Zorgambulancezorg

De Ambulancezorg en de positionering van de zorgambulance daarbinnen, het Kwaliteitskader en het protocol zorgambulance komen in deze thematraining uitgebreid aan bod. Ook worden je (Peadiatric) Basic Life Support skills weer opgefrist. Daarnaast is er aandacht voor het leren stelpen van bloedingen. Bereid je maar vast voor op een heel afwisselend en functioneel programma.

Resultaat
Aan het einde van deze training ben je in staat om zorgambulancezorg te positioneren in de ambulancezorg en aangeven welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook ken je de inzet- en exclusiecriteria voor zorgambulancevervoer en kun je deze toepassen in casuïstiek. Je bent in staat om een reanimatie van zowel een volwassene als een kind op te starten, al dan niet met gebruik van de AED.

Opzet
Leren door te doen, dat staat in deze training centraal. In de ochtend wordt er aandacht besteed aan zorgambulancezorg in breed perspectief. Je wisselt ervaringen uit met je medecursisten en gaat zelf op onderzoek uit in diverse documenten. Je volgt de (p)bls/aed-training zoals deze door de Nederlandse reanimatieraad is goedgekeurd. Ook is er een programmaonderdeel opgenomen waarin je een massieve bloeding tot staan leert te krijgen.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van actieve werkvormen waarbij het uitgangspunt is, je aanwezige kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de thematraining vragen we je om je voor te bereiden. Zo kunnen we tijdens de training direct aan de slag met het gebruiken van de opgedane kennis en het uitwisselen van ervaringen. Er is een leeromgeving ingericht die je ondersteunt in de voorbereiding op deze thematraining.

Afronding
Aan het einde van de training ontvang je een bewijs van deelname van de Academie voor Ambulancezorg.