Rijden met Optische en Geluidssignalen (O&G)

Rijden met Optische en Geluidssignalen (O&G) vereist een hoge mate van concentratie, een goed verkeersinzicht en uitstekende voertuigbeheersing. Wil je je kennis en vaardigheden ten aanzien van het rijden met spoed weer op scherp stellen, dan is deze rijtraining iets voor jou.

Doel

In deze training fris je je kennis en vaardigheden ten aanzien van het rijden met optische en geluidssignalen op om veilig en efficiënt deel te kunnen nemen aan het verkeer tijdens een spoedrit. Na afloop ben je weer volledig op de hoogte van de wettelijke en branchespecifieke regelgeving en pas je deze toe om zo een veilige, vlotte en gelijkmatige rit met hoge urgentie uit te voeren.

Opzet

Gedurende de trainingen komen verkeersinzicht, risicoperceptie, realiteitsbewustzijn en de wettelijke- en branchespecifieke regelgeving aan de orde. De training is praktisch ingestoken waarbij je ervaringen opdoet waarin je de theoretische kennis die je aangeboden krijgt, integreert. Dit gaat om het kunnen toepassen van ontheffingen, zowel met als zonder gebruik van de optische en akoestische signalen, het laten zien van een goed ontwikkeld verkeersinzicht en het kunnen inschatten van en omgaan met risico’s.

Afronding

Je rondt de training af met een assessment waarin zowel je theoretische kennis van wet- en regelgeving wordt getoetst als het toepassen van de richtlijnen in een praktijkrit. Hierin worden ritten met optische en geluidssignalen gereden. Bij het succesvol doorlopen van zowel het theoretisch- als praktisch assessment, ontvang je van de Academie voor Ambulancezorg het certificaat ‘Rijden met Optische- en Geluidssignalen’ alsmede de bijbehorende bevoegdheidspas OGS.