Special Event Medical Services (SEMS)

Bij evenementen komen veel mensen samen, vaak op een beperkt oppervlak. Dit heeft grote invloed op de wijze waarop de hulpverlening wordt voorbereid en plaatsvindt. Een goede voorbereiding is hierin het halve werk. De SEMS zorgt voor de benodigde bagage voor ambulancehulpverleners die verantwoordelijk zijn voor de hulpverlening tijdens evenement.

Ondanks dat geen evenement hetzelfde is, biedt de Special Event Medical Services (SEMS) training basisprincipes voor het plannen, organiseren en uitvoeren van de hulpverlening bij vrijwel ieder evenement.

Resultaat

De SEMS geeft je inzicht in de bijzonderheden rondom de organisatie van de hulpverlening bij evenementen. Je bent daarnaast ook in staat om een medisch responsplan uit te voeren bij calamiteiten tijdens een evenement. Je begrijpt dat goede communicatie, veiligheid en zichtbaarheid van hulpverleners van essentieel belang is.

Opzet

Ambulancehulpverlening tijdens evenementen wijkt op veel punten af van de reguliere ambulancezorg. Daarom vraagt dit om andere kennis en vaardigheden van de hulpverleners. Dit maakt deze training geschikt voor zowel ambulancechauffeurs, -verpleegkundigen als OVDG-en maar is ook van toegevoegde waarde voor leidinggevenden van medewerkers die tijdens evenementen worden ingezet.

In deze training wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:

  • Veiligheid bij menigten
  • Weersomstandigheden
  • Materiaal en communicatie
  • Mega-evenementen
  • Sportevenementen en blessures
  • Alcohol en drugs

De training bestaat uit voorbereiding via een digitale leeromgeving in combinatie met het bestuderen van relevante informatie en het volgen van een trainingsdag. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen en wordt de theorie aan de hand van beeldmateriaal geïllustreerd. Binnen de leeromgeving kun je stap voor stap werken aan een medisch responsplan. Deze leeromgeving blijft tot een jaar na de training beschikbaar.

Afronding

De training wordt afgesloten met een integrale eindopdracht waarin je laat zien hoe je de opgedane kennis en vaardigheden toepast. Na de training ga je met veel nieuwe inzichten, ideeën en een SEMS-certificaat naar huis.