Tactical Emergency Casualty Care (TECC) Experience

Resultaat

Met het volgen van de TECC Experience is de kwaliteit van de door jou te leveren tactische hulpverlening weer helemaal up-to-date. Hierdoor ben je beter in staat ‘tactisch’ te denken en zorg te verlenen in situaties die mogelijk nog niet veilig zijn en waarbij meerdere/veel slachtoffers betrokken zijn.

Opzet

De primaire prehospitale zorg aan patiënten bij incidenten waarbij sprake is van extreem geweld en meerdere/veel slachtoffers (bijvoorbeeld door aanslagen en terrorisme), staat centraal tijdens de TECC. De TECC Experience is ingericht op basis van de vernieuwde inzichten volgens de 2e editie en de nationaal multidisciplinaire werkafspraken die gemaakt zijn voor first responders bij extreem geweld (Nationale Politie, Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, GGD-GHOR). Tijdens de TECC Experience staan deze multidisciplinaire afspraken, de zone-indeling (fases) en de volgordelijk in te zetten tactische en medische hulpverlening centraal. Warm zone: de MARCH, het behandelen van grote bloedingen en luchtweg controle. Cold zone: vervolgbehandeling conform LPA, triage. De theorie wordt daarbij afgewisseld met het aanleren van vaardigheden en casuïstiektraining die passen bij de theorie.

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets. Na het succesvol afronden van deze toets ontvangen cursisten het internationale TECC-certificaat van de NAEMT dat vier jaar geldig is.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de TECC Experience: