Organisatie

 

De Academie voor Ambulancezorg biedt studenten een effectieve mix van leer- en werkvormen. Met behulp van simulatieonderwijs sluiten de initiële en post-initiële opleidingen aan op de dagelijkse praktijk van de studenten en cursisten in de ambulancezorg. Het gebruik van de elektronische leeromgeving (ELO) draagt bij aan de communicatie tussen student, docent en regionale ambulancevoorziening (RAV).

RAV-en worden nauw betrokken bij het tot stand komen van de verschillende soorten onderwijs en toetsing.


Bekijk hier de bedrijfsfilm van de Academie voor Ambulancezorg:

(lees verder onder de film)

Missie & visie

De Academie voor Ambulancezorg werkt sinds 2019 met een nieuwe
missie & visie.

Missie

De Academie voor Ambulancezorg levert een uitstekend, veelzijdig opleidingsportfolio voor professionals in de ambulancezorg en bevordert hiermee goede patiëntenzorg. Wij vinden dat aandacht voor professionele ontwikkeling, didactiek en leren een belangrijke bijdrage levert aan de vakbekwaamheid. Wij doen dit door bevlogen samen te werken met partners in het werkveld van de acute zorg.

Visie 

  1. Wij hebben een sterk, onderscheidend opleidingsportfolio voor alle professionals in de ambulancezorg dat leidt tot het verkrijgen, onderhouden en verhogen van vakbekwaamheid.
  2. Wij zijn een toonaangevend onderwijskundig expertisecentrum voor de ambulancezorg.
  3. Wij bieden een platform voor onderzoek en kennisontwikkeling in de ambulancezorg.

Kernwaarden

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe missie & visie zijn de kernwaarden. Deze kernwaarden worden in de dagelijkse bedrijfsvoering toegepast:

VERBINDEN
VERBETEREN
VERNIEUWEN

Profiel

De opleidingen van de Academie voor Ambulancezorg zijn gebaseerd op competentieprofielen met bijbehorende eindtermen. Deze worden periodiek bijgesteld op basis van voor de beroepsgroep relevante (internationale) medische, beroepsinhoudelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Op deze wijze wordt de professionele standaard op het vereiste kennis- en vaardigheidsniveau gehouden.

Het onderwijs vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het concentrische leren centraal staat. Hierbij wordt meer complexiteit en verdieping gegeven naarmate het niveau van competentieontwikkeling stijgt. De Academie voor Ambulancezorg maakt gebruik van een effectieve mix van leer- en werkvormen (waaronder de Elektronische Leeromgeving) die aansluit op de verschillende leerstijlen van de student. Het is de ambitie van de Academie om onderwijskundig leidend te zijn voor alle opleidingsinstrumenten die in de sector worden gebruikt.

De Academie voor Ambulancezorg voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De assessments zijn getoetst door CITO en de initiële opleidingen tot ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg zijn geaccrediteerd door het College van Zorg Opleidingen (CZO).

Verder heeft de Academie voor Ambulancezorg ten aanzien van haar opleidingen en assessments een Medisch Advies Commissie, Examencommissie en Klachtencommissie. Voor deze commissies zijn ervaren personen vanuit de medische en juridische sector geselecteerd en aangesteld.

SOSA

De Academie voor Ambulancezorg is de rechtsopvolger van Stichting Opleidingen Ambulancehulpverlening (SOSA).

Jaarbericht

Lees hier de digitale jaarberichten (vanaf 2018):
Jaarbericht 2018
Jaarbericht 2019
Jaarbericht 2020
Jaarbericht 2021
Jaarbericht 2022