Zorgverlening voor de zorgambulancebegeleider

Als zorgambulancebegeleider verleen je hoogwaardige zorg binnen het bestelde vervoer. Deze thematraining breidt je kennis uit ten aanzien van thema’s als oncologie, palliatieve zorg en interne ziektebeelden.

Resultaat
Aan het einde van deze training ben je in staat om op patiëntveilige wijze (CRM) adequate zorg te verlenen aan diverse patiëntencategorieën. Je hebt je verdiept in de oudere, kwetsbare patiënt. Je kunt je kennis ten aanzien van interne ziektebeelden en oncologie vertalen naar praktische situaties. Daarnaast ben je in staat om patiënten te begeleiden waarbij palliatieve en/of terminale zorg noodzakelijk is. Ook ken je de meldcode naar aanleiding van een vermoeden van huiselijk geweld.

Opzet
De thematraining Zorgverlening is een praktisch ingestoken training waarbij de eerste dag bestaat uit het volgen van de Geriatric Education for Emergency Medical Services (GEMS) van de NAEMT. In deze training staat de oudere, geriatrische zorgvrager centraal. De tweede dag wordt op interactieve wijze aandacht besteed aan interne ziektebeelden, oncologie en palliatieve en terminale zorg.

Bij de thematraining is een leeromgeving ingericht waar je informatie, leermiddelen en opdrachten kunt vinden. In de training wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen en stimuleren we het leren van en met elkaar. Er is volop ruimte om je eigen ervaringen in te brengen.

Voorbereiding
Bij deze thematraining worden twee boeken aangeboden. Ter voorbereiding op de eerste dag bestudeer je een deel uit het boek dat bij de GEMS cursus hoort. Een deel van het boek Integrale ziekteleer vormt de leerstof die je ter voorbereiding bestudeert en vormt tevens een mooi naslagwerk wanneer je verdieping zoekt ten aanzien van bepaalde ziektebeelden.

Afronding
Na afloop van deze thematraining ontvang je een officieel certificaat van de NAEMT voor het volgen van de GEMS. Ook ontvang je een bewijs van deelname van de Academie voor Ambulancezorg.