Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Experience

Resultaat

Met het volgen van de PHTLS Experience is de kwaliteit van de door jou te leveren traumazorg weer helemaal up-to-date. Hierdoor ben je beter in staat om weloverwogen beslissingen te nemen in de benadering en behandeling van traumapatiënten en specifiek in geval van extreme situaties waarbij in geval van een ernstige verbloeding adequaat handelen vereist is.

Opzet

De PHTLS Experience is ingericht op basis van de fundamentele aspecten binnen de acute traumazorg, waarbij nieuwe behandelmethodiek in samenhang met het protocollair handelen (LPA) de essentie vormt. Het onderwijs is theoretisch en praktisch (vaardigheidstraining) vorm gegeven, waarbij een gezonde mix van theorie- versus praktijkonderwijs de lesdag inkleed. De lessen vinden plaats in het Experium, de praktijkrealistisch ingerichte simulatievaardigheidstrainingslocatie van de Academie voor Ambulancezorg. Nieuw is de introductie van de X aan de ABCDE-behandelmethodiek; X-ABCDE. De X staat voor eXsanquinating hemorrhage en betekent het ter stond tot staan brengen van ernstige (levensbedreigende) verbloedingen. In dit kader komen onder andere het aanbrengen van de tourniquette, het woundpacken (stelpen van bloedingen) en de toepassingsmogelijkheden van de Emergency bandage aan bod. Ook nieuw is de chirurgische coniotomie en het axillair aanprikken ter ontlasting van een spanningspneumothorax.

De PHTLS Experience is ingericht op de volgende hoofdthema’s:

  • Kinematica
  • Airway, Breathing
  • Circulation
  • Pathofysiologie (shock)
  • de HOTT-procedure, waarmee na een korte introductie de cursus in de vorm van een ‘grand finale’ wordt afgerond.

De PHTLS is gebaseerd op wetenschappelijke feiten en bevat talrijke verwijzingen naar de medische literatuur die de basisprincipes ondersteunen. De cursus baseert zich op de basiskennis en knowhow van de deelnemers en legt de nadruk op het probleemoplossend denken. Er wordt eveneens geleerd om beter in teamverband samen te werken (Crisis Resource Management). Sinds het najaar 2019 werkt de Academie voor Ambulancezorg met de huidige 9e editie.

Afronding 

De cursus wordt getoetst met een theoretisch examen (written posttest). Met de introductie van de 9e editie heeft de NAEMT het praktisch assessment losgelaten.

Bij een voldoende score op de written posttest wordt  het officieel international erkende PHTLS-certificaat van de afgegeven namens de National Association of Medical Technicians (NAEMT), de Amerikaanse houdermaatschappij van de cursus. Het NAEMT-certificaat is vier jaar geldig en heeft een international erkende status.