Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe traumatraining gericht op Nederlandse ambulancezorg (TTAZ)

De Academie voor Ambulancezorg is in september 2023 gestart met een nieuw trainingsprogramma gericht op traumatologie in Nederland. “Typisch Nederlandse zaken komen aan de orde, zoals de ondersteunende inzet van het Mobiel Medisch Team (MMT), triage naar de juiste ziekenhuizen en opschaling van de hulpverlening”, zegt Arie Schipper, programmaleider bij de Academie voor Ambulancezorg.

opleiding ambulance

Ervaren faculty

De nieuwe training is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een afvaardiging van de faculty. Deze bestaat uit ervaren trainers met veel kennis van de ambulancezorg, versterkt met specialisten op het gebied van traumachirurgie en urgentie-anesthesiologie. De inhoud sluit vakinhoudelijk naadloos aan op het hoge niveau van de Nederlandse ambulancezorg met de daarbij gehanteerde landelijke protocollen (LPA), werkwijzen en een nieuwe visie op toetsing. Arie Schipper: “Het grote voordeel van het ontwikkelen van deze training in eigen beheer is dat we hierdoor snel kunnen anticiperen op veranderende medische inzichten, protocollen en andere zaken die van belang zijn voor de hulpverlening aan traumapatiënten.”

Kwaliteitsimpuls

Met deze training wil de Academie voor Ambulancezorg een kwaliteitsimpuls geven aan de prehospitale zorgverlening aan traumapatiënten. Ervaren ambulancezorgprofessionals verdiepen en verbreden in deze next-level training hun kennis en kunde op het gebied van de benadering en behandeling van traumapatiënten. Het leren vindt plaats in uitdagende gesimuleerde praktijkrealistische scenario’s. Hierbij is niet alleen aandacht voor medisch-inhoudelijke handelen, maar ook voor de non-technical skills (w.o. leiderschap, communicatie) en het presteren onder druk.

Trainingsdata 2023-2024

De belangstelling voor deze nieuwe training is groot. De trainingsdata voor de TTAZ zijn gepubliceerd, ook voor 2024. Kijk voor meer informatie en beschikbaarheid op de trainingspagina Trauma Training Ambulancezorg (TTAZ).

Terug naar nieuwsoverzicht