Spektakel rond het spoor

In Nederland hebben we één van de drukste spoorwegen ter wereld. in alle delen van Nederland krijgt de Ambulancezorg te maken met meldingen op, of rondom het spoor. Bij de afhandeling van deze incidenten is samenwerking met ProRail en NS onmisbaar. In deze training neem je een kijkje in de keuken van deze twee belangrijke betrokkenen bij incidenten op of rond het spoor.

Resultaat

Je kent de werkwijze van ProRail, NS en de regionale vervoerders en weet hoe je hun expertise kunt inzetten bij zorgvragen in de trein, op het station en op het spoor. Ook heb je inzicht gekregen in de rol die de diverse betrokken functionarissen bij treinongevallen hebben en is je expertise ten aanzien van de inzet van hulpverleners bij een grootschalig incident weer opgefrist.

Opzet en inhoud

In deze training wordt aandacht besteed aan de wijze waarop zorg- of hulpverleningsvragen in en rondom treinen en stations afgehandeld worden. Je leert welke uitdagingen en overwegingen er zijn wanneer de patiënt zich in de trein of elders op het spoor bevindt. De samenwerking met de meldkamer van NS en ProRail komt hierbij uitgebreid aan de orde.

Veilig werken bij incidenten op het spoor vraagt om een specifieke aanpak. Waar moet je aan denken bij risico’s als elektrocutie, tunnels, gevaarlijke stoffen, etc. Verschillende interactieve werkvormen wisselen elkaar af. Veel kennis wordt gedeeld en de deelnemer wordt van harte uitgenodigd om actief deel te nemen. Als centralist heb je een cruciale rol bij de keuze van de disciplines. Welke beperkingen en mogelijkheden zijn van belang voor een goede samenwerking met ketenpartners? Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars expertise? Je ervaart dit aan de hand van diverse scenario’s.

Afronding

Na het volgen van deze training ontvang je een bewijs van deelname.