Leren reflecteren

Als praktijkbegeleider ben je van grote invloed op de professionele ontwikkeling van de aankomend of ervaren beroepsbeoefenaar. Een belangrijke methode die je daarbij inzet is reflectie. Door vragen te stellen, wordt de professional zich bewust van het waarom van gedrag in een bepaalde situatie. Ook helpt het de professional om zich verder te ontwikkelen.

Resultaat

Je heb meer achtergrondinformatie over reflecteren gekregen en bent in staat om zowel je eigen reflectievermogen als het reflectievermogen van de collega die je begeleidt verder te ontwikkelen. Je leert voelen en denken aan het handelen en willen te verbinden.

Voorkennis

Deze training is met name geschikt voor (ervaren) praktijkbegeleiders die al een cursus Praktijkbegeleiding of vergelijkbaar hebben gevolgd.

Opzet

Deze interactieve training richt zich op de volgende thema’s:

  • Reflecteren, wat is het?
  • Reflectievermogen
  • Reflectieproces
  • Reflectievaardigheden
  • Beheersingsniveaus van reflecteren
  • Hulpmiddelen en werkvormen voor reflectie

Tijdens de training wissel je kennis en ervaring uit met je medecursisten. Gezamenlijk leer je hoe je zelf beter kunt reflecteren maar ook reflectie bij je collega’s kan stimuleren en ontwikkelen.

Afronding

De training ‘Leren reflecteren’ duurt 1 dag waar voorbereiding aan vooraf gaat. Je rondt de training af met – hoe kan het ook anders – een kort reflectieverslag. Bij een voldoende beoordeling van je reflectieverslag ontvang je een certificaat.