Ons aanbod opleidingen...

Icoon Initiële opleidingen

Initiële opleidingen

Icoon Post-initiële opleidingen

Post-initiële opleidingen

Icoon Assessments

Assessments

Updates

Coronavirus (COVID-19)

  • Hier vind je de meest recente versie van het continuïteitsplan. Aangepast aan de huidige COVID-19 situatie met de bijbehorende maatregelen en beleid. Recente versie continuïteitsplan
  • 13 jan: De Academie volgt de afgekondigde verlenging van de lockdown. Daarmee schort de Academie de onderwijsactiviteiten op tot in ieder geval 9 februari.
  • 14 dec: De Academie voor Ambulancezorg zet vanaf woensdag 16 december de onderwijsactiviteiten tot nader order stop. Dit n.a.v. de persconferentie d.d. 14 december. Lees verder

Opleiding Ambulanceverpleegkundige Lange Tranche

Hier vind je alle updates omtrent het project opleiding tot ambulanceverpleegkundige lange tranche.

  • Vanaf maart kan een student met een CZO geaccrediteerde opleiding tot CCV instromen in de LTAVP opleiding, Deze student krijgt vrijstellingen voor zowel theorie als praktijk. Doorlooptijd: 9 maanden.
  • Lees hier het artikel over de Lange Tranche opleiding Ambulanceverpleegkundige, verschenen in V&VN ambulancezorg Lees verder
  • De huidige stand van zaken van de lange tranche opleiding tot ambulanceverpleegkundige is puntsgewijs in een overzicht gezet. Lees verder

Nieuws

Onderwijsactiviteiten tot nader order gestopt

14 december 2020

Tijdens de persconferentie d.d. 14 december is door het kabinet een lockdown afgekondigd. Dit betekent dat de Academie voor Ambulancezorg vanaf woensdag 16 december de onderwijsactiviteiten tot nader order stopzet.

Lees verder

Update nav persconferentie

13 oktober 2020

Update naar aanleiding van persconferentie.

Lees verder


Marcel van Strijland

docent initieel onderwijs en assessor

“Door het werk op de Academie heb ik een ideale combi gevonden om mijn ervaring en kennis over te dragen op nieuwe collega’s in dit prachtige vak.”

Medewerkers


Bereikbaarheid

Bezoekadres: Bouw en Infra park, gebouw 110

Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk

Telefoon 0341 - 467 560

info@academievoorambulancezorg.nl

Contact  Routeplanner

kaart locatie academie voor ambulancezorg kantoor