Organisatie

 

De Academie voor Ambulancezorg biedt studenten een effectieve mix van leer- en werkvormen. Met behulp van simulatieonderwijs sluiten de initiële en post-initiële opleidingen aan op de dagelijkse praktijk van de studenten en cursisten in de ambulancezorg. Het gebruik van de elektronische leeromgeving (ELO) draagt bij aan de communicatie tussen student, docent en regionale ambulancevoorziening (RAV).

RAV-en worden nauw betrokken bij het tot stand komen van de verschillende soorten onderwijs en toetsing.

Profiel

De opleidingen van de Academie voor Ambulancezorg zijn gebaseerd op competentieprofielen met bijbehorende eindtermen. Deze worden periodiek bijgesteld op basis van voor de beroepsgroep relevante (internationale) medische, beroepsinhoudelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Op deze wijze wordt de professionele standaard op het vereiste kennis- en vaardigheidsniveau gehouden.

Het onderwijs vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het concentrische leren centraal staat. Hierbij wordt meer complexiteit en verdieping gegeven naarmate het niveau van competentieontwikkeling stijgt. De Academie voor Ambulancezorg maakt gebruik van een effectieve mix van leer- en werkvormen (waaronder de Elektronische Leeromgeving) die aansluit op de verschillende leerstijlen van de student. Het is de ambitie van de Academie om onderwijskundig leidend te zijn voor alle opleidingsinstrumenten die in de sector worden gebruikt.

De Academie voor Ambulancezorg voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De assessments zijn getoetst door CITO en de initiële opleidingen tot ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg zijn geaccrediteerd door het College van Zorg Opleidingen (CZO).

Verder heeft de Academie voor Ambulancezorg ten aanzien van haar opleidingen en assessments een Medisch Advies Commissie, Examencommissie en Klachtencommissie. Voor deze commissies zijn ervaren personen vanuit de medische en juridische sector geselecteerd en aangesteld.

SOSA

De Academie voor Ambulancezorg is de rechtsopvolger van Stichting Opleidingen Ambulancehulpverlening (SOSA).