Terug naar nieuwsoverzicht

Samenwerking met HAN University of Applied Science

Meer aandacht voor evidence based practice in opleidingen voor ambulancezorgprofessionals. Om die reden slaan de Academie voor Ambulancezorg en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN de handen ineen voor het nieuwe onderwijsprogramma ‘onderzoekend vermogen en praktijkonderzoek’.

Evidence based practice is een belangrijk punt in de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026. Daarnaast heeft de Academie de ambitie om het onderzoekend vermogen van professionals in opleiding (PIO’s) tijdens de opleidingen voor ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten te vergroten.

Onderzoeksvaardigheden vergroten

Martijn Forrer, manager opleidingen van de Academie voor Ambulancezorg, is blij met de samenwerking met de HAN. ‘Hoewel in  eerdere opleidingen ook aandacht werd besteed aan het vergroten van het onderzoekend vermogen van aankomende professionals, was er toch behoefte aan verdieping binnen dit thema. Dit nieuwe programma helpt ambulancezorgprofessionals in de ontwikkeling naar een reflectieve beroepshouding in een dynamische beroepspraktijk, waarin zij zo goed mogelijke ambulancezorg kunnen leveren. Wij denken dat we met een partner als de HAN, die onderzoek als core business heeft, een verbeterslag kunnen aanbrengen in het vergroten van de onderzoeksvaardigheden van de ambulancezorgprofessional én het gebruik van evidence stimuleren om de kwaliteit van zorg te verhogen. Daarbij leidt de HAN zelf medisch hulpverleners op, dus de acute zorgbranche is hen niet vreemd.’

Lilian Vloet, lector acute intensieve zorg bij de HAN: ‘Onderzoeken waar wij ons mee bezighouden, gaan onder meer over de kwetsbare patiënt en zijn omgeving en over het professioneel handelen in de keten van de acute intensieve zorg. Deze lijnen sluiten perfect aan bij deze duurzame samenwerking.’ Forrer vult aan: ‘Er is kortom veel expertise in huis. Dat maakt de HAN een uitgelezen partner om dit programma verder mee vorm te geven.’

Tweedaags leertraject

Concreet betekent de samenwerking dat de HAN een tweedaags leertraject voor professionals in opleiding binnen de Academie voor Ambulancezorg ontwikkelt. Het vergroten van het onderzoekend vermogen binnen de opleidingen tot ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg staat daarin centraal, evenals de verdere invulling van de doelen bij implementatie van de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg. Onderzoeken kunnen gaan over de effecten van zuurstoftoediening of pijnstilling, maar ook over de vitaliteit van de beroepsgroep – zolang er maar sprake is van een afgebakende, concrete vraag.

Voor en door de sector

Docenten van de Academie en onderzoekers (verpleegkundig specialisten en physician assistants) van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) krijgen in de toekomst de mogelijkheid om te worden opgeleid als beoordelaar van de, door de professional in opleiding opgeleverde, producten. Hiermee maken ook zij een professionaliseringsslag en wordt het ‘voor- en door karakter’ van de opleidingen verder bestendigd. Tot slot komt er een landelijke databank met onderzoeksgegevens, waarin de door de professionals in opleiding uitgevoerde onderzoeksprojecten worden opgenomen.

Verdere uitrol

Nu de samenwerking op 13 maart 2023 officieel is beklonken, ligt de focus op het uitvoeren en optimaliseren van het onderwijsprogramma.

Terug naar nieuwsoverzicht