Integratie

In deze actieve thematraining komen in diverse praktijkrealistische scenario’s alle thema’s binnen de Zorgambulancezorg voorbij. Deze training is daarom bij uitstek geschikt om je kennis en vaardigheden weer strak op peil te brengen.

Resultaat

In deze thematraining laat je zien dat je weet wat verantwoorde zorg is. Verantwoorde zorg begint bij je ritopdracht en je beoordeelt aan de hand van methodisch handelen, protocollen en werkafspraken of de patiënt onder jouw zorg valt. Je draagt zorgt voor goede communicatie rondom de zorgvraag en zorgt dat de patiënt met respect behandeld wordt en op de juiste plaats terecht komt en/of de juiste zorg krijgt.

Opzet
In deze thematraining ben je vooral hands-on aan het trainen. Realistische casuïstiek vormt de rode draad. Uiteraard is er veel ruimte voor eigen inbreng. In deze training wordt er zoveel als mogelijk in teamverband geoefend met praktische zorgverleningen.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de thematraining vragen we je om je voor te bereiden. Zo kunnen we tijdens de training direct aan de slag met het gebruiken van de opgedane kennis en het uitwisselen van ervaringen. Bij de uitnodiging voor deze training ontvang je een voucher waarmee je toegang krijgt tot de digitale leeromgeving van de Academie voor Ambulancezorg. Binnen die leeromgeving lees je hoe je je op deze training voorbereid.

Afronding
Na afloop van de training ontvang je een bewijs van deelname van de Academie voor Ambulancezorg.