Tactical Emergency Casualty Care (TECC) Experience

Resultaat

Je bent weer geoefend en bekwaam in het adequaat medisch tactisch denken en handelen in situaties waarin je moet werken onder acceptabele risico’s. Dit bij een incident(en) met veel ernstig gewonde slachtoffers.

Opzet

Een schietpartij in een winkelcentrum, explosie op een bedrijventerrein of een groot ongeval zijn helaas aan de orde van de dag. De dreiging van een (terroristische) aanslag blijft altijd reëel. Ben jij als ambulancezorgprofessional hierop voorbereid?

De TECC Experience is voor ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs die de Tactical Emergency Casualty Care (TECC) succesvol hebben afgerond. Om het NAEMT-TECC certificaat te behouden, is het noodzakelijk om binnen vier jaar een herhaling te volgen. Blijf bevoegd en vakbekwaam en volg tijdig de TECC Experience!

In deze ééndaagse cursus oefen je eerder aangeleerde handelingen en komen vernieuwde behandelmethodes aan bod waarin recente wetenschappelijke inzichten zijn verwerkt. Bijvoorbeeld voor pediatrische slachtoffers. Extra casuïstiek maakt je nog bewuster van (toegenomen) dreiging en onverwachte situaties. Iedere slachtoffer kan ook een dader zijn, hoe blijf je je werk uitvoeren onder acceptabele risico’s, dus zo veilig mogelijk?

We besteden aandacht aan:

  • de multidisciplinaire werkafspraken die gemaakt zijn voor first responders bij extreem geweld (Nationale Politie, Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, GGD-GHOR).
  • de zone-indeling:
    • Warm zone: de MARCH, behandeling van grote bloedingen en luchtwegcontrole
    • Cold zone: vervolgbehandeling conform LPA en triage
  • het volgordelijk inzetten van tactische en medische hulpverlening

Experience

Deze training is meer dan een herhaalcursus. Alle basisvaardigheden komen terug, want die moet je altijd goed en snel kunnen uitvoeren. Daarnaast ga je vooral leren door te ervaren wat onverwachte en onveilige situaties en omstandigheden met je doen en hoe je als ambulanceteam goede patiëntenzorg kunt blijven verlenen. De TECC Experience in het Experium in Harderwijk is een echte beleving!

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets. Na het succesvol afronden van deze toets ontvang je het internationale TECC-certificaat van de NAEMT dat vier jaar geldig is.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de TECC Experience: