Assessments

Met een frequentie van één keer per 5 jaar worden ambulanceprofessionals in teamverband, ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur, en verpleegkundig meldkamercentralisten individueel getoetst aan het landelijke assessment ambulancezorg.

Binnen de Academie zijn assessoren geselecteerd en opgeleid om de landelijke assessments af te nemen. Het CITO heeft het toetsingsproces van de assessments als positief beoordeeld.

Het landelijke assessment ambulancezorg bestaat voor de ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeurs uit een theoretisch assessment en vier praktijkcasussen. Voor de verpleegkundig meldkamercentralist bestaat het assessment uit een theoretische toets en drie praktijkonderdelen.

De beoordeling is op individueel niveau. Op basis van de uitkomst van het assessment wordt een terugkoppeling gegeven waar de ambulanceprofessional op gerichte wijze mee aan de slag kan gaan.

Naast de landelijke assessments worden in de loop van de initiële opleidingen tot ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg tussentijdse- en eindassessments afgenomen.