Praktijkbegeleiding

Een praktijkbegeleider heeft grote invloed op de ontwikkeling van een PIO. Of een lerende slaagt of niet slaagt, kan afhangen van de competenties en kwaliteiten van de praktijkbegeleider. Daarom is het heel waardevol dat je zicht hebt op hoe je PIO’s begeleidt.

Resultaat

Als praktijkbegeleider vervul je een belangrijke rol in het begeleiden van een leer-/ontwikkelproces van een lerende op de werkvloer. Deze training biedt je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om deze rol zo optimaal mogelijk in te vullen. Aan het einde van de training zijn alle eindtermen vanuit het profiel Praktijkbegeleider aan bod gekomen.

Opzet

De interactieve training richt zich op het ontwikkelen van de volgende competenties:

 • Faciliteren;
  • Randvoorwaarden creëren voor een optimaal leerproces
 • Begeleiden;
  • Instrueren
  • Coachen
  • Communiceren
  • Reflecteren
  • Monitoren
 • Beoordelen;
  • Formatief
  • Summatief

Tijdens de training wissel je kennis en ervaring uit met je mede deelnemers. Gezamenlijk leer je hoe je PIO’s het beste kunt begeleiden, kunt motiveren en inspireren. Daarnaast krijg je volop tips en tools aangereikt om met diverse soorten PIO’s en leersituaties om te gaan en je begeleiding hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten.

Afronding

De training praktijkbegeleiding duurt vier dagen en kent een totale doorlooptijd van vier tot vijf maanden. Tijdens de training werk je aan een portfolio dat bestaat uit voorbereidingsopdrachten, lesopdrachten en reflecties. Daarnaast sluit je de training af met een integrale eindopdracht. Bij een voldoende beoordeling van je portfolio en de integrale eindopdracht ontvang je een certificaat.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de training praktijkbegeleiding: