulancezorgprofessional, én het gebruik van evidence om de kwaliteit van zorg te verhogen. Daarbij leidt de HAN zelf medisch hulpverleners op, dus de acute zorgbranche is hen niet vreemd.’
Lilian Vloet, lector acute intensieve zorg bij de HAN: ‘Onderzoeken waar wij ons mee bezighouden, gaan onder meer over de kwetsbare patiënt en zijn omgeving en over het professioneel handelen in de keten van de acute intensieve zorg. Deze lijnen sluiten perfect aan bij deze duurzame samenwerking.’ Forrer vult aan: ‘Er is kortom veel expertise in huis. Dat maakt de HAN een uitgelezen partner om dit programma verder mee vorm te kunnen geven.’

Tweedaags leertraject
Concreet betekent de samenwerking dat de HAN een tweedaags leertraject voor professionals in opleiding binnen de Academie voor Ambulancezorg ontwikkelt. Het vergroten van het onderzoekend vermogen binnen de opleidingen tot ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg staat daarin centraal, evenals de verdere invulling van de doelen bij implementatie van de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg. Onderzoeken kunnen gaan over de effecten van zuurstoftoediening of pijnstilling, maar ook over de vitaliteit van de beroepsgroep – zolang er maar sprake is van een afgebakende, concrete vraag.
Docenten van de Academie en onderzoekers (verpleegkundig specialisten en physician assistants) van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) krijgen in de toekomst de mogelijkheid om te worden opgeleid als beoordelaar van de, door de professional in opleiding opgeleverde, producten. Hiermee maken ook zij een professionaliseringsslag en wordt het ‘voor- en door karakter’ van de opleidingen verder bestendigd. Tot slot komt er een landelijke databank met onderzoeksgegevens, waarin de door de professionals in opleiding uitgevoerde onderzoeksprojecten worden opgenomen.

Verdere uitrol
Nu de samenwerking op 13 maart jl. officieel is beklonken, ligt de focus op het uitvoeren en optimaliseren van het onderwijsprogramma. Dit voorjaar wordt hier een start mee gemaakt.

Jaarbericht 2021

Het jaarbericht 2021 is gereed. Het was wederom een jaar waar corona als een rode draad doorheen liep. Dit heeft opnieuw invloed gehad op onze onderwijsactiviteiten, de studenten, maar zeker ook op de medewerkers. Door de ervaring die we in 2020 hebben opgedaan omtrent corona, de samenwerking van de Academie met de RAV’s én de betrokkenheid en flexibiliteit van de medewerkers, hebben we het jaar 2021 positief kunnen afronden.

Bekijk hier het jaarbericht 2021.

Individueel inschrijven

Vanaf 1 juli 2022 is het ook voor ambulancezorgprofessionals mogelijk om zichzelf in te schrijven voor post-initiële opleidingen van de Academie voor Ambulancezorg.

Het betreft een selectie, die te herkennen is aan de inschrijfbutton rechts op de cursus-/trainingspagina’s. Inschrijven voor initiële opleidingen en landelijke assessments ambulancezorg (LAA) is alleen mogelijk via de regionale opleidingscoördinator (ROC).

Inschrijfproces
Ben jij ambulancezorgprofessional en heb jij je eigen opleidingsbudget? Zoek dan binnen de post-initiële opleidingen naar een cursus/training die jij interessant vindt en die past bij jouw functie, bijvoorbeeld ambulancechauffeur of –verpleegkundige. Staat er op de pagina een inschrijfbutton, dan kun je jezelf inschrijven. Hier lees je het inschrijfproces van a tot z.
Voor overige cursussen/trainingen en het LAA, kun je je via jouw ROC inschrijven.

 

 

Coronamaatregelen opgeheven

De laatste coronamaatregelen die de Academie van Ambulancezorg nog handhaafde, zijn per direct (10 mei 2022) opgeheven. Dit betekent dat het dragen van mondkapjes tijdens het scenario onderwijs vanaf heden niet langer verplicht is. Dit is ook van toepassing op het rijvaardigheidsonderwijs, waarbij we het beleid van het CBR volgen.
Heb je zelf de wens om een mondkapje te blijven dragen tijdens het praktijkonderwijs, dan blijft dit in afstemming met de docent mogelijk.

Basisregels Academie voor Ambulancezorg.

Alles lijkt inmiddels weer normaal. Toch is het coronavirus nog niet volledig verdwenen. Om besmettingen en verdere verspreiding te voorkomen gelden bij de Academie voor Ambulancezorg nog wel de basis hygiëneregels/ -adviezen:

 • Blijf bij (griep)klachten thuis en doe een zelftest. (Een GGD test is niet meer noodzakelijk)
 • Bij een positieve zelftest, blijf minimaal 5 dagen thuis tot je 24 uur klachtenvrij bent (https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl)
 • Was regelmatig je handen en hoest/nies in de binnenkant van je elleboog.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een e-mail naar info@academievoorambulancezorg.nl.  

Continuering onderwijs met afschaling voorzorgsmaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie dinsdagavond 15 februari jongstleden, continueert het initiële onderwijs, het post initiële onderwijs en de landelijke assessments aansluitend op de drie afgekondigde stappen op basis waarvan de Corona-voorzorgsmaatregelen worden afgeschaald en ons land weer open gaat.

We zijn optimistisch, maar ook voorzichtig. Het coronavirus is immers niet verdwenen.

Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, behouden we een aantal basisregels. Hierin volgen we het advies van het kabinet.

Voor het onderwijs en de landelijke assessments betekent dit per 25 februari:

 • dat de basisregels voor iedereen gerespecteerd blijven worden
 • zorg voor een goede hygiëne (handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog)
 • testen bij corona-gerelateerde klachten: GGD (ook na vaccinatie)
 • lokalen worden twee keer per dag geventileerd
 • de gezondheidscheck vervalt
 • de 1,5 meter onderlinge afstand is een advies; niet meer verplicht
 • het dragen van een mondkapje bij verplaatsing binnen de gebouwen (hoofdgebouw 110 en Het Experium) is niet meer verplicht
 • mondkapjes (geen FFP-2 masker) blijven we dragen tijdens rijvaardigheidsonderwijs[i] en scenario-onderwijs
 • isolatie bij een positieve test (5 dagen; bij 24 uur klachtenvrij)

Communicatie

We verzoeken jullie deze informatie te delen met jullie studenten en cursisten, zodat iedereen weer op de hoogte is van de huidig geldende maatregelen op de Academie.

Contact

Heb je nog vragen n.a.v. dit bericht, stuur dan een e-mail naar info@academievoorambulancezorg.nl

[i] Overeenkomstig richtlijnen CBR

 

Post-initieel onderwijs en het Landelijk Assessment Ambulancezorg gaan weer van start

Naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari wordt het post-initieel onderwijs en het Landelijk Assessment Ambulancezorg weer gestart per 31 januari.

De versoepelingen in de horeca betekenen dat de course diners bij tweedaagse scholingen weer gefaciliteerd kunnen worden. Daarnaast zijn praktijkbegeleiders weer welkom bij tussen- en eindassessments.

Met de versoepelingen houden we ook rekening met mogelijk extra besmettingen. Hierbij doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Scholingen gaan uitsluitend door bij voldoende inschrijvingen, beschikbare docenten en in overeenstemming met betrokken opdrachtgevers.

Gezondheidscheck en quarantaineregels

 • Doe voorafgaand aan een les of training altijd de gezondheidscheck en blijf thuis bij klachten.
 • De quarantaineregels blijven gelijk. Nog steeds geldt dat quarantaine niet hoeft als je minimaal een week daarvoor een boosterprik hebt gehad of recent bent hersteld van een coronabesmetting.

Binnen de Academie blijven de volgende maatregelen van kracht

 • Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs. De mondkapjes worden verstrekt bij de ingang.
 • Houd 1,5 meter afstand en volg de looproutes.
 • De gezondheidscheck bij aanvang van de lessen.
 • Hou je aan de algemene maatregelen: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD. Deze regels gelden óók na vaccinatie.
 • Lokalen worden twee keer per dag geventileerd. Per lokaal geldt een maximum aantal deelnemers.
 • Blijf thuis bij een coronabesmetting in je huishouden, tenzij je een boosterprik hebt gehad of zelf minder dan 8 weken daarvoor een coronabesmetting hebt doorgemaakt.
 • Het faciliteren in zelftesten t.b.v. docenten.

Contact

Heb je nog vragen n.a.v. dit nieuwsbericht, stuur dan een e-mail naar info@academievoorambulancezorg.nl

Beleid onderwijs naar aanleiding van persconferentie vrijdag 14 januari

In reactie op de persconferentie gisteravond vanuit ons nieuwe kabinet, heeft de Academie voor Ambulancezorg op preventieve grondslag besloten de komende 2 weken het post-initiële onderwijs en het Landelijk Assessment Ambulancezorg nog niet op te starten.

We blijven ons concentreren op de continuïteit van het initiële onderwijs, om de niet onwaarschijnlijke COVID-impact optimaal te kunnen ondervangen; zowel qua uitvoering van het onderwijs, als verhoedend ten opzichte van de studenten onderling.

In principe zullen daarna, vanaf maandag 31 januari, het post-initiële onderwijs en de Landelijke Assessments weer worden verzorgd, tenzij er van overheidswege voor die tijd nieuwe aanscherpende voorzorgsmaatregelen worden afgekondigd.

(Basis)maatregelen

De komende 2 weken blijven binnen de Academie de volgende maatregelen nog van kracht:

 • de 1,5 meter onderlinge afstandsmarge buiten het scenario-onderwijs
 • het volgen van de looproutes
 • de gezondheidscheck bij aanvang van de lessen
 • de algemene maatregelen (handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elle-boog, bij klachten thuisblijven en testen; ook na vaccinatie)
 • bij een coronabesmetting in het gezin blijf je thuis
  • je hoeft niet in quarantaine als je korter dan 8 weken geleden corona hebt gehad of als je minimaal 1 week geleden een boosterprik hebt gehad
  • doe de Quarantainecheck als je twijfelt
 • het faciliteren in zelftesten t.b.v. docenten
 • het rijvaardigheidsonderwijs wordt uitgevoerd met draagplicht van een FFP-2 mond/neusmasker
 • het dragen van een medisch mond/neusmasker bij verplaatsingen door het gebouw en bij scenario-onderwijs
 • leslokalen worden 2 keer per dag geventileerd
 • per leslokaal geldt een maximaal aantal personen (studenten en docent(en))

Communicatie

Heb je nog vragen n.a.v. dit nieuwsbericht, stuur dan een e-mail naar info@academievoorambulancezorg.nl

Maatregelen onderwijs verlengd tot 15 januari

Hoewel de lagere- en middelbare scholen weer open gaan, zijn er veel onzekerheden ten aanzien van de Omikronvariant. Het kabinet vindt de risico’s van een heropening van het mbo- en het hoger onderwijs nog te groot.

De Academie voor Ambulancezorg volgt het overheidsbeleid. Dit betekent dat het initiële onderwijs doorgaat en helaas alle bij- en nascholingen en landelijke assessments tot 15 januari worden geannuleerd. Op 14 januari beslist het kabinet of de huidige coronamaatregelen worden verlengd of versoepeld. Op basis hiervan zal het huidige beleid binnen de Academie opnieuw in ogenschouw worden genomen.

We hadden het graag anders gezien, maar ons aller gezondheid en veiligheid blijft voorop staan.

Contact
Voor al uw vragen kunt u terecht bij ons terecht, per email (info@academievoorambulancezorg.nl) of telefoon: 0341 – 467560.

Harde lockdown; onderwijs opgeschort tot 9 januari

Opnieuw een harde klap. Tijdens de extra persconferentie op 18 december heeft het kabinet een harde lockdown afgekondigd die direct op zondag 19 december ingaat. Dit betekent dat alle sectoren moeten sluiten en het onderwijs wordt stopgezet, voorlopig tot en met 9 januari 2022. Met uitzondering van het initiële onderwijs van de Academie voor Ambulancezorg worden onze onderwijsactiviteiten (bij- en nascholingen en het landelijk assessment) in deze periode opgeschort.

Communicatie

 • Alle studenten, cursisten en kandidaten van het onderwijs in de genoemde periode worden (via de ELO, website, nieuwsbrief en/of via de ROC) hierover geïnformeerd.
 • Het kabinet hoopt dat het mogelijk is om het onderwijs weer na 9 januari, wanneer de kerstvakantie afloopt, te heropenen. Een besluit daarover wordt op 3 januari genomen.

Contact

Voor al uw vragen kunt u terecht bij het opleidingsbureau, per email (opleidingsbureau@academievoorambulancezorg.nl).

Coronamaatregelen verlengd tot 15 januari 2022

Het kabinet heeft het bestaande coronapakket op een enkele aanscherping na verlengd tot 15 januari. Dit heeft geen consequenties voor het beleid van de Academie voor Ambulancezorg. Ons onderwijs gaat door met ongewijzigde maatregelen.

De basismaatregelen blijven gehandhaafd tot in het nieuwe jaar. We zullen toezien op de naleving.

Basismaatregelen Academie voor Ambulancezorg

 1. Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs. Bij verplaatsingen door het gebouw en scenario-onderwijs kan volstaan worden met een niet medisch mond-neusmasker. In geval van het rijvaardigheidsonderwijs is een FFP-2 mond-neusmasker verplicht.
 2. Houd 1,5 meter afstand en volg de verplichte looproutes.
 3. Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elle boog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók na vaccinatie.
 4. Docenten, instructeurs en assessoren wordt gevraagd zichzelf regelmatig te testen. Op de Academie zijn zelftesten beschikbaar.
 5. Lokalen worden twee keer per dag geventileerd. Per lokaal geldt een maximum aantal deelnemers.
 6. Bij een coronabesmetting in het gezin blijft u thuis en handelt u conform de GGD-richtlijnen.

Meer informatie en contact

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de programmaleiding (programmaleiding@academievoorambulancezorg.nl) of telefoon: 0341-467560.

Onderwijs op de Academie gaat door

Het kabinet heeft besloten tot nog strengere maatregelen die gelden tot in ieder geval zaterdag 18 december. Dit om het almaar groeiende aantal coronabesmettingen terug te dringen. Het onderwijs blijft hierbij open. Ook de scholingen op de Academie voor Ambulancezorg blijven voortgang vinden, máár wel met extra, aangescherpte maatregelen.

Wat gaan we (weer) invoeren?

Naast de al geldende maatregelen geldt dat:

 • We de looproutes weer verplicht stellen.
 • Diners als onderdeel van een opleiding of training worden geannuleerd.
 • Bij de rijvaardigheidslessen de FFP2-maskers weer worden ingevoerd.

Actuele basismaatregelen

De al geldende maatregelen binnen de Academie die gehandhaafd blijven, zijn:

 1. Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs.
 2. Houd 1,5 meter afstand en volg de looproutes.
 3. Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók na vaccinatie.
 4. Lokalen worden twee keer per dag geventileerd. Per lokaal geldt een maximum aantal deelnemers.
 5. Bij een coronabesmetting in het gezin blijf je thuis.


Communicatie

Alle studenten en cursisten worden op de hoogte gesteld en nader geïnformeerd over de aangepaste maatregelen. We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Houd onze website goed in de gaten; Indien er sprake is van wijzigingen in genoemde maatregelen, dan vind je hier meer informatie hierover.

Vragen? Stuur een e-mail naar info@academievoorambulancezorg.nl, of bel ons via telefoonnummer 0341 – 467 560.

Onderwijs gaat door met aangescherpte maatregelen!

Met ingang van zaterdag 13 november om 18.00 uur gelden nieuwe, strengere coronamaatregelen. Het kabinet nam dit besluit op 12 november om de sterke stijging van de coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Bij deze nieuwe maatregelen wordt het onderwijs deels ontzien. De onderwijsactiviteiten van de Academie voor Ambulancezorg gaan door met inachtneming van strengere maatregelen.

De Academie voor Ambulancezorg volgt ook dit keer uiteraard het beleid vanuit de overheid. Onze basismaatregelen blijven gehandhaafd, aangevuld met de aangescherpte maatregel dat mensen met een besmetting in het gezin in thuisquarantaine gaan. Dat geldt voor de medewerkers van de Academie, maar dat vragen we ook van studenten, cursisten en kandidaten. Met deze coronamaatregelen voldoen we aan het aangescherpte beleid van het kabinet. 

Basismaatregelen

Voor de Academie gelden op dit moment de volgende basismaatregelen:

 1. Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs.
 2. Houd 1,5 meter afstand.
 3. Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók na vaccinatie.
 4. Lokalen worden twee keer per dag geventileerd.
 5. Bij een coronabesmetting in het gezin blijft u thuis.

Communicatie

Alle studenten en cursisten worden (persoonlijk, via de ROC en/of de ELO) op de hoogte gesteld en nader geïnformeerd over de aangepaste maatregelen. We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Houd onze website goed in de gaten; Indien er sprake is van wijzigingen in genoemde maatregelen, dan vind je hier meer informatie hierover.

Vragen? Stuur een email naar info@academievoorambulancezorg.nl, of bel ons via telefoonnummer 0341 – 467 560.

 

Mondkapje weer verplicht per 6 november

Vanwege de weer oplopende besmettingscijfers en stijgende ziekenhuisopnames keert de mondkapjesplicht terug en wordt het coronatoegangsbewijs uitgebreid naar meer sectoren. Deze aangescherpte maatregelen van het demissionaire kabinet gaan in per 6 november 2021. Naar aanleiding hiervan gelden met ingang van deze datum aangepaste maatregelen bij de Academie voor Ambulancezorg.

Basismaatregelen Academie voor Ambulancezorg

 1. Bij verplaatsingen door het gebouw is het dragen van een mondkapje verplicht.
 2. Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand.
 3. Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók als je gevaccineerd bent.
 4. Lokalen worden twee keer per dag geventileerd.
 5. Wat ook van kracht blijft is het dragen van een mondkapje tijdens het scenario- en het rijvaardigheidonderwijs.

Communicatie
Alle studenten en cursisten worden (persoonlijk, via de ROC en/of de ELO) op de hoogte gesteld en nader geïnformeerd over de aangepaste maatregelen. We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Houd onze website goed in de gaten; Indien er sprake is van wijzigingen in genoemde maatregelen, dan vind je hier meer informatie hierover.

Vragen? Stuur een email naar info@academievoorambulancezorg.nl, of bel ons via telefoonnummer 0341 – 467 560.

Nieuwste aanwinst: Lichamelijk onderzoek

De Academie heeft het afgelopen jaar niet stil gestaan en is druk bezig geweest met de ontwikkeling van nieuwe scholingen. Recent werden al Proactief assisteren: cardiologie en Ambulancezorgconsult geïntroduceerd. Nu is de beurt aan nog een nieuwe tweedaagse training: Lichamelijk onderzoek.

De anamnese en het lichamelijk onderzoek vormen de basis voor de diagnostiek. Het goed uitvoeren van lichamelijk onderzoek vereist echter oefening. Deze praktijkgerichte training frist de kennis van de anatomie en fysiologie kort op en leert diverse technieken die direct toe te passen zijn in het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek. Je beoefent het uitvoeren van de diverse onderdelen van het lichamelijk onderzoek op elkaar, op simulatiepatiënten en trainingsfantomen. Een onmisbare training voor iedere ambulanceverpleegkundige!

“Handige handvatten gekregen om lichamelijk onderzoek nauwkeuriger uit te voeren.”

Leerbehoefte

Het idee om deze verdiepende en praktisch ingerichte training te gaan verzorgen, is ontsproten vanuit de AMLS (Advanced Medical Life Support). De AMLS staat specifiek in het teken van (pre)klinisch redeneren. Cursisten hebben echter de verwachting dat het lichamelijk onderzoek ook aan bod komt. Met de training Lichamelijk onderzoek menen we deze ‘gap’ onderwijskundig in te vullen. Daarnaast is de ambulanceverpleegkundige als zorgprofessional niet opgeleid binnen dit aspect van de ‘eerste lijn zorgverlening’. Vanuit het land kregen wij verzoeken om een training te faciliteren over dit onderwerp. 

“Een toevoeging op het huidige aanbod. Relevant in het huidige zorglandschap”

Pilot

Vorige week hebben we met trots de pilot gedraaid van deze nieuwe training. Deze hebben wij aangeboden aan geïnteresseerde ambulanceverpleegkundigen die naast hun werk bij hun regionale ambulance voorziening (RAV), ook actief zijn binnen de Academie als docent, instructeur of assessor. De feedback en ideeën van deze pilot nemen we mee om de training waar nodig verder aan te scherpen en aan te passen op de behoeften van de deelnemers.

“Leerzame en nuttige cursus. Ondanks 40 jaar ervaring toch weer aantal zaken geleerd”

Training volgen?

Wil jij je ook verdiepen in het lichamelijk onderzoek? Wil je nog meer weten over deze training en hoe jij je hiervoor aan kunt melden, dan vind je hier meer inhoudelijke informatie.

*Bij scenariotrainingen op de Academie worden in principe handschoenen gedragen. Bij het uitvoeren van lichamelijk onderzoek worden geen handschoenen gedragen, aangezien dit het onderzoek en de interpretatie ervan minder effectief maakt. In het kader van hygiëne en infectiepreventie, reinigen de studenten per vaardigheidstraining vooraf de handen met desinfectiemiddel.

Nieuw: Ambulancezorgconsult

Eén van de lastigste beslissingen voor ambulanceprofessionals is toch wel de keuze of je een patiënt thuis laat, laat vervoeren of zelf vervoert. Deze beslissing geldt zowel voor verpleegkundig meldkamer centralisten als voor ambulanceverpleegkundigen, bachelor medische hulpverleners en ambulancechauffeurs. De training ‘Ambulancezorgconsult’ is ontwikkeld om ambulanceprofessionals meer handvatten te geven bij het maken van een weloverwogen, professionele keuze op zowel op medisch, juridisch als sociaal vlak.

Als een verpleegkundig meldkamer centralist besluit geen ambulance te sturen, is het noodzakelijk om een patiënt een zorgadvies te geven. Als een ambulanceverpleegkundige, bachelor medisch hulpverlener en ambulancechauffeur besluiten om een patiënt niet te vervoeren, is er sprake van een mobiel zorgconsult. Een zorgadvies of een mobiel zorgconsult brengt andere vaardigheden, overwegingen en handelingen met zich mee dan (spoed)vervoer. De tweedaagse training ‘Ambulancezorgconsult’ richt zich specifiek op dit onderwerp. Op medisch vlak komt het klinisch redeneren, het SPART-model, verschillende ziektebeelden en de overdracht aan bod Op juridisch vlak komen  wet- en regelgeving aan de orde. Op sociaal vlak wordt stil gestaan bij de menselijke factoren die van invloed zijn op de besluitvorming.

Leren van elkaar

Wat deze tweedaagse zo leuk maakt is dat de cursisten, zowel vanuit de meldkamer als vanuit de rijdienst, met elkaar samen leren, oefenen en werken. Het uitwisselen van ervaringen met collega’s en een kijkje in de keuken is ontzettend belangrijk om de samenwerking en overdracht te verbeteren. Er valt immers veel van elkaar te leren.

Pilot

Vorige week hebben we met trots de pilot gedraaid van deze nieuwe training. Deze hebben wij aangeboden aan geïnteresseerden uit de ambulancezorg. Alle feedback en ideeën van deze pilot nemen we mee om de training waar nodig verder aan te scherpen en aan te passen op de behoeften van de deelnemers.

Training volgen?

Wil jij je verdiepen in het ambulancezorgconsult? Ben je benieuwd naar deze training en hoe jij je hiervoor kunt aanmelden? Klik hier voor meer inhoudelijke informatie.

Studenten Politieacademie en Academie voor Ambulancezorg trainen samen

Gisteren, dinsdag 29 juni, hebben studenten van de Politieacademie en de Academie voor Ambulancezorg samen in een gesimuleerde setting getraind. Als trainingslocatie is het praktijksimulatiecentrum ‘Het Experium’ van de Academie voor Ambulancezorg ingezet.

Dit is de uitkomst van het circa 3 jaar geleden opgestarte initiatief te komen tot een gezamenlijk ‘optrekken’ in de vorm van een training om beter voorbereid te zijn op praktijksituaties waarbij zowel de Politie als de Ambulancezorg in het werkveld elkaar als handhaver- en hulpverleningsinstanties treffen. Aanvankelijke insteek was de tactische hulpverlening in geval van grootschalige situaties waarbij sprake is van extreem geweld. De terrorisme dreiging indertijd vormde de aanleiding. Uiteindelijk is het uitgemond in een samenwerkingsconstructie waarbij initiële studenten van de Politieacademie en de Academie voor Ambulancezorg in de laatste fases van hun opleidingen samen een dag trainen op basis van casuïstiek. De EHDP (Eerste Hulp Door Politie) vormt het raakvlak.

De casussen zijn ontworpen op de volgende thema’s:

 • een steekincident
 • een onwel wording
 • een psychiatrische patiënt
 • een val van hoogte (adolescent slachtoffer)
 • de reanimatie van een drenkeling (pediatrisch slachtoffer)
 • verwonde slachtoffers tijdens een ongeval met een stadsbus

De trainingsdag was een try-out en is zowel door de docenten en studenten van de Politieacademie, als de docenten en studenten van de Academie voor Ambulancezorg als een waardevolle meerwaarde op hun curriculum en toekomstige beroepsuitoefening ervaren. De intentie is uitgesproken hier een structureel vervolg aan te geven.

Versoepelingen coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie van vrijdag 18 juni heeft het kabinet versoepelingen aangekondigd die op zaterdag 26 juni ingaan. Deze versoepelingen zijn ook van invloed op de maatregelen die op de Academie voor Ambulancezorg toegepast worden.

De belangrijkste wijziging is de mondkapjesplicht. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat een mondkapje niet meer gedragen hoeft te worden tenzij de 1,5 meter afstand maatregel niet nageleefd kan worden. In dat geval dient er wél een mondkapje gedragen te worden. Dit laatste is van toepassing bij de casuïstiek en het rijvaardigheidsonderwijs. Voor het rijvaardigheidsonderwijs geldt vanaf 26 juni dat een regulier mondkapje voldoet en het FFP2-mondkapje niet meer verplicht is.

Overige maatregelen; looproute, lunch en dranken in de lokalen, etc. blijven op de Academie van kracht tot de zomervakantie, die in week 30, 31 en 32 plaatsvindt. Uiteraard blijven ook de standaard maatregelen; was regelmatig je handen, houdt 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten en laat je testen, etc., van kracht.

Tegen de tijd dat de scholingen na de vakantieperiode weer van start gaan, kijken we of er verdere versoepelingen van de maatregelen op de Academie doorgevoerd kunnen worden. Hier gaan we tijdig over communiceren. Houd daarvoor de website van de Academie voor Ambulancezorg in de gaten.

Jaarbericht 2020

In dit jaarbericht, met het thema ‘De Academie in coronatijd’, is te lezen welke impact het coronavirus heeft gehad op onze onderwijsactiviteiten, studenten en medewerkers. Verder bevat het jaarbericht algemene informatie over de Academie voor Ambulancezorg en de resultaten van het afgelopen jaar.

Mede door de betrokkenheid, flexibiliteit en inzet van RAV’s, studenten en medewerkers is 2020, naar omstandigheden, toch een succesvol (opleidings)jaar geweest.

Bekijk hier het jaarbericht 2020.

Hervatten post-initieel onderwijs

In navolging op de door het kabinet geplande openstelling van het hbo- en universitair onderwijs per 26 april, is de Academie voor Ambulancezorg voornemens om de bij- en nascholingen en Landelijke Assessments Ambulancezorg (LAA) weer te hervatten en wel vanaf maandag 10 mei 2021. Deze voorgenomen doorstart is uiteraard afhankelijk van de COVID-ontwikkelingen en bijpassende effecten voor de, door de overheid uitgezette routekaart voor versoepelingen.

Herstart
Dit betekent concreet dat de bij- en nascholingen en LAA die vóór 10 mei gepland zijn, komen te vervallen en alle bij- en nascholingen en LAA die vanaf 10 mei gepland zijn hervat worden. Zoals eerder vermeld wel onder voorbehoud van de routekaart en met inachtneming van de geldende COVID-maatregelen.

Tot ziens op de Academie voor Ambulancezorg!

Proactief assisteren: Cardiologie


In navolging van de zeer succesvolle tweedaagse training ‘Proactief assisteren’ kunnen wij met trots melden dat we de ‘Proactief assisteren’ catalogus uitgebreid hebben met een ééndaagse training ‘Proactief assisteren: Cardiologie’, waarbij we verder de verdieping in gaan binnen het onderwerp cardiologie.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor top-ambulancechauffeurs die graag hun medische kennis en kunde ten aanzien van cardiologie een ‘boost’ willen geven. Dit is de eerste training in een reeks van specialisaties op ‘Proactief assisteren: Basis’.

Leerbehoeftes

We hebben de feedback van collega-ambulancechauffeurs gebruikt om te onderzoeken wat de leerbehoeftes zijn. Hieruit kwam naar voren dat er wensen zijn voor meer (medische)kennis ter bevordering van het proactief assisteren. Onze nieuwe cursus is gericht op de meest voorkomende cardiologische toestandsbeelden van de patiënt. Waarbij herkenning van belangrijke ritmes, achtergronden van de protocollen en kennis van medicatie aangeboden worden. Om dit te leren hebben we met ons ontwikkelteam bestaande uit ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen en onderwijskundigen, één praktijkgerichte en interactieve lesdag gemaakt die je meeneemt van anatomie naar pathologie.

Practicum

Wat deze dag zo extra leuk maakt is dat we dichtbij de praktijk blijven met herkenbare casuïstiek, snijden in echte (varkens)harten en we in begrijpelijke taal trainen.

Training volgen?

Wil jij je ook verdiepen in het cardiologische aspect om zo een nog betere ondersteuning te kunnen verlenen aan de ambulanceverpleegkundige? Wil je nog meer weten over deze training en hoe jij je hiervoor aan kunt melden, dan vind je hier meer inhoudelijke informatie.

Update lessen ivm weersomstandigheden

Update maandag 8 februari: Met het vervallen van code oranje van het KNMI vinden de lessen vanaf 9 februari gewoon plaats. Daarmee verwachten wij dat de studenten die les hebben op de Academie dan ook aanwezig zijn vanaf 9 februari. 

We zijn op de hoogte van Code Oranje die het KNMI heeft afgegeven voor maandag 8 februari. We weten tegelijk dat er mogelijk studenten zijn die de reis al hebben ondernomen of toch in de gelegenheid zijn om naar de Academie te komen. Daarom is nu het uitgangspunt dat de lessen in principe doorgaan, al dan niet in aangepaste vorm.

Wanneer studenten niet kunnen komen vanwege de weersomstandigheden, dan zullen we kijken naar een zo goed mogelijke oplossing. Ben jij student en red jij het niet om 8 februari (op tijd) naar de Academie te komen? Neem dan voor aanvang van de lessen contact op met het Opleidingsbureau van de Academie om dit door te geven, via 0341 – 467 560.

Voortgang initieel onderwijs

Initieel onderwijs op de Academie voor Ambulancezorg gaat door. Via Ambulancezorg Nederland (AZN) is contact gelegd met het ministerie van VWS om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren om in ieder geval het initiële onderwijs te continueren. Het ministerie heeft aangegeven dat het initiële onderwijs aan de academie valt onder het noodzakelijke praktijkonderwijs in de zorg en kan daarmee doorgang hebben. Een andere uitzondering is er voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen.

Onderwijsactiviteiten tot nader order gestopt

Tijdens de persconferentie d.d. 14 december is door het kabinet een lockdown afgekondigd. De Academie voor Ambulancezorg kondigt hierbij aan dat vanaf woensdag 16 december ALLE onderwijsactiviteiten tot nader order worden stopgezet.

De Academie heeft de contactpersonen van de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV), de ROC’s, persoonlijk ingelicht. De Academie voor Ambulancezorg informeert ook de studenten hierover vanwege de korte termijn waarop de lockdown is aangekondigd. Zij kunnen voor verdere vragen terecht bij hun eigen RAV.

Houd onze website in de gaten voor verdere berichtgeving.

Update nav persconferentie

In navolging op de persconferentie van vanavond, 13 oktober, kunnen wij concluderen dat de door de Academie eerder genomen maatregelen voldoen aan de huidige gestelde maatregelen van het kabinet. Samen met de mededeling van het kabinet dat het onderwijs voortgang kan vinden, bevestigen wij dat wij onze scholingen voortzetten.

Film COVID-19 maatregelen

Omdat beelden zoveel meer zeggen dan woorden, heeft de Academie voor Ambulancezorg een korte film gemaakt waarin duidelijk te zien is welke maatregelen zij heeft genomen om COVID-19 besmetting binnen de Academie te minimaliseren en hoe dat vorm krijgt binnen de Academie. De maatregelen gelden voor alle locaties van de Academie, zowel in Harderwijk als in Bilthoven.

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’

Bekijk hier het filmpje:

Update COVID-19-maatregelen

Gisteren kwam vanuit het kabinet het dringende advies aan scholen om mondkapjes te dragen wanneer iemand zich in een gebouw verplaatst. In navolging van het advies van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn en ook de stellingname in andere vergelijkbare opleidingsinstituten, hebben we besloten om het dragen van mondkapjes voor iedereen in de gebouwen van de Academie voor Ambulancezorg tijdens verplaatsingen verplicht te stellen. Dit geldt voor alle locaties, in Harderwijk en in Bilthoven.

Deze nieuwe maatregel is toegevoegd aan de eerder opgestelde lijst van COVID-19-maatregelen. Deze lijst is onderdeel van een continuïteitsplan die door de Academie is vastgesteld. Klik hier voor de laatste versie voor studenten en ROC’s.

Update COVID-19-maatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen week en de geluiden over oplopende besmettingen is binnen de Academie voor Ambulancezorg het COVID-19-dossier opnieuw gelicht. We hebben een aantal besluiten genomen die van invloed zijn voor het komende najaar.
 

COVID-19-coördinator

Een aangewezen medewerker van de Academie gaat de taak van coördinator invullen. De verschillende maatregelen voor de diverse beroepsgroepen, de geldigheid ervan en de steeds fluctuerende kennis en inzichten van COVID-19, geven genoeg redenen om iemand in de organisatie aan te stellen om zich hierop te specialiseren. Met de laatste kennis en inzichten kunnen lange-termijn-protocollen worden opgesteld, maar kunnen ook korte-termijn-vraagstukken goed beantwoord worden. We zijn erg blij dat Albert deze taak op zich wil nemen.    
 

Protocollen

Onze COVID-19-coördinator is gelijk aan de slag gegaan met het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan. Hierin worden protocollen opgenomen voor het geval dat we als Academie voor Ambulancezorg worden geconfronteerd met een besmetting. Zo worden scenario’s uitgedacht met mogelijke besmettingen onder studenten, docenten, maar ook op onze afdelingen. Als het zich voor doet, zijn we voorbereid op welke acties we moeten nemen.
 

Maatregelen geüpdatet

Vandaag zijn ook de eerder afgekondigde COVID-19-maatregelen bestendig gemaakt voor de opleidingsactiviteiten, die in september gaan starten. Zo gaan we meer nadruk leggen op de looproute (meer mensen in huis), zijn mondkapjes verplicht voor studenten op het moment dat zij deelnemen aan praktijkonderwijs waarbij je binnen de 1,5 meter. afstand komt, etc. Kijk voor alle aanpassingen even secuur naar de bijlage. Deze maatregelen komen ook in het gebouw te hangen.
    
 Eigen verantwoordelijkheid

We weten hoe belangrijk onze opleidingen in het najaar voor de RAV’s gaan zijn. We hebben een weergaloze inhaalslag gepland voor de maanden dat we geen initiële opleidingen hebben kunnen starten. We kunnen als Academie voor Ambulancezorg veel maatregelen treffen; de vraag is natuurlijk altijd: worden ze ook nageleefd? We gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid, die, werkend in een opleidingsinstituut in deze tijd, alleen maar hoger wordt. We vragen deze houding niet alleen van onze medewerkers binnen de Academie voor Ambulancezorg, maar feitelijk ook daarbuiten. Iedereen die werkzaam is voor de Academie voor Ambulancezorg en ook fysiek aanwezig is, is dringend verzocht om ook buiten werktijden alert te zijn en zich te houden aan de geldende overheidsmaatregelen. 
 
We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen bij indien nodig en mogelijk.
 


Herstart initieel onderwijs per juni

De versoepelingen van de COVID-19 maatregelen voor onder andere de onderwijsinstellingen, biedt ook de Academie voor Ambulancezorg de mogelijkheid om vanaf juni de scholingen in aangepaste vorm weer op te starten. De ambulancezorg stond voor COVID-19 al onder druk vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt. Dus het is van groot belang zo spoedig mogelijk de opleidingen tot ambulancechauffeur, -verpleegkundige en verpleegkundig meldkamercentralist weer op te pakken.

Maatregelen
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan een plan om op een veilige manier de herstart van de opleidingen vanaf 2 juni mogelijk te maken. Hierbij is een groot aantal maatregelen opgesteld die reeds zijn goedgekeurd door het ministerie van VWS, ter voorkoming van (verdere) verspreiding van het COVID19-virus. Deze maatregelen zijn aanvullend op de RIVM-richtlijnen. Hier kun je teruglezen welke maatregelen de Academie voor Ambulancezorg neemt.

Inlopen opgelopen achterstanden
De Academie gaat eerst de opgelopen achterstanden wegwerken vanaf de groepen van oktober 2019 tot en met de groepen die gestart zijn in maart 2020. De Academie verwacht dat medio augustus af te ronden. Vervolgens is de Academie voor Ambulancezorg twee weken, week 34 en 35, dicht om zoveel mogelijk medewerkers in de gelegenheid te stellen op vakantie te gaan. De Academie is daarom in deze periode minder goed bereikbaar. Vanaf september, week 36, starten we de ‘normale’ cyclus weer op.

Opleidingen per september
De studenten voor de septembergroepen worden samengevoegd met de studenten van de uitgestelde april-, mei-, juni- en juligroepen en worden verdeeld over 3 groepen ambulanceverpleegkundigen en 3 groepen ambulancechauffeurs. Dit aanbod geeft een flinke logistieke uitdaging. Alle regionale ambulancevoorzieningen en studenten die dit betreft, zijn of worden persoonlijk op de hoogte gesteld van de herstart en de bijbehorende planning.

Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA)
De VCMKA-opleidingen gaan ook weer van start. Gelukkig hebben deze groepen nog iets van hun originele planning behouden. Hier zijn geen vertragingen ontstaan en kunnen de opleidingen, wel aangepast met de te nemen maatregelen, weer van start gaan.

Lange tranche opleiding tot ambulance verpleegkundige (LTAVP)
In september worden alle initiële opleidingen LTAVP ook weer ingepland. De september- en decembergroep 2019 pakken het onderwijs weer verder op. De maart en juni groep 2020 worden samengevoegd met de septembergroep en gaan per september starten.

Laag- en middencomplex
In juni worden de initiële opleidingen verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg en chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg, die door COVID-19 kwamen stil te liggen, weer opgestart. Vanaf september gaan de nieuwe initiële opleidingen Laag- en Middencomplex voor chauffeurs en verpleegkundigen van start.

Bij- en nascholingen en Landelijk Assessment Ambulancezorg (LAA)
Met alle te nemen maatregelen is het een flinke uitdaging om alle initiële opleidingen te kunnen starten. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de planning van het initieel onderwijs per september en krijgen we zo ook een wat beter beeld over de bij- en nascholingen. De intentie is om dit in oktober, mogelijk enkele al in september, te hervatten en geven we prioriteit aan de bij- en nascholingen waar de meeste vraag naar is bij de RAV’s.

Vragen?
Jouw Regionale Opleidingscoördinator is reeds geïnformeerd over het hervatten van de scholingen. Deze kan mogelijk jouw vragen beantwoorden. Voor overige vragen kun je terecht bij de Academie voor Ambulancezorg, 0341 467 560.

Jaarbericht 2019

Het jaarbericht 2019 met het thema Verbinden, Verbeteren, Vernieuwen, is gereed. In dit jaarbericht is te lezen welke activiteiten we in 2019 zijn gestart en hebben uitgevoerd naar aanleiding van onze vernieuwde missie & visie en de bijbehorende kernwaarden. Daarnaast kun je in het jaarbericht meer lezen over het profiel van de Academie, ons (nieuwe) opleidingsaanbod, de organisatie- en onderwijsontwikkelingen, evenementen en vind je de resultaten van het afgelopen jaar. 

Wij kijken terug op wederom een succesvol (opleidings)jaar.

Benieuwd naar het jaarbericht 2019? Hier kun je het jaarbericht 2019 inzien.

Waar staan we nu

Zoals inmiddels voor iedereen duidelijk is, is de gezondheidszorg in Nederland begonnen aan een spannende tijd in de omgang met en bestrijding van het COVID-19. Voor ons allemaal is het extra spannend, aangezien de verwachting is dat er een nog groter dan maximaal beroep op iedereen gedaan zal worden.

Binnen de Academie voor Ambulancezorg is een taskforce aangesteld die met alle ROC’s overlegt. De RAV’s zijn allemaal, zij het in een variërend tempo, geconfronteerd met COVID-19-inspanningen. Dit variërende tempo zorgde voor nogal tegengestelde verzoeken aan de Academie voor Ambulancezorg, die we geprobeerd hebben zo goed mogelijk te beantwoorden. Vanwege de snelle ontwikkelingen werden die inspanningen vaak wel en soms niet gewaardeerd.

Eerste maatregel
Als eerste maatregel heeft de Academie voor Ambulancezorg de Landelijke Assessments Ambulancezorg en de bij- en nascholingen gestaakt. Wij hebben zo lang mogelijk geprobeerd, in overleg met AZN, het opschorten van de initiële opleidingen uit te stellen. Dit, vanuit het idee dat in onze sector al een tekort aan goed opgeleide ambulancezorgprofessionals bestaat en met het stoppen die tekorten alleen maar verder oplopen.

Tweede maatregel
We zijn nu in een fase beland, waarin duidelijkheid voorop moet staan. Daarom nogmaals de bevestiging dat de initiële opleidingen voor ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en verpleegkundig meldkamercentralisten door de Academie voor Ambulancezorg zijn opgeschort. Een uitzondering daarop vormen enkele groepen studenten die aan de vooravond van hun assessments stonden. Ook zijn we tot de conclusie gekomen dat we geen alternatieve onderwijsvormen gaan aanbieden.
Hierdoor worden studenten niet belast met opleidingsactiviteiten en kunnen zij door hun RAV daar ingezet worden waar ze het meest nodig zijn.
Uiteraard blijven we met de ROC’s in overleg over wat we nog wel kunnen doen voor de RAV. We benadrukken dat de Academie voor Ambulancezorg open blijft en dus bereikbaar blijft voor vragen en verzoeken.

Herstart initieel onderwijs
Ondertussen anticiperen we op het moment dat we initiële opleidingen weer kunnen starten. De Academie voor Ambulancezorg zal zich zo flexibel mogelijk opstellen bij het opstarten van ‘reguliere’ trajecten en samen met het CZO gaan overleggen hoe we gemiste scholingsuren van huidige studenten kunnen inhalen. Nogmaals vermelden we dat bij het opstarten van scholingsactiviteiten het initiële onderwijs alle prioriteit krijgt boven bij- en nascholingen en Landelijke Assessments Ambulancezorg.

Onduidelijk is nog voor welke uitdagingen we komen te staan; hoe dan ook, het zijn exceptionele tijden. De Academie voor Ambulancezorg wenst iedereen de komende tijd veel sterkte en veel gezondheid toe.

De Academie onderzoekt alternatieve onderwijsvormen

Er bereiken ons signalen dat met het tijdelijk opschorten van de schoolse onderwijsactiviteiten de studenten ‘als derde’ van de ambulance worden gehaald. We plaatsen hierbij een oproep aan de RAV’s om, wanneer dit mogelijk is, de student nog zijn/haar praktijkuren te laten maken. Wanneer de student nog in staat is om praktijkuren te maken, kan de Academie voor Ambulancezorg bij het opstarten van de onderwijsactiviteiten na deze crisis een aangepast rooster maken, waardoor we de vertraging in de leertrajecten kunnen minimaliseren.

Alternatief onderwijs
Naast het feit dat we een aantal studenten de eind- en tussentijdse assessments afnemen, onderzoeken wij op dit moment alternatieve onderwijsvormen. Hierdoor kunnen praktijkleerdoelen wel behaald worden. Wij hopen zo vertragingen van de initiële groepen, ontstaan door deze crisis, te beperken.

Op het moment dat we weer van start kunnen gaan doen we ons uiterste best om de eventueel opgelopen achterstanden zo spoedig mogelijk in te halen. Dit doen wij onder andere door faciliteiten en docenten beschikbaar te maken voor initiële onderwijsactiviteiten. Dit betekent dat de initiële onderwijsactiviteiten voorrang krijgen op bij- en nascholingen.

Nieuwe startmomenten
De aprilgroep gaat helaas niet van start. Om de RAV’s te bedienen creëren we, indien nodig, een tweede meigroep. Mocht starten in mei nog een probleem vormen, dan starten wij ook een tweede junigroep en indien nodig ook een augustusgroep. Alles is erop gericht dat het opschorten van initiële opleidingen zo min mogelijk effect heeft op middellange termijn.

Planning ingelaste assessments
Wij hebben gisteren aan de ROC’s gecommuniceerd dat wij van een aantal groepen toch de eind- en tussentijdse assessments door laten gaan. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de planning. Deze wordt maandag voor 12.00 uur naar alle betrokken ROC’s gemaild, zodat zij de RAV en studenten op maandag nog op de hoogte kunnen stellen.

De Academie gaat maatwerk bieden op gedeelte initieel onderwijs

De Rijksoverheid heeft besloten om eindexamens van het voortgezet en MBO-onderwijs door te laten gaan. Dit geldt voor zowel schriftelijke als praktijkexamens. Scholen en opleidingsinstituten wordt gevraagd maatwerk toe te passen. De Academie voor Ambulancezorg heeft besloten in dit advies mee te gaan.

Dit betekent dat wij voor enkele cruciale groepen initieel onderwijs maatwerk gaan bieden zodat deze ambulanceprofessionals op korte termijn (zelfstandig) ingezet kunnen worden.

De ROC’s van de studenten die dit betreft worden persoonlijk geïnformeerd en dit aanbod gedaan.

Zij informeren op hun beurt persoonlijk de studenten die dit betreft en brengen hen op de hoogte van de lesdagen. Ben jij niet benaderd door jouw ROC, dan is dit zeer waarschijnlijk niet op jou van toepassing. Neem bij twijfel contact op met jouw ROC. Deze is volledig geïnformeerd en kan jou uitsluitsel geven.

De Academie voor Ambulancezorg stopt tijdelijk alle onderwijsactiviteiten

Zondag 15 maart zijn er door het kabinet aanvullende maatregelen afgekondigd, waarbij besloten is alle onderwijsinstellingen in Nederland de komende periode te sluiten. De Academie voor Ambulancezorg heeft in nauw overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN) besloten deze maatregelen op te volgen. Dit betekent dat de Academie voor Ambulancezorg alle onderwijsactiviteiten stopzet van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Dit geldt voor alle onderwijsactiviteiten: het initiële onderwijs, bij- en nascholingen en landelijke assessments.

Ondanks dat de Academie voor Ambulancezorg graag proactief wil anticiperen op het beschikbaar houden van ambulanceprofessionals voor het inzetten in de praktijk, willen en kunnen wij deze maatregelen niet negeren. Daarnaast zijn er meerdere randvoorwaardelijke zaken, o.a. inzet simulatiepatiënten en bedrijfsrestaurant, die het ons onmogelijk maken het initieel onderwijs aan te blijven bieden.

Vervolg onderwijsactiviteiten
De komende tijd houden wij de berichtgeving over COVID-19 nauwlettend in de gaten. Zodra de onderwijsactiviteiten weer vervolgd kunnen worden, informeren wij alle betrokken partijen hierover.

Houd onze website en de social mediakanalen in de gaten over nieuwsupdates van de Academie voor Ambulancezorg in relatie tot het coronavirus.

Opschorting bij -en nascholingen en landelijke assessments

Gisteren zijn door het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd. Als reactie op deze maatregelen ontvangen wij van diverse Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) signalen dat zij besluiten ambulanceprofessionals terug te trekken uit onderwijsactiviteiten bij de Academie voor Ambulancezorg. De Academie voor Ambulancezorg wil graag proactief anticiperen op het beschikbaar houden van ambulanceprofessionals voor het inzetten in de praktijk.

 De Academie voor Ambulancezorg besluit daarmee om per maandag 16 maart tot en met 31 maart alle bij- en nascholingen en landelijke assessments op te schorten. LET OP: het initiële onderwijs laten wij vooralsnog doorgaan vanwege de grote implicaties op de langere termijn.

Aangescherpt beleid scholingen in verband met het coronavirus (COVID-19)

Veel ziekenhuizen, RAV’s en andere instanties hebben vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken en continuïteit in de zorg zoveel mogelijk te garanderen. De Academie voor Ambulancezorg heeft haar beleid ten aanzien van scholingen aangescherpt en handelt hierbij conform de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Inmiddels druppelen in verband met het coronavirus, de eerste afmeldingen voor scholingen binnen. Ons streven is en blijft om scholingen zoveel mogelijk door te laten gaan. De hoogste prioriteit voor ons is dat het initiële onderwijs zo min mogelijk verstoord wordt vanwege de hoge impact op lange termijn. Helaas zullen we soms genoodzaakt zijn om scholingen te annuleren. Bijvoorbeeld als het kritische aantal deelnemers is bereikt, waardoor we niet meer de gewenste kwaliteit kunnen garanderen. In de huidige situatie is het ook mogelijk dat er een beroep wordt gedaan op ons docententeam om ingezet te worden in de praktijk.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met de Programmaleiding van de Academie voor Ambulancezorg via: 0341 – 467 560 of via info@academievoorambulancezorg.nl.

Informatie Coronavirus

De uitbraak van het coronavirus zal niemand zijn ontgaan. De situatie rondom de verspreiding en risicogebieden wijzigt dagelijks. De Academie voor Ambulancezorg heeft in overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN), die in nauw contact staat met het RIVM en het ministerie van VWS, het volgende bericht/advies voor RAV’s, ROC’s en studenten en medewerkers van de Academie voor Ambulancezorg:

 • De Academie voor Ambulancezorg laat vooralsnog alle activiteiten doorgaan conform het advies RIVM voor onderwijsinstellingen.
 • Mocht er onverhoopt aanleiding zijn om een onderwijsactiviteit te annuleren, worden de betrokken RAV’s en/of ROC’s daarvan direct op de hoogte gesteld.
 • Op persoonlijk niveau:
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Wanneer thuis blijven
Ben je de afgelopen twee weken in een land/regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus en heb je verkoudheidsklachten en/of koorts?
Of heb je de afgelopen twee weken contact gehad met een patiënt met het coronavirus en heb je verkoudheidsklachten en/of koorts?

Blijf dan thuis om uit te zieken. Neem zo nodig telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD.

Informeren studenten en medewerkers
Zodra er nieuw advies en/of nieuwe aanwijzingen worden gegeven aan de Academie voor Ambulancezorg op het gebied van informatievoorziening, persoonlijke hygiëne of beperking van personenverkeer in de openbare ruimten, zullen we deze aanwijzingen opvolgen en daar onze studenten en/of medewerkers over informeren.

Voor informatie over het coronavirus kijk je op www.rivm.nl

Bedrijfsmagazine

De Academie voor Ambulancezorg heeft een magazine gemaakt waarin wij de medewerkers en sector bekend willen maken met onze nieuwe missie & visie en de bijbehorende kernwaarden: Verbinden, Verbeteren, Vernieuwen.

Hier vind je de digitale versie van het magazine. Lees interessante en leuke artikelen van medewerkers, studenten en stakeholders uit de sector over hun ervaringen met, en kijk op de Academie.

Academie ontvangt CZO-accreditatie

De Academie voor Ambulancezorg viert feest met studenten, medewerkers, docenten, staf en simulatiepatiënten voor het verkrijgen van de CZO accreditatie voor de opleiding tot ambulanceverpleegkundige lange tranche die start in september a.s.

Complimenten voor partners: Erasmus MC, RAV Haaglanden, Witte Kruis, Ambulance Amsterdam, RAVU, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en Madlogic

 

Artikel Lange Tranche opleiding Ambulanceverpleegkundige

Academie voor Ambulancezorg en RAV’s slaan handen ineen


Samen sterk voor een nieuwe opleiding tot ambulanceverpleegkundige


In september start de gloednieuwe Lange Tranche opleiding Ambulanceverpleegkundige. Verpleegkundestudenten hebben dan geen vooropleiding meer nodig, maar kunnen rechtstreeks aan het traject voor ambulanceverpleegkundige beginnen. Voor de invulling van het curriculum sloegen de Academie voor Ambulancezorg en de regionale ambulancevoorzieningen de handen ineen. Albert van Eldik, projectleider en stafmedewerker bij de Academie en Ivo van Asperen, lid van de projectgroep en werkzaam bij Ambulance Amsterdam, vertellen over deze vruchtbare samenwerking.


Waarom moest deze opleiding er komen?
Albert:
“De ambulancewereld kampt met flinke tekorten op de arbeidsmarkt. Veel ambulancediensten zijn daarom naarstig op zoek naar andere mogelijkheden om nieuwe verpleegkundigen op te leiden en klopten hiervoor ook aan bij de Academie. Wij hebben al een zogenaamde Korte Tranche opleiding, maar daarvoor moeten studenten eerst een vooropleiding hebben gedaan, zoals intensive care of spoedeisende hulp. De nieuwe opleiding is bedoeld voor verpleegkundestudenten die net zijn afgestudeerd. Dat is gunstig voor ambulancediensten – je krijgt immers een nieuwe vijver met potentiele verpleegkundigen die in de ambulancezorg zouden kunnen werken, maar ook voor studenten zelf. Zij hoeven geen omzwervingen te maken voor ze ambulanceverpleegkundige kunnen worden.”
Ivo: “Het tekort waar Albert over spreekt is inderdaad de belangrijkste motivatie, maar er zijn meer redenen om deze opleiding te introduceren. Zo weten veel studenten al bij hun afstuderen dat ze ambulanceverpleegkundige willen worden, maar moeten ze eerst verplicht een specialistische opleiding volgen in een ziekenhuis – na een jaar stromen ze dan door. Voor ziekenhuizen is dat nadelig, zij kampen met een continue leegloop. Daarbij zie je dat de intensive care afdelingen enorm aan het veranderen zijn. Er komen steeds meer ingewikkelde systemen en machines die je in het dagelijkse leven op de ambulance niet eens gebruikt – de vraag is dus of je die kennis überhaupt wel nodig hebt. Het plan voor de opleiding is weliswaar uit nood geboren, maar het was denk ik sowieso verstandig om naar een nieuwe constructie te kijken.”  

Wat kunnen studenten zoal verwachten?
Albert:
“De opleiding is ingedeeld in drie leerperiodes, verdeeld over achttien maanden, die bestaan uit een aantal studieblokken en worden afgerond met een assessment. De eerste periode is een introductie op het vak als ambulanceverpleegkundige, in de tweede periode wordt specifieker ingegaan op de handelingen en vaardigheden die bij het werk horen. Tijdens de laatste periode is er aandacht voor speciale thema’s, zoals kinderreanimatie en grootschalige hulpverlening, en werken studenten vooral onder begeleiding van de praktijkbegeleiders in het werkveld. Voor dat praktijkgedeelte hebben we nauw samengewerkt met een aantal ambulancediensten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht.”
Ivo: “Je ziet die praktijk ook in veel modules terug. Het is voor ambulanceverpleegkundigen bijvoorbeeld ontzettend belangrijk om met een brede blik naar de klachten van een patiënt te kijken en bepaalde diagnoses vooral niet uit te sluiten – een kwaal als pijn op de borst kan immers van alles zijn. Op een IC gaat dat anders: daar ben je juist heel specialistisch bezig met specifieke apparatuur, terwijl je het als ambulanceverpleegkundige moet doen met je handen, ogen en wat waardes. Meer instrumenten heb je niet, dat is een wezenlijk verschil. Zulke praktijkvoorbeelden worden daarom veelvuldig gebruikt tijdens de opleiding.”

Hoe zorgden jullie dat de opleiding zo optimaal mogelijk werd vormgeven?
Ivo:
“Door veel met elkaar te overleggen, standpunten te onderbouwen met voorbeelden en goed te kijken of de theorie aansluit op de praktijk. Dat laatste zit ’m in hele simpele dingen. Neem bijvoorbeeld het moment dat studenten voor het eerst gaan reanimeren. Dat kun je nog niet van ze vragen in de eerste drie maanden, daar hoort een bepaalde ervaring bij. Het is beter om eerst te beginnen met hartmassage en zodra dat onder de knie is, ga je een stap verder. Een ander voorbeeld is het stellen van een diagnose: dat kunnen studenten pas aan het einde van het traject omdat ze veel meer casuïstiek hebben gezien. Vanuit de praktijk konden wij gericht feedback geven op dat soort zaken.”
Albert: “De samenwerking verliep ook heel vlot. We begonnen pas in januari en moesten dus behoorlijk wat tempo maken met het curriculum. Toen besloten we gezamenlijk om de huidige opleiding als uitgangspunt te nemen, met dezelfde eindtermen en leerdoelen – het enige verschil met de nieuwe opleiding is dat deze langer duurt en dat stapsgewijs leren daardoor de boventoon voert. Dat gaf houvast, daardoor konden we elkaar goed aanvullen en scherp houden.”

Hoe kwam de samenwerking met het Erasmus MC tot stand?
Albert:
“Het was in eerste instantie niet makkelijk om een ziekenhuis te vinden dat wilde meewerken aan het theoriegedeelte. Veel instellingen hadden er wel oren naar, maar waren wat terughoudend om hun kennis met de Academie te delen. Daarbij vonden ze het een risico met het oog op marktwerking. Gelukkig wilde het Erasmus MC wel samenwerken. Als theorieaanbieder beschikken zij over allerlei IC en SEH opleidingen en hebben ze veel inzicht in de huidige curricula. Zij weten daardoor exact welke theorie wel of niet relevant is voor de ambulancezorg.”
Ivo: “Ik denk dat de keuze van het Erasmus MC om mee te werken ook een stukje eigen verantwoordelijkheid is: ziekenhuizen hebben zelf immers ook last van de problemen met de ambulancezorg in Nederland. Als we op de oude voet doorgaan, krijgen we een groot tekort – je ziet nu al dat er in bepaalde plaatsen te weinig ambulances zijn wegens personeelsgebrek. Je kunt daar natuurlijk van alles van vinden en roepen, en dat gebeurt veelvuldig in de praktijk, maar je kunt ook naar een oplossing zoeken. Goed om te zien dat het Erasmus die mening deelt en zich proactief opstelt.”

Het kenmerkende van deze opleiding is de persoonlijke ontwikkellijn. Waarom is deze zo belangrijk?
Albert: “Als ambulanceverpleegkundige kom je vaak in heftige situaties terecht en moet je stevig in je schoenen kunnen staan. De meeste studenten die aan deze opleiding beginnen, zijn echter nog jong en hebben weinig praktijkervaring. In Engeland hebben we voorbeelden gezien van jonge paramedici die na drie jaar opgebrand waren door alles wat ze meemaakten. Dat vraagt dus om een andere aanpak. In ons curriculum komt dat terug: studenten reflecteren gedurende de hele opleiding op wie ze zijn, als persoon én professional. Ook is er aandacht voor hoe ze omgaan met emoties en traumatische ervaringen. We willen daarmee een soort awareness creëren, zodat mensen bepaalde signalen later tijdig leren herkennen en kunnen aangeven wanneer het ze teveel wordt – en dat dit geen schande is. Die persoonlijke inzet is vrij uniek, daarmee onderscheiden we ons echt van andere opleidingen.”
Ivo: “Het sluit ook naadloos aan op de praktijk. Ik zie genoeg jonge collega’s die in het begin razend enthousiast zijn en zoveel mogelijk extra diensten willen draaien. Na een paar jaar komt ineens de klap en kunnen ze het niet meer aan. Zelf heb ik het ook in bepaalde mate meegemaakt: toen ik net begon, spaarde ik krantenartikelen van plekken waar ik met de ambulance was geweest. Tot ik daardoor teveel informatie kreeg over de achtergrond van de slachtoffers – dan las ik bijvoorbeeld dat het om een vader of moeder ging. Dat soort dingen moet je helemaal niet willen weten, daardoor wordt het werk alleen maar moeilijker. Je kunt natuurlijk nooit helemaal voorkomen dat iemand overwerkt raakt, maar door zulke informatie vooraf mee te geven, kan diegene daar misschien op anticiperen.”
Albert: “Overigens heeft de persoonlijke leerlijn niet alleen maar betrekking op traumatische ervaringen. We willen er ook voor zorgen dat studenten stevig in hun schoenen staan en leiderschap kunnen tonen in moeilijke situaties. Ambulanceverpleegkundigen die tien jaar in een ziekenhuis hebben gewerkt, hebben wellicht al eens een aanvaring gehad met een arts of hoofdverpleegkundige en weten hoe ze daarmee moeten omgaan – dat is een ander verhaal als je net afgestudeerd en onervaren bent.”
Ivo: “Je moet je voorstellen dat er wel acht brandweermannen, vijf politieagenten en andere collega’s op locatie kunnen zijn als jij aankomt. Vervolgens moet jij die mensen aansturen, vragen beantwoorden, overleggen en discussiëren. Dat is een behoorlijk complexe communicatiesituatie waarbij je vooral op jezelf moet vertrouwen, maar dat kost tijd, levenservaring en karakter.”

Sluit deze opleiding ook aan op andere, acute zorgopleidingen?
Albert:
“Met het oog op alle veranderingen die komende jaren gaan plaatsvinden binnen de acute zorg- en vervolgopleidingen, hebben we daar bewust rekening mee gehouden. De Academie valt onder de acute zorg in Groningen en daar worden onder meer de intensive care, coronary care, spoedeisende hulp en ambulancezorg opnieuw gestructureerd – wij maken deel uit van dat project en schrijven zelfs mee aan het curriculum. Daardoor weten we dat de dingen die we voor de Lange Tranche hebben bedacht, waaronder de persoonlijke leerlijn, ook passen in de algehele nieuwe structuur.
Ivo: “Er is onwijs veel overlap in de acute zorg, dus het zou zonde zijn om allerlei verschillende opleidingen te ontwikkelen. Voor de patiënt maakt het ook niks uit: die wil alleen maar goed geholpen en gehoord worden.”

Welke reacties krijgen jullie op de nieuwe opleiding?
Albert: Lachend: “De veertien mensen die in september starten kunnen in ieder geval niet wachten om te beginnen. Logisch natuurlijk, zij zien hun kans schoon nu een vooropleiding geen vereiste meer is. Vanuit het werkveld klinkt er wel wat kritiek en zijn er twijfels over of deze opleiding gaat werken. Ik denk vooral dat mensen eerst moeten zien dát het werkt om meer draagvlak te krijgen. Natuurlijk vinden we het zelf ook spannend, wij weten immers ook niet alles. Bovendien kun je deze groep studenten nooit helemaal volledig opleiden – voorheen duurde de opleiding tien jaar, die ervaring kun je niet in achttien maanden stoppen. Het is dus zoeken naar manieren om studenten daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen. En misschien blijkt na verloop van tijd dat we de opleiding toch anders moeten vormgeven. Dat gaan we komende periode in ieder geval goed onderzoeken.”
Ivo: “Aan de andere kant: studenten krijgen wel de kans om het ambulancewerk achttien maanden heel intensief te doen. Geloof me: als je een half jaar op ambulance werkt, heb je al een extra bak levenservaring te pakken. Als beroepsgroep moeten we bovendien niet vergeten dat we ontzettend veel kunnen bijdragen – wie kan een student nou beter opleiden dan de ambulancemedewerker zelf? We hebben mooie dingen te bieden en daar mogen we best trots op zijn.”
Albert: “De samenwerking met de regionale ambulancevoorzieningen is wat mij betreft sowieso geslaagd. Het sluit ook aan bij de nieuwe missie en visie van de Academie: we willen niet vanuit onze glazen toren beslissen wat wel of niet goed is, maar partijen met elkaar verbinden. Met dit traject hebben we laten zien dat de ambulancediensten ook aan tafel zitten en dat kennis met elkaar gedeeld wordt. Dat wij daar een rol in kunnen spelen, vind ik echt de grootste winst.”­­


Tekst: Mirthe Diemel

Informatie Lange Tranche opleiding tot ambulanceverpleegkundige (LTAVP)

Al enige tijd werken wij samen met een aantal RAV’s aan een nieuwe opleiding: de Lange Tranche opleiding tot Ambulanceverpleegkundige (LTAVP). Op dit moment is de opzet van het curriculum gereed, de CZO-aanvraag is ingediend, het eerste startmoment is bijna vol en het tweede startmoment is bekend. Tijd om in deze special ‘lange tranche ambulanceverpleegkundige’ de belangrijkste informatie op een rij te zetten.

Duur van de opleiding
De opleiding is ingedeeld in drie leerperiodes, verdeeld over achttien maanden. Binnen deze periode is genoeg ruimte om de noodzakelijke urennorm van de opleidingseisen van het CZO te behalen én voor studenten om gebruik te kunnen maken van vakantie-, stage-, ziekte- en overige uren zonder dat de opleiding verlengd hoeft te worden. Stages, georganiseerd door de RAV in samenwerking met de regionale ziekenhuizen, zijn onderdeel van de opleiding en de praktijkuren.

Inhoud opleiding
De drie leerperiodes bestaan uit een aantal studieblokken en worden afgerond met een proeve van bekwaamheid. De eerste leerperiode is een introductie op het vak als ambulanceverpleegkundige. In de tweede periode wordt specifieker ingegaan op de handelingen en vaardigheden die bij het werk horen. Tijdens de laatste periode is er aandacht voor speciale thema’s, zoals grootschalige hulpverlening en werken studenten vooral in het werkveld onder begeleiding van de praktijkbegeleiders.

 Persoonlijke en professionele ontwikkeling
De leerlijn ‘persoonlijke en professionele ontwikkeling’ is, naast het theoretische en praktische deel van de opleiding, een belangrijk onderdeel. We verwachten dat de ‘nieuwe’ student minder klinische ervaring heeft. Ze hebben ten opzichte van de huidige studenten waarschijnlijk minder ervaring in leiderschap, besluitvorming en bijvoorbeeld in het omgaan met heftige gebeurtenissen. De doelstelling van deze leerlijn is om de student te faciliteren in zijn persoonlijke ontwikkeling als beroepsbeoefenaar in de ambulancezorg. Hierbij is expliciet aandacht voor flexibiliteit en awareness in het omgaan met traumatische gebeurtenissen. Persoonlijke groei en bekwaamheden bij de uitvoering van het vak worden gestimuleerd door middel van feedback en coaching.

College Zorg Opleidingen
De CZO-aanvraag voor de theorieaanbieder is ingediend. Dit houdt in dat studenten ingeschreven kunnen worden voor de opleiding. De praktijkaanbieder is zelf verantwoordelijk om voor aanvang van de opleiding ook een aanvraag in te dienen. De Academie voor Ambulancezorg kan hierbij helpen.

Startmomenten
De eerste LTAVP-opleiding start in september 2019. De tweede uitvoering staat gepland in december 2019 en achtereenvolgens zal de Academie voor Ambulancezorg elke drie maanden een opleiding starten (september, december, maart en juni). Voor september zijn er nog twee plaatsen beschikbaar en kunnen nog studenten worden aangemeld.

Praktijkbegeleiding
Parallel aan de nieuwe opleiding wordt een praktijkbegeleiderstraject vormgegeven. De inhoud hiervan is mede bepaald door praktijkbegeleiders vanuit de RAV. Het leggen van de verbinding tussen de theorie en de praktijk en het terugkoppelen van de ervaringen van studenten en begeleiders is een belangrijk onderdeel van dit traject. Op deze wijze kunnen we snelle aanpassingen maken in het curriculum. Onderdelen van de nieuwe opleiding worden ook met de praktijkbegeleiders doorlopen. Deelname van praktijkbegeleiders in dit traject is geheel kosteloos. Over inhoud van dit traject en de aanmelding volgt nadere informatie.

Aanvullende informatie
Lees hier meer over de inhoud van de opleiding ambulanceverpleegkundige lange tranche.

Jaarbericht 2018

Wij kijken terug op een succesvol 2018. Het was een jaar met vele hoogtepunten zoals de opening van ‘het Experium’ tijdens de Ambulance Challenge. Daarnaast hebben we ook nieuwe (post) initiële opleidingen ontwikkeld. 2018 was een jaar waar we trots op mogen zijn. Bekijk ons Jaarbericht 2018.

Fotoreportage en videoverslag Ambulance Challenge

Het is alweer een aantal weken geleden dat de Ambulance Challenge plaatsvond. Een prachtige dag waarbij enthousiaste teams opdrachten uitvoerden en een groot aantal bezoekers kon meekijken hoe het eraan toegaat in de ambulancezorg. Er zijn die dag veel foto’s gemaakt samen met een videoverslag die een goed beeld geven van deze geslaagde dag. Beide vind je hieronder.

Bekijk hier de foto’s.

 

Ambulance Amsterdam winnaar Ambulance Challenge 2018

Op 13 september vond de Ambulance Challenge 2018 plaats in en nabij de Academie voor Ambulancezorg. Tijdens zeven uitdagende professionele opdrachten streden teams van tien ambulancediensten om de eerste plaats in de wedstrijd. De Challenges bestonden uit een vakinhoudelijk casus en daarnaast uitdagingen op het gebied van, samenwerking, communicatie, coördinatie, leidinggeven en soms een beetje fysieke inspanningen. Zo moest om bij een slachtoffertje te komen dat uit een tokkelbaan was gevallen, het team zelf ook tokkelen vanaf het balkon van het ‘Experium’. Met een fourwheel drive landrover konden ambulancechauffeurs hun rijvaardigheid in bosterrein tonen. In een escaperoom werd de samenwerking in het team op de proef gesteld. Geen enkel team was in staat om binnen 30 minuten te ontsnappen.

Het evenement werd georganiseerd door de Academie voor Ambulancezorg in samenwerking met V&VN Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland. Ambulance Amsterdam nam de beker mee naar huis, en vertegenwoordigt Nederland bij de EMS wedstrijden in Madrid in 2019.

De datum voor de nieuwe Challenge wordt binnenkort al vastgesteld. Hou berichtgeving in de gaten en geef je dan op via je RAV. Volgende keer willen we meer teams uitdagen de challenge aan te gaan. Just for Fun!

SESAM-congres 2018

Dit jaar vond op 27-29 juni het Sesam-congres in Bilbao plaats. Een 4-tal collega’s was namens de Academie voor Ambulancezorg aanwezig. Zij hebben verschillende sessies bijgewoond en deelgenomen aan diverse workshops. De kennis en ervaring die zij hebben opgedaan, delen zij uiteraard met de collega’s. Zo blijft ook de Academie voor Ambulancezorg op de hoogte wat er internationaal speelt op het gebied van simulatieonderwijs. Ook hebben zij een verslag geschreven over hun ervaringen, dat wij graag met jullie delen. Lees hier het verslag.

 

Een aanrijding met de ambulance

Een aanrijding met de ambulance, een ongeval zit in een klein hoekje

Met spoed op weg naar een zwaargewonde patiënt, de optische- en geluidssignalen staan aan. Maar dan steekt plotseling een fietser over. Door de aanrijding is de fietser zwaargewond. De politie is onmiddellijk ter plaatse en start het onderzoek naar de oorzaak. Wat zijn de rechten en plichten van de ambulancechauffeur bij zo’n ongeval?

Door Achilles Damen, verkeersofficier van justitie en Jan Visser, beleidsmedewerker, beiden werkzaam bij Parket CVOM, het landelijk verkeersparket van het Openbaar Ministerie.

Kader

Jaarlijks zijn er gemiddeld zo’n 50 voorrangsvoertuigen betrokken bij een verkeersongeval. De meest recente telling dateert van 2014 en 2015. Toen was er bij 47 van de totaal 107 ongevallen een ambulance betrokken. In beide jaren hebben al die 107 ongevallen geleid tot één geregistreerd dodelijk slachtoffer en 80 gewonden, van wie 42 personen naar het ziekenhuis zijn gebracht voor onderzoek en/of opname. Van de 80 gewonden waren er 44 hulpverlener, van wie er zeven werkten voor een ambulancedienst.

Bron: Instituut voor Fysieke veiligheid, Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2014-2015 (Arnhem, 2017).

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; wanneer een voorrangsvoertuig met spoed naar een mogelijk zwaargewonde patiënt rijdt en betrokken raakt bij een verkeersongeval, kan de bestuurder* vervolgd worden. Bijvoorbeeld voor gevaarlijk rijgedrag (art. 5 Wegenverkeerswet 1994 (WVW)) of voor het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij iemand om het leven is gekomen of zwaargewond is geraakt (art.6 WVW).  Alleen als de bestuurder  de optische- en geluidssignalen gebruikt, alleen dan is de ambulance een voorrangsvoertuig. De politie zal dan een onderzoek starten naar de oorzaak van het ongeval. Daarbij worden zowel de technische gegevens onderzocht, bijvoorbeeld hoe hard reed de ambulance, zijn er sporen op de weg, maar ook de tactische gegevens. Het tactisch onderzoek bestaat uit het horen van getuigen, zoals de verpleegkundige. Ook de verdachte wordt gehoord en dat kan de ambulancechauffeur zijn.

Verhoor
Wanneer u als bestuurder van de ambulance wordt verhoord als verdachte van het veroorzaken van een verkeersongeval, kan dit ter plaatse gebeuren, maar dat kan ook op een later moment. In bijzondere situaties kunt u zelfs worden aangehouden, wat wil zeggen dat u het politiebureau pas mag verlaten nadat het verhoor is afgerond. Vragen die tijdens het verhoor aan de orde zullen komen zijn bijvoorbeeld; hoe hard reed u, hoe gebeurde het ongeval, had dit voorkomen kunnen worden en waarom reed u als voorrangsvoertuig? De politie wil dat allemaal weten zodat de officier van justitie -en eventueel later de rechter- het belang van de spoedrit kan afwegen tegen de belangen van de verkeersveiligheid. Bij de vragen waarom u als voorrangsvoertuig reed komt ook aan de orde welke medische noodzaak er was. Uiteraard bepaalt u dan op basis van uw geheimhoudingsplicht wat u daar wel of niet over wilt zeggen. U kunt er voor kiezen om, voordat u de agenten spreekt, contact te hebben met een advocaat. Ook mag een advocaat aanwezig zijn als u verhoord wordt. Het verhoor wordt uitgeschreven in een proces-verbaal dat u mag lezen en daarna ondertekenen.

* Naast de ambulancechauffeur geldt dit ook voor o.a. Rapid Responders.

Officier van justitie
De politie stelt na het onderzoek een dossier samen met alle getuigenissen en bevindingen over het ongeval. Dit dossier wordt naar het OM gestuurd in de regio waar het ongeval plaatsvond. De officier van justitie bepaalt uiteindelijk of er iemand vervolgd gaat worden. Een vervolging na een ongeval is namelijk niet verplicht. Bij deze beslissing wordt rekening gehouden met zaken als: is er voldoende bewijs? Zijn er goede redenen waarom de bestuurder van het voorrangsvoertuig harder heeft gereden, of door rood is gereden? Daarbij let de officier ook op de ‘Brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening’ van Ambulancezorg Nederland. Als blijkt dat de chauffeur meer dan 40 km/uur boven de toegestane maximum snelheid ter plaatse heeft gereden, is dat in beginsel fout, zelfs met de optische- en geluidssignalen aan. Dat geldt ook als de ambulance sneller dan 20 km/uur een rood verkeerslicht heeft genegeerd. Al deze feiten neemt de officier van justitie mee in de beslissing een ambulancechauffeur die betrokken was bij een ongeval, wel of niet te vervolgen.

Strafbaar feit
Bepaalt de officier dat er vervolgd gaat worden, dan zijn er drie opties die ten laste gelegd kunnen worden:

 1. Overtreding van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Dit is het geval bij snelheidsovertredingen, geen voorrang verlenen, gevaarlijk inhalen, onnodig rechts houden of onvoldoende afstand houden. Op deze overtredingen staat een maximumstraf van twee maanden hechtenis en/of 3900 euro boete én een ontzegging van de rijbevoegdheid van twee jaar.
 2. Het in het gevaar brengen van het verkeer (art. 5 WVW). Dit wordt gezien als een overtreding. De maximumstraf is ook hierbij; twee maanden hechtenis en/of 3900 euro boete én een ontzegging van de rijbevoegdheid van twee jaar.
 3. Dood of ernstig letsel door schuld in het verkeer (art. 6 WVW). Volgens de wet is dit een misdrijf. De straf die opgelegd kan worden is afhankelijk van de mate van schuld (reed de chauffeur aanmerkelijk onvoorzichtig, zeer onvoorzichtig of roekeloos en van de gevolgen voor het slachtoffer (overleden of de aard van de verwonding)). De straffen die in deze situaties opgelegd kunnen worden variëren tussen de anderhalf jaar en negen jaar gevangenisstraf en maximaal vijf jaar ontzegging van de rijbevoegdheid.

Voor de duidelijkheid, de straffen hierboven genoemd zijn maximum straffen. De rechter heeft ook de mogelijkheid voor een eigen invulling. De minimumstraf, na schuldigverklaring door een rechter, is in dat geval één dag gevangenisstraf of hechtenis. Ook voor de rijontzegging geldt datzelfde minimum. Verder kan de rechter een taakstraf opleggen. Als u voor één van bovenstaande strafbare feiten wordt veroordeeld, volgt een aantekening in het justitieel documentatieregister. Die aantekening kan in de toekomst van invloed zijn op de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Zitting
Wanneer u een overtreding ten laste wordt gelegd, kan de officier van justitie de zaak zelf afdoen. Er wordt dan een strafbeschikking tegen u uitgevaardigd. Deze beschikking kan bestaan uit een geldboete én een ontzegging van de rijbevoegdheid voor maximaal zes maanden. In dat laatste geval moet de verdachte altijd door de officier gehoord worden. Er mag dan een advocaat aanwezig zijn.

De officier kan de zaak ook voorleggen aan de rechter. Bijvoorbeeld aan de kantonrechter. Deze rechter behandelt de zaak in zijn eentje. De uitspraak is meteen tijdens de zitting.

Wordt een chauffeur vervolgd voor dood door schuld, of het veroorzaken van zwaar letsel, dan wordt de zaak behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank. Hierin zitten drie rechters. De verdachte is niet verplicht bij deze zitting aanwezig te zijn. Tijdens de behandeling van de zaak wordt het politieonderzoek besproken. Zowel de verdachte als eventuele getuigen leggen een verklaring af. Ook het slachtoffer (of zijn/haar nabestaanden) mag op de zitting vertellen wat de gevolgen zijn geweest van het ongeval. Daarna geeft de officier van justitie zijn of haar visie op de zaak en zal een eis neerleggen. Ook de advocaat van de verdachte krijgt het woord. Tot slot heeft de verdachte de mogelijkheid voor een laatste woord voor de rechter. Daarna wordt de zitting gesloten en volgt veertien dagen later de uitspraak, die op een openbare zitting wordt uitgesproken.

Vervolging voor ongeval tijdens spoedrit
Er zijn recent geen rechtszaken geweest tegen ambulancechauffeurs voor het veroorzaken van gevaarlijk rijgedrag. Wel willen wij in dit artikel een uitspraak bespreken van de rechtbank Oost-Brabant over de vervolging van een politieman voor het veroorzaken van dood of letsel door schuld in het verkeer (art. 6 WVW.) De uitspraak is van 28 maart 2017 en ging over een ongeval dat plaatsvond in mei 2016. Deze uitspraak is van belang omdat hieruit blijkt welk criterium de rechter hanteert.

Na een oproep van de meldkamer ging de verdachte agent samen met een collega naar een incident. De meldkamer had geen toestemming gegeven voor het voeren van optische- en geluidssignalen, maar deze stonden wel aan. Bij het passeren van een kruising reed de agent door rood en raakte hij met hoge snelheid een personenauto. De bijrijder in deze personenauto raakte gewond.

De rechter oordeelde dat de bestuurder van het voorrangsvoertuig zich er steeds van bewust moet zijn dat overige weggebruikers onvoorspelbaar kunnen reageren. Het is dan zelfs mogelijk dat overige weggebruikers het voorrangsvoertuig niet opmerken. Daarom mag een rood licht alleen genegeerd worden met een snelheid van maximaal 20 km/uur.

In deze casus stopte de verdachte niet voor het rode verkeerslicht en hij reed door rood met een aanzienlijk hogere snelheid dan 20 km/uur.  De rechtbank oordeelde dat de verdachte agent daardoor zeer onvoorzichtig en zeer onoplettend heeft gereden. De verdachte heeft daarmee zichzelf én zijn medeweggebruikers in een levensgevaarlijke situatie gebracht. En, voegt de rechtbank er aan toe, juist van een politieagent mag verwacht worden dat hij de veiligheid van anderen in acht neemt, ook al is de verdachte onderweg naar een levensbedreigende situatie. De chauffeur van de politieauto werd uiteindelijk veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. De rechter hield bij het bepalen van de straf er rekening mee dat de verdachte als politieman bezig was met zijn werk en dat hij deze verkeersfouten juist maakte ten behoeve van de veiligheid van anderen.

Uit deze, maar ook uit andere eerdere uitspraken in ongevalszaken blijkt dat de rechtbanken grote waarde hechten aan het volgen van de voorschriften uit de brancherichtlijn. Het volgen van deze voorschriften is een belangrijke factor bij de beoordeling van ongevallen van voorrangsvoertuigen.

Deze uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl ECLI:NL:RBOBR:2017:1781

Een aanrijding, maar geen spoedrit?
Zonder het gebruik van optische- en geluidssignalensignalen zijn ambulances geen voorrangsvoertuigen. Op dat moment zijn zij dus gelijk aan andere weggebruikers. Dit houdt in dat bij een ongeval dezelfde verkeersregels gelden. De politie zal dan ook volgens deze regels onderzoeken welke weggebruiker zich niet aan de regels heeft gehouden, of er mogelijk vrijstelling van toepassing is, en waardoor het ongeval is ontstaan.

Passagiers zonder gordel in de ambulance?
Hoe vaak gebeurt het niet, een patiënt moet met spoed vervoerd worden in de ambulance en een familielid wil graag mee. Maar er is geen goede zitplaats met een gordel. Of voor (kleine) kinderen is geen goed kinderzitje in de ambulance, omdat daar geen ruimte voor is. Wat gebeurt er wanneer één van deze niet-liggende passagiers betrokken raken bij een ongeval met de ambulance? Is de ambulancechauffeur dan ook verantwoordelijk?

Het antwoord kan kort zijn: Ja. In de ambulance is alleen de hulpverlener vrijgesteld van de gordelplicht als dit nodig is voor de verzorging van de patiënt. Alle overige passagiers moeten plaatsnemen op de voor hen bestemde zitplaatsen. Het dragen van een gordel is daarbij verplicht. Dit geldt ook voor kinderen jongeren dan 18 jaar die kleiner zijn dan 1,35 meter en die nog in een kinderstoel of een kinderbeveiligingssysteem vervoerd moeten worden. Als er een speciale schoudergordel in de ambulance zit, dat moet de patiënt hier in liggen.

Ook in het verkeersstrafrecht geldt de regel dat de bestuurder van een voertuig een zorgplicht heeft voor de veiligheid van iedere persoon die wordt vervoerd. Bij de beoordeling van een ongeval zal zeker een rol spelen welke maatregelen zijn genomen voor de veiligheid van de vervoerde personen. Ook wordt beoordeeld of de chauffeur het rijgedrag voldoende heeft afgestemd op de wijze waarop de vervoerde personen wel of niet waren beveiligd.

 

Ook wij realiseren ons dat dit in de praktijk tot ingewikkelde situaties kan leiden. Want er zijn situaties denkbaar dat bijvoorbeeld een klein kind dat niet gewond is, nu eenmaal mee moet.  Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de patiënt door het gescheiden worden van het kind in paniek raakt. En wanneer de ambulance dan bijvoorbeeld geen goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger heeft, kan dit voor de chauffeur een lastige verantwoordelijkheid zijn.

 

Wel moet daarbij rekening worden gehouden met de risico’s die het met zich meebrengt als een kind niet in een goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger wordt vervoerd. In de eerste plaats voor de veiligheid van het kind, maar ook voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ambulancechauffeur.

Tot slot

Het besturen van een voorrangsvoertuig geeft naast rechten, zeker ook plichten. Bij een ongeval is de chauffeur aansprakelijk en hij kan als verdachte worden aangemerkt. De politie doet onderzoek, verhoort de chauffeur als hij verdachte is, hoort eventuele getuigen en dan is het aan het OM om te beslissen of tot vervolging wordt overgegaan, welke feiten ten laste worden gelegd en voor welke rechtbank de chauffeur moet verschijnen. Tijdens de rechtszaak vormen de brancherichtlijnen een belangrijk toetsingskader voor de rechter.

Voorkómen is natuurlijk beter dan vóórkomen, maar voor het geval het mis gaat, heeft dit stuk een beetje licht willen werpen op enkele juridische aspecten die daarbij een rol kunnen spelen.

 

Bron: artikel 58 en 59 van het RVV 1990 (Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990).

Uitslag Poll ‘Omgaan met de psychiatrische patiënt’

Uitkomst
Uiteindelijk hebben 286 personen deze poll ingevuld. Hiervan werkt meer dan de helft op de ambulance, namelijk 85%. Hiervan is 53% ambulanceverpleegkundige en 31% ambulancechauffeur. Dit is dé doelgroep voor deze training.

Van alle respondenten geeft ongeveer de helft, 53%, aan de training te willen volgen. Toch geeft ook een grote groep, 34%, aan dat zij geen behoefte hebben aan de training.

Beperkt representatief
We zijn blij dat zoveel personen de moeite hebben genomen om de poll in te vullen. Toch is dit aantal te beperkt representatief voor de doelgroep om hieruit een conclusie te kunnen trekken. Daarom besluiten we op dit moment om de behoefte aan de training verder te onderzoeken. Het is daarom waardevolle informatie om onze richting te bepalen.

Tactical Emergency Casualty Care (TECC) impressie

Beter voorbereid zijn op zorg aan patiënten bij incidenten door aanslagen en terrorisme? Volg dan de Tactical Emergency Casualty Care. Een indruk krijgen? Bekijk deze trailer.

De TECC is gericht op de primaire pre-hospitale zorg aan patiënten bij incidenten door aanslagen en terrorisme (Terrorisme Gevolg Bestrijding). Deze Amerikaanse NAEMT-cursus is vertaald naar de Nederlandse ambulancezorgsetting. Daarnaast worden ook de multidisciplinaire afspraken met politie, brandweer en defensie voor first responders bij extreem geweld toegelicht.

 

De TECC is gerealiseerd in samenwerking met AZN en V&VN Ambulancezorg.

 

Nederlandse versie AMLS-boek

Vandaag vond de officiële overhandiging van het vertaalde AMLS-boek plaats. Albert van Eldik  en Stan Hanneman namen als bestuurslid en National Coördinator een exemplaar in ontvangst, namens V&VN (licentiehouder NEAMT-cursussen). Ook de uitgever van het boek, Bohn Stafleu van Loghum, was hierbij aanwezig.

Sinds april 2017 verzorgen we vanuit de Academie de AMLS 2e editie; dit is een vernieuwde en verbeterde versie van de voorgaande AMLS cursus. Bij deze nieuwe editie hoort ook een Nederlandstalig lesboek. Cursisten gebruiken sinds april de ruwe versie van de vertaling, omdat het drukproces nog niet was voltooid. Inmiddels zijn de boeken binnen en nemen we het boek officieel in gebruik vanaf de eerstvolgende AMLS cursus.

Instroomprogramma Cardiac Care Verpleegkundigen officieel van start

Vanaf september 2017 starten we officieel met het instroomprogramma voor CCV’ers. In opdracht van AZN heeft de Academie voor Ambulancezorg een instroomprogramma ontwikkeld om de cardiac care verpleegkundigen ook toegang te geven tot de initiële opleiding tot ambulanceverpleegkundige.

Officiële start instroomprogramma vanaf september
In mei 2017 zijn we een eerste instroomprogramma gestart met een pilotgroep van studenten. Vanaf september 2017 starten we officieel met het instroomprogramma. Het is de bedoeling dat cardiac care verpleegkundigen vier keer per jaar kunnen starten en aansluitend doorstromen in de initiële opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Per instroommoment is er op dit moment ruimte voor acht deelnemers.

Cardiac Care Verpleegkundigen aanmelden
Aanmelden voor het instroomprogramma kan via de ROC van je RAV.

Bekijk de opleidingspagina CCV-instroom op deze website

Inauguratie TECC geslaagd!

Op 22 en 23 februari vond de inauguratie plaats van de Tactical Emergency Casualty Care (TECC) Course. The National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) heeft deze inauguratiecursus positief beoordeeld en de deelnemers hebben als eerste in Nederland het TECC-certificaat behaald. Vanaf april zal de TECC Course te volgen zijn voor iedere ambulancehulpverlener.

Relevante cursus met oog op terroristische dreiging
De nieuwe Amerikaanse NAEMT-cursus is geënt op de primair pre-hospitale zorg aan patiënten bij incidenten door aanslagen en terrorisme. Een zeer relevante cursus met het oog op de toenemende terroristische dreiging in ons land. Het programma is grotendeels overgenomen van Tactical Combat Casualty Care (TCCC) Course, de militaire versie van de PHTLS. De fasen Direct Threat Care, Indirect Threat Care en Tactical Evacuation vormen de basis van deze nieuwe cursus.

Succesvolle ontwikkeling
Afgelopen oktober zijn de eerste instructeurs in de Verenigde Staten opgeleid. Tussen oktober en februari hebben we de cursus in recordtempo vertaald naar de Nederlandse ambulancezorgsetting om in februari klaar te zijn voor de accreditatie. We zijn trots op het resultaat en de goede samenwerking met V&VN en AZN.

AvA Voetbaltoernooi, ben jij er ook bij?

Na een geweldige eerste editie van ons eigen voetbaltoernooi in 2015, is het dit jaar tijd om weer het duel aan te gaan met de andere RAV’en. Reserveer daarom 14 april (Goede Vrijdag) alvast in je agenda! Het zou leuk zijn wanneer iedere RAV een team kan laten meedoen.

Aanmelden en deelnamekosten
Teams kunnen zich aanmelden met minimaal 7 en maximaal 10 spelers. Meld een team aan door de namen van de spelers + een contactpersoon te mailen naar
info@academievoorambulancezorg.nl. Deelnamekosten zijn € 100,- per team, waarvan € 50,- gedoneerd wordt aan Stichting Ambulance Wens.

TECC inauguratiecursus

Nieuwe cursus gericht op incidenten door aanslagen en terrorisme
De nieuwe Amerikaanse NAEMT-cursus is geënt op de primair pre-hospitale zorg aan patiënten bij incidenten door aanslagen en terrorisme. Een zeer relevante cursus met het oog op de toenemende terroristische dreiging in ons land. Het programma is grotendeels overgenomen van Tactical Combat Casualty Care (TCCC) Course, de militaire versie van de PHTLS. De fasen Direct Threat Care, Indirect Threat Care en Tactical Evacuation vormen de basis van deze nieuwe cursus.

Omzetten cursus naar Nederlandse setting
Afgelopen oktober is de eerste pool instructeurs in de Verenigde Staten opgeleid en hebben we daarmee de TECC Course naar Nederland ‘gehaald’. Op dit moment werken we aan de implementatie van de cursus naar de Nederlandse ambulancezorgsetting. Uiteraard hebben we ook aandacht voor de bestuurlijk in te regelen aspecten en een juiste afstemming met de GGB.

Auditeren Nederlandse versie
Voordat we de cursus zelfstandig gaan uitvoeren in ons land, moet deze Nederlandse versie worden geauditeerd door de NAEMT. Hiervoor organiseren we samen met V&VN in februari 2017 een zogenaamde inauguratiecursus op het CBRN-trainingscentrum van het Ministerie van Defensie.

11 startmomenten initiële opleidingen per maart 2017

Per 2017 biedt de Academie elf startmomenten aan per jaar, voor de initiële opleidingen ACH en AVP.

Wat zijn de consequenties voor de organisatie en inschrijving voor dit moment?
1. We starten in maart 2017. In januari starten nog 2 groepen conform de huidige organisatiestructuur, in februari start geen opleiding.
2. De ROC-en hebben informatie ontvangen om een nieuwe inschrijving te doen. In het portaal zijn ook de vastgestelde data voor alle groepen die starten in 2017 terug te vinden. Een veelgehoorde vraag en behoefte vanuit de diensten.
3. Om de integratiegedachte te borgen moeten we de spreiding reguleren. Om die reden stellen we nu 13 opleidingsplaatsen voor de verpleegkundigen en 10 voor de chauffeurs beschikbaar per startmoment.

Academie voor Ambulancezorg reikt bevoegdheidspas OGS uit

Op 1 april 2015 is de ministeriële vrijstelling van kracht gegaan om op de openbare weg rijonderricht te mogen geven of te krijgen in het besturen van een voorrangsvoertuig. In die vrijstelling worden regels en voorwaarden beschreven waaraan de rijinstructeur moet voldoen. Deze zijn vertaald naar een competentieprofiel. Het IBKI is belast met de examinering en certificering van de rijinstructeurs waarop zij, bij het laten zien van de benodigde kennis en vaardigheden, de OGS+ pas afgeven. Pas dan is de rijinstructeur bevoegd om rijonderricht in het rijden met optische en geluidssignalen te verzorgen.

Studenten die in 2016 gestart zijn met de initiële opleiding tot ambulancechauffeur ontvangen na afronding van de Basismodule Rijvaardigheid Voorrangsvoertuig (BRV) een bevoegdheidspas OGS. Om deze pas te bemachtigen dienen studenten een theoretisch en praktisch assessment aan het einde van de module met een voldoende resultaat afgerond te hebben. De bevoegdheidspas is een bewijs dat iemand beschikt over de competenties om op veilige en verantwoorde wijze aan het verkeer deel te nemen als bestuurder van een voorrangsvoertuig. De pas heeft geen juridische status en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De Basismodule Rijvaardigheid Voorrangsvoertuig (BRV) is in beginsel ontwikkeld voor de ambulancechauffeur in opleiding en maakt deel uit van het totale initiële leertraject. De BRV is gebaseerd op de eindtermen binnen het taakgebied Vakinhoudelijk handelen: rijtaken en logistiek uit het Deskundigheidsgebied Ambulancechauffeur. Dit deskundigheidsgebied is opgesteld als leidraad bij de erkenning van de initiële opleiding tot ambulancechauffeur door College Zorgopleidingen (CZO). Omdat het ontwikkelen en uitvoeren van een valide en betrouwbaar assessment een vak apart is, heeft de Academie voor Ambulancezorg zich laten adviseren door het CITO, een internationaal erkend expert in het ontwikkelen en afnemen van examens. CITO heeft de Academie een certificaat overhandigd dat de kwaliteit van assessments binnen onze organisatie bevestigd.

De Basismodule Rijvaardigheid Voorrangsvoertuig wordt gegeven binnen het initiële onderwijs, maar kan ook als losse zesdaagse training gevolgd worden door (aankomende) bestuurders van andere voorrangsvoertuigen binnen de spoedeisende medische hulpverlening. Voor ervaren bestuurders van een voorrangsvoertuig is er een tweedaagse rijtraining Rijden met optische en geluidssignalen beschikbaar. Onder begeleiding van een OGS+-gecertificeerde instructeur worden de competenties om als bestuurder van een voorrangsvoertuig veilig en verantwoord aan het verkeer deel te nemen, verder ontwikkeld. Beide trainingen worden met een theoretisch en praktisch assessment afgerond. Bij het met goed gevolg afleggen van deze assessments wordt de bevoegdheidspas OGS uitgereikt.

SESAM congres 2016

SESAM staat voor Society in Europe for Simulation Applied to Medicine en is de overkoepelende organisatie in Europa met betrekking tot simulatieonderwijs. Onder simulatieonderwijs valt al het onderwijs dat uitgevoerd wordt met behulp van fantomen, lotuspatiënten en e-learning, waarbij gebruik wordt gemaakt van scenario’s.

SESAM organiseert één keer per jaar een 3 dagen durend congres voor alle gezondheidszorggroepen, waaronder de ambulancezorghulpverleners.

Van 15 tot en met 17 juni 2016 wordt dit congres georganiseerd in Lissabon.
Voor meer informatie: www.sesamlisbon2016.com

► Prehospitale bijdrage

Binnen simulatieonderwijs in de gezondheidszorg is er, naast onderwijs ten behoeve van artsen en verpleegkundigen, ook een grote belangstelling voor de prehospitale zorgverlening. SESAM wil graag ook in 2016 het 3-daagse congres, naast de traditionele professionals, aandacht geven aan de prehospitale professionals. Er is om deze reden een behoefte aan presentaties over verrichtte onderzoeken of toekomstige projecten, ronde tafel discussies, posterpresentaties en workshops over simulatieonderwijs in de prehospitale zorgverlening.

► Initiatief Academie voor Ambulancezorg

Wij willen graag, net als voorgaande jaren, een stimulans geven met betrekking tot het op de kaart zetten van de Nederlandse prehospitale zorgverlening en het simulatieonderwijs daarin binnen Europa. De Academie stelt daarom wederom 3 maal 2 plaatsen ter beschikking voor het congres te Lissabon in 2016. Wij vragen ambulanceprofessionals die iets kunnen bieden voor het congres zich aan te melden uiterlijk 15 februari 2016.

► Deelname

Wij vragen ambulanceprofessionals, uiterlijk 15 februari 2016, een abstract naar keuze in te dienen betreffende simulatieonderwijs. Dit mag in het Nederlands. Vaak wordt zo’n onderzoek of project verricht door meerdere personen. De 3 beste abstracts worden gehonoreerd met een deelname voor 2 deelnemers aan het congres inclusief de overnachtings- en reiskosten. Eind februari/begin maart 2016 hoor je of jullie geselecteerd zijn.
Na deze selectie wordt aan je gevraagd om je abstract te vertalen naar het Engels en deze dan in te dienen bij het Scientific Committee van SESAM. Daarna krijg je van deze organisatie te horen of je het idee, de workshop of de presentatie mag presenteren op het SESAM-congres in Lissabon.

► Wil je mee doen?
Als je wilt mee doen aan deze prijsvraag, neem dan contact op met je ROC. Hij/zij heeft een deelnameformulier die je per mail, uiterlijk 15 februari 2016, kunt indienen bij ons.

LEIDERSCHAP IN AMBULANCEZORG symposium, vakbeurs en challenge

V&VN Ambulancezorg laat weten dat je je vanaf nu kunt inschrijven voor het evenement ‘LEIDERSCHAP IN AMBULANCEZORG’ op 6 en 7 april 2016. Dit evenement (symposium, vakbeurs en challenge) wordt georganiseerd door en voor professionals in de ambulancezorg.

Blok je agenda en volg inspirerende workshops, bezoek de vakbeurs en kom kijken naar de Ambulance Challenge!

Bekijk hier de trailer van het evenement.

Realistische cursus ‘Incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN)’

Vorige week werd een cursus ‘Incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN)’ gegeven in het trainingscentrum van Defensie te Vught. Met een gemiddeld cijfer 8,5 is deze cursus enthousiast ontvangen door de cursisten.

Lees hier meer informatie over deze cursus. In 2016 worden nog meer van deze waardevolle cursussen georganiseerd. Meld je snel aan via je ROC!

Oefenen tijdens cursus 'Incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN)'

Oefenen tijdens cursus ‘Incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN)’

 

Geslaagde(n) opleiding voor meldkamercentralisten op Curaçao

Enkele docenten van de Academie voor Ambulancezorg hebben een groep meldkamercentralisten op Curaçao opgeleid. Afgelopen zaterdag, 29 augustus, ontving deze groep hun diploma. Bij deze diploma-uitreiking was ook Minister van Gezondheidszorg van Curaçao, Bernhard Whiteman, aanwezig.

Meer informatie over de initiële opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg van de Academie voor Ambulancezorg tref je hier aan.

 

meldkamercentralisten curaçao

Aanbod post-initiële scholing Academie voor Ambulancezorg 2016

Dit jaar bieden wij het scholingsaanbod niet, zoals jullie tot nu toe van ons gewend waren, aan via een separate brochure. Alle scholingen die wij aanbieden staan vanaf nu gepresenteerd op onze website. Wij streven ernaar om de informatie voor de scholingen zo up-to-date mogelijk te houden. Bekijk regelmatig onze website om op de hoogte te blijven!

Zoals eerder al gemeld kun je je alleen aanmelden voor een scholing bij ons via je regionale opleidingscoördinator (ROC)!

Vakbeurs, Symposium en Ambulance Challenge 6 en 7 april 2016

Op de eerste dag van het evenement, 6 april, is er een symposium voor alle zorgprofessionals gepland dat geopend wordt door André Kuipers als keynote speaker.

Al jarenlang is de Ambulance Vakbeurs een begrip, dit succesvolle evenement wordt op 6 en 7 april voortgezet op het bouw en infra park te Harderwijk.

De deelnemende teams aan de Ambulance Challenge krijgen op 6 april ’s avonds een briefing, daarna overnachten zij in een nabij gelegen hotel. De Ambulance Challenge daagt de teams uit op diverse onderdelen en vraagt om samenwerking. Het zou erg leuk zijn als alle RAV-en vertegenwoordigd worden tijdens de Ambulance Challenge.

Het tweedaagse evenement wordt op 7 april feestelijk afgesloten in het kader van de campagne ‘De mensen van de ambulance’. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst worden ook de beoordelingen van de Ambulance Challenge bekend gemaakt.

Per RAV kan 1 team meedoen aan de Ambulance Challenge op 7 april 2016. Een team bestaat uit 1 ambulanceverpleegkundige, 1 ambulancechauffeur, 1 meldkamercentralist ambulancezorg, 2 zorgambulancebegeleiders (of indien niet aanwezig binnen je RAV nog 1 ach en 1 avp) en 1 beoordelaar.

In verband met de organisatie is het van belang dat wij vóór 15 september aanstaande de aanmeldingen van de teams binnen hebben. Je kunt je team inschrijven via je ROC. 

We kijken uit naar een interessant evenement met kennisuitwisseling voor alle zorgprofessionals!

De flyer van het evenement: Leiderschap in Ambulancezorg flyer

 

 

Jaaroverzicht AvA 2014

De voorzitter van het bestuur van de Academie geeft in zijn voorwoord terecht aan dat we blij zijn met de goede samenwerking in de sector en het vertrouwen dat de sector ambulancezorg in de Academie stelt. De samenwerking zetten we uiteraard graag voort, suggesties daarvoor zijn altijd welkom!

Bekijk hier het volledige document: AvA – Jaaroverzicht 2014 – mail