Plusprogramma Medium Care (ILS)

Diverse ambulancediensten hebben een medium care ambulance ingericht die bewaakt, besteld vervoer mag uitvoeren. Om als zorgverlener in deze medium care ambulance te mogen werken, is scholing op een aantal thema’s van belang. In dit programma is aandacht voor het herkennen van hartritmes, immediate life support skills en worden de belangrijkste vaardigheden integraal getraind in diverse scenario’s.

Resultaat
Aan het einde van deze training ben je in staat om op methodische wijze de vitale functies van een zorgvrager in kaart te brengen en aan de hand van de Early Warning Score te bepalen of de zorgvrager door de medium care ambulance vervoerd mag worden. Je kunt op basis van de verzamelde parameters een zorgplan samenstellen. Daarnaast ken je de meest voorkomende hartritmes en kun je anticiperen op verstoringen hierin. Je bent in staat om een ILS-reanimatie van een volwassene op te starten.

Opzet

Het plusprogramma Medium Care bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Trainingsdag Ritmebeoordeling en –bewaking waarin je een inleiding krijgt op diverse ritmestoornissen in relatie tot bewaakt vervoer.
  • Digitale module waarin je verschillende hartritmes en -stoornissen leert herkennen.
  • Immediate Life Support training conform de richtlijnen die de Nederlandse ReanimatieRaad stelt.
  • Trainingsdag Scenario’s waarin je al je kennis en vaardigheden toepast in realistische scenario’s.
  • Praktijkopdracht waarin je de kennis en vaardigheden in de praktijk brengt en waar een praktijkbegeleider je in begeleidt en beoordeelt.

Voorbereiding
De verschillende onderdelen van dit plusprogramma vragen voorbereiding. Dit kan bestaan uit het bestuderen van literatuur, het maken van opdrachten of het doorlopen van enkele digitale leermiddelen in de leeromgeving die bij dit plusprogramma beschikbaar is. De specifieke voorbereiding vind je in de studiewijzer die je vanuit de Academie voor Ambulancezorg ontvangt zodra je van start gaat met het plusprogramma.

Afronding
Het programma wordt afgerond met een korte integrale praktijkopdracht waarin je aantoont dat je de beoogde leerdoelen hebt gerealiseerd. Vervolgens ontvang je een certificaat van de Academie voor Ambulancezorg.