Praktijkbegeleiding

Een praktijkbegeleider heeft grote invloed op de ontwikkeling van een lerende. Of een lerende slaagt of niet slaagt, kan afhangen van de competenties en kwaliteiten van de praktijkbegeleider. Daarom is het heel waardevol dat je zicht hebt op hoe je lerenden begeleidt.

Resultaat

Als praktijkbegeleider vervul je een belangrijke rol in het begeleiden van een leer-/ontwikkelproces van een lerende op de werkvloer. Deze cursus biedt je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om deze rol zo optimaal mogelijk in te vullen. Aan het einde van de cursus zijn alle eindtermen vanuit het profiel Praktijkbegeleider aan bod gekomen.

Opzet

De interactieve cursus richt zich op het ontwikkelen van de volgende competenties:

 • Faciliteren;
  • Randvoorwaarden creëren voor een optimaal leerproces
 • Begeleiden;
  • Instrueren
  • Coachen
  • Communiceren
  • Reflecteren
  • Monitoren
 • Beoordelen;
  • Formatief
  • Summatief

Tijdens de cursus wissel je kennis en ervaring uit met je medecursisten. Gezamenlijk leer je hoe je studenten het beste kunt begeleiden, kunt motiveren en inspireren. Daarnaast krijg je volop tips en tools aangereikt om met diverse soorten lerende en leersituaties om te gaan en je begeleiding hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten.

Afronding

De initiële cursus praktijkbegeleiding duurt vier dagen en kent een totale doorlooptijd van vier tot vijf maanden. Tijdens de cursus werk je aan een portfolio dat bestaat uit voorbereidingsopdrachten, lesopdrachten en reflecties. Daarnaast sluit je de cursus af met een integrale eindopdracht. Bij een voldoende beoordeling van je portfolio en de integrale eindopdracht ontvang je een certificaat.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de cursus praktijkbegeleiding: