Verbindend Communiceren

Door bewust en zorgvuldig te communiceren kun je het verschil maken tussen begrip en weerstand. Verbinding maken met de collega, melder, patiënt, omstanders of ketenpartners kan ervoor zorgen dat een hulpverlening en overdracht beter verloopt en conflicten en miscommunicatie vermeden worden.

Resultaat

Na deze dag ben je in staat om gedrag en wijze van communiceren van jezelf en een ander te herkennen. Je weet waar jouw sterke en minder sterke punten liggen in het verbindend communiceren en hebt handreikingen gekregen die je in de praktijk kunt toepassen.

Opzet en inhoud

Als er verschillende belangen in het geding zijn, kan het moeilijk zijn om je boodschap goed over te brengen. Hoe kunnen we dan toch iets bij die ander bereiken zonder dat we zelf geïrriteerd raken en zonder de ander te irriteren? Wat kunnen we zeggen om verhitte gemoederen tot bedaren te brengen? Hoe kunnen we conflicten voorkomen? Hoe kunnen we op ons werk, in ons privéleven of bijvoorbeeld als collega’s zo communiceren dat we nader tot elkaar komen, elkaar beter verstaan zonder gelijk te oordelen?

In de training Verbindend Communiceren krijg je inzicht in je eigen wijze van communiceren en kun je leren om jouw aanpak in communicatie te verbeteren. Alles wat we doen of niet (durven) doen, zeggen of niet (durven) zeggen, komt voort uit de wens een behoefte te vervullen. De intentie van deze cursus is om, doordrongen van dit besef, steeds meer te luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid met én respect voor eigen en andermans behoeften.

Verschillende interactieve werkvormen wisselen elkaar af. Er wordt kennis aangeboden en veel geoefend met de aangeboden handvatten.

Afronding

Na het volgen van deze training ontvang je een bewijs van deelname.