Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS)

Resultaat

De kwaliteit van de door jou te leveren traumazorg neemt enorm toe door het volgen van de PHTLS. Je breidt je kennis verder uit waardoor je beter in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen in de benadering en behandeling van traumapatiënten.

Opzet

De PHTLS is gebaseerd op wetenschappelijke feiten en bevat talrijke verwijzingen naar de medische literatuur die de basisprincipes ondersteunen. De cursus baseert zich op de basiskennis en knowhow van de deelnemers en legt de nadruk op het probleemoplossend denken. Er wordt eveneens geleerd om beter in teamverband samen te werken. In 2015 werkt de Academie voor Ambulancezorg met versie 8.

De PHTLS Provider cursus beslaat twee opeenvolgende lesdagen, waarbij intensief praktijk- en theorielessen worden verzorgd.

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een praktisch en een theoretisch examen, waarna afgifte van een officieel erkend PHTLS-certificaat van de NAEMT volgt bij een voldoende score op beide onderdelen.

PHTLS Experience

Om kennis en vaardigheden te onderhouden, dient elke gecertificeerde professional één keer per 4 jaar een 1-daagse experience te volgen. Informeer bij de Academie voor Ambulancezorg voor de mogelijkheden.
De kosten voor de PHTLS Experience zijn € 630,-* per deelnemer.