Trauma Training Ambulancezorg (TTAZ)

Hoe neem jij als ambulancezorgprofessional weloverwogen beslissingen in de benadering en behandeling van traumapatiënten? Dat staat centraal in deze nieuwe en unieke trauma training die is toegespitst op de hoge standaarden in de Nederlandse ambulancezorg.

De kwaliteit verhogen van zorg aan traumapatiënten, begint bij de vakbekwaamheid van ambulancezorgprofessionals. In deze training oefen je intensief met het onderzoeken van de patiënt, het bepalen van de prioriteiten, het zo nodig opschalen van de hulpverlening en de inzet van het Mobiel Medisch Team (MMT). Ook inzicht in triage, de keuze van het ziekenhuis en de samenwerking met ketenpartners komt uitgebreid aan bod. Hiermee verdiep je jouw kennis, oefen je gericht cruciale vaardigheden en voeg je extra waarde toe aan jouw aandeel binnen de keten van traumazorg!

Resultaat
De training vergroot je kennis en vakbekwaamheid op het gebied van de benadering en behandeling van traumapatiënten.

Realistische scenario’s
De Trauma Training Ambulancezorg vindt plaats in het Experium; het simulatiecentrum van de Academie waarbij moderne en medisch ondersteunende leermiddelen worden ingezet. Uniek in dit programma is het gebruik van dierlijk orgaanweefsel op de skill Airway (coniotomie). Je oefent de vrije ademweg op het strottenhoofd van een varken dat het strottenhoofd van de mens reëel benadert. Hierdoor kan je de daadwerkelijke drukweerstand van het orgaan ervaren.

Faculty
De training wordt begeleid door zeer ervaren trainers met veel kennis van de ambulancezorg, versterkt met specialisten op het gebied van traumachirurgie en urgentie-anesthesiologie. Bij elke training is een MMT-arts aanwezig. Specifieke lesonderdelen zijn afgestemd op diens deskundigheidsgebied.

Opzet

  • De inhoud sluit vakinhoudelijk naadloos aan op het hoge niveau van de Nederlandse ambulancezorg met de daarbij gehanteerde landelijke protocollen (LPA en evidence based practice), werkwijzen en een nieuwe visie op toetsing.
  • De training is gebaseerd op wetenschappelijke fundamenten en bevat verwijzingen naar medische literatuur die de basisprincipes ondersteunen.
  • Je vergroot jouw kennis en kunde ten aanzien van probleemoplossend denken, CRM-principes (w.o. communicatie en leiderschap) en het werken onder (verhoogde) druk.
  • Het programma is uitdagend en afwisselend waarbij theorie wordt afgewisseld met skills, workshops en uitdagende, realistische scenario’s. We werken met groepen van maximaal zes deelnemers, hierbij speelt de samenwerking in teamverband een belangrijke rol.

Ongoing assessment
Tijdens de training is er een ongoing assessment. Je wordt beoordeeld op basis van jouw algemene prestatie tijdens de training. Er is geen sprake van een theoretische- of praktische (eind)toets. De trainer monitort de prestaties gedurende twee lesdagen en geeft feedback op jouw handelen. Aan het eind van de training wordt jouw prestatie en leerrendement beoordeeld en bij een voldoende ontvang je het TTAZ-certificaat.

Literatuur

  • E-learning Trauma Life Support van Doczero (ter voorbereiding). Als je deze e-learning volledig doorloopt, krijg je 3 extra accreditatiepunten binnen het Kwaliteitsregister V&V.
  • Na afloop ontvang je het Leerboek acute geneeskunde als naslagwerk, inclusief een ondersteunende leeswijzer met daarop relevante literatuur om te raadplegen.

Introductiekorting bij teaminschrijving!

  • Het programma richt zich primair op de ervaren ambulancezorgprofessionals, maar is ook te volgen door andere hulpverleners die zich richten op of betrokken zijn bij acute hulpverlening aan traumaslachtoffers.
  • Het meeste leerrendement wordt behaald als de samenwerking in een team kan worden geoefend (ambulanceverpleegkundige/medisch hulpverlener in combinatie met een ambulancechauffeur). Om inschrijving per team te stimuleren, geldt een speciale introductiekorting. Bij het inschrijven van één of meer teams in de genoemde samenstelling wordt een korting van 10% op het tarief per deelnemer toegekend. Deze korting wordt bij de facturatie verrekend. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met het Opleidingsbureau.