Assessments

Gemiddeld eens per 5 jaar doorlopen ambulanceprofessionals het landelijk assessment. De ambulancechauffeur, -verpleegkundige, verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg, chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg en verpleegkundig centralisten ambulancezorg laten in het landelijk assessment ambulancezorg (LAA) zien hoe ze verschillende zorgverleningen aanpakken waarbij hun presteren wordt gespiegeld aan een landelijk vastgestelde norm. Deze norm komt voort uit het deskundigheidsgebied of het kwaliteitskader van de verschillende functies.

De assessments worden afgenomen door zorgvuldig geselecteerde en getrainde professionals die ook werkzaam zijn in de beroepspraktijk. Er is veel tijd en energie gestoken om de assessoren op een zo objectief mogelijke wijze naar het presteren van de professionals te laten lijken. Het proces van de totstandkoming en de uitvoering van de assessments is door CITO kritisch bekeken en als uitstekend bestempeld. We zijn er trots op dat we mogen zeggen dat we heel valide en betrouwbaar toetsen en dat de voorspellende waarde van het assessment ten aanzien van gedrag in de praktijk groot is. We zijn in staat om een onafhankelijke weergave van het functioneren van de professionals te geven waardoor we iets kunnen zeggen over de kwaliteit van de ambulancezorgverleners zowel op landelijk als op regionaal niveau. Zo werken we als Academie voor Ambulancezorg iedere dag aan het beter maken van mensen. Zowel de ambulancezorgverleners als de zorgvragers.  

Het landelijke assessment ambulancezorg bestaat voor de ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur uit een kennistoets en vier praktijkcasussen. De ambulancechauffeur legt daarnaast ook een rijassessment af. Voor de verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg en de chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg bestaat het assessment uit een kennistoets en drie zorgverleningen. Voor de chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg wordt deze aangevuld met een rijvaardigheidsassessment. De verpleegkundig centralist laat via een kennistoets en drie praktische stations zien hoe hij of zij functioneert.

Alle kandidaten ontvangen een individuele beoordeling waarin gekeken wordt naar indicatoren die op de rol van de professional van toepassing zijn. Na afloop van het assessment vindt een gesprek plaats en worden de bevindingen van de verschillende assessoren kort besproken. De rapportage van het assessment wordt met zowel de kandidaat als diens Regionale Opleidingscoördinator (ROC) gedeeld.

Naast de landelijke assessments worden in de initiële opleidingen tot ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg tussentijds en aan het einde assessments afgenomen. Bij de initiële opleiding tot verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg en chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg wordt geen tussentijds assessment afgenomen maar wordt het totale leertraject afgerond met een afsluitend assessment.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van het assessment voor ambulanceverpleegkundige en -chauffeur:

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van het assessment voor verpleegkundig meldkamercentralist ambulancezorg: