Werken in de ambulancezorg

Heb je er altijd al van gedroomd om ambulancechauffeur te worden? Of wil als verpleegkundige jezelf doorontwikkelen tot ambulanceverpleegkundige of verpleegkundig centralist op de meldkamer? We leiden je bij de Academie voor Ambulancezorg graag op tot een van deze beroepen. Op deze pagina lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen voor je aan deze opleidingen kunt beginnen.

Toelatingseisen vanuit het College Zorg Opleidingen
Onze opleidingen tot ambulancechauffeur, ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg zijn erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Vanuit het CZO zijn voor alle drie de opleidingen landelijke opleidingseisen bepaald waar je als student aan moet voldoen om met een van deze opleidingen te starten. Hetzelfde geldt voor de opleiding tot ambulanceverpleegkundige lange tranche en cardiaccare tranche.

CZO opleidingseisen ambulancechauffeur
CZO opleidingseisen ambulanceverpleegkundige
CZO opleidingseisen ambulanceverpleegkundige lang tranche
CZO opleidingseisen ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche
CZO opleidingseisen verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

Bekijk hier de richtlijnen voor de zorgambulance opleidingen:
Landelijk advies scholing Zorgambulance AZN
Kwaliteitskader Zorgambulance

Verplicht dienstverband bij een Rgionale Ambulancevoorziening
Je kunt alleen een initiële opleiding volgen bij de Academie voor Ambulancezorg wanneer je in dienst bent van een Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De Academie voor Ambulancezorg heeft als opleider geen zicht op de vacatures bij de verschillende RAV’s. Bij vragen over vacatures of meelopen kan je dan ook het beste contact opnemen met een RAV bij jou in de regio.

Op de website van Ambulancezorg Nederland (AZN) vind je meer informatie over:
Actuele vacatures
Werken in de Ambulancezorg
Contactgegevens van alle RAV’s