Rijvaardigheid voorrangsvoertuig

Voor de bestuurder van een voorrangsvoertuig is het gezien de uitzonderlijke, niet geheel risicovrije, positie in het verkeer belangrijk dat deze opgeleid is in het rijden met optische en geluidssignalen (o&g).

Doel

In deze rijvaardigheidstraining krijg je de benodigde wettelijke en branchespecifieke kennis overgedragen om verantwoord met gebruik van optische en geluidsignalen te rijden. Daarnaast pas je deze kennis toe in een praktische rijvaardigheidstraining op de openbare weg waarna je bevoegd en bekwaam met spoed kunt rijden.

Opzet

De opleiding bestaat voor 20 procent uit het aanbieden van theorie en 80 procent uit het trainen van de rijvaardigheid. In de theorie komen aan de orde de relevante artikelen uit de wegenverkeerswet, brancherichtlijnen, ontheffingen, verkeersinzicht en voertuigdynamica. In het praktijkgedeelte van de opleiding wordt aandacht besteed aan verkeersinzicht, bochten- en inhaaltechniek, toepassen van ontheffingen, plaatsing van het voertuig op een gesimuleerde incidentlocatie. Daarnaast wordt er tijdens de praktijktraining op de openbare weg ook gereden met optische en geluidssignalen.

Afronding

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch assessment. Bij een voldoende beoordeling ontvang je van de academie voor ambulancezorg het certificaat ‘bestuurder voorrangsvoertuig’ alsmede de bevoegdheidspas OGS.